Lịch tuần 09
25/02/2017 | 1361 lượt xem

Nhấn để tải về bản PDF

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 27/02/2017 ĐẾN NGÀY 05/03/2017 (Tuần thứ 09)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 27/02/2017            
Thứ 3  28/02/2017 8h00 P. họp A Thông qua kế hoạch ngân sách 2017 Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng KH-TC Đ/c Đ.V.Minh Phòng KH-TC
8h00 Hội trường tầng 5, Sở KH&CN Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN
của tỉnh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Đ/c Nguyễn Quang Hợp (Viện NCKTX) Sở KH&CN Sở KH&CN
Thứ 4  01/03/2017 7h30
(cả ngày)
P. 109
Nhà LV-NC
Phát bằng cho sinh viên Đại học chính quy
tốt nghiệp đợt tháng 12/2016
Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV Đ/c Đức Phòng CT HSSV
8h00 P. họp B Họp Tổ thư ký rà soát vị trí việc làm Tổ thư ký Đ/c N.T.Minh Tổ thư ký
9h00 P. họp A Họp Ban Nữ công Ban Nữ công Đ/c Tình VP Công đoàn
Thứ 5 02/03/2017 8h00 P. họp A Họp xét phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
năm 2016 và bổ sung năm 2015
Hội đồng theo Quyết định Đ/c Đ.V.Minh Phòng HC-TC
Thứ 6 03/03/2017 9h30 P. họp A Họp phương án xúc tiến tuyển sinh
đại học chính quy tại các trường THPT năm 2017
Ban Giám hiệu;
Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV;
lãnh đạo các Phòng: Đào tạo,
phòng HC-TC, Phòng KH-TC,
Phòng QT-PV; lãnh đạo các Khoa
Đ/c Đ.V.Minh VP tuyển sinh Phòng Đào tạo
14h00 P. họp A Họp xét tiến độ học tập học kỳ I
năm học 2016-2017 các lớp hệ ĐH chính quy
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Thứ 7 04/03/2017            
Chủ nhật 05/03/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
-Đề nghị các đơn vị nộp Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02/2017; Kế hoạch công tác tháng 03/2017 về bộ phận Trợ lý BGH trước 10h00 thứ 4 (ngày 01/03/2017);
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
       

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp

             
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 27/02/2017 ĐẾN NGÀY 05/03/2017 (Tuần thứ 09)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 27/02/2017 7h30
(cả ngày)
Trạm Y tế Chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 Toàn thể CBVC Trạm Y tế Nhà trường;
 các tập thể, cá nhân quan tâm
Trạm Y tế Trạm Y tế
Thứ 3  28/02/2017 14h00 P. 101-GK1 Gặp mặt phụ huynh và sinh viên thuộc diện
cảnh cáo học tập học kỳ I năm học 2016-2017
 Khoa Kế toán
BCN Khoa Kế toán, cố vấn học tập các lớp
có sinh viên bị cảnh cáo, phụ huynh và
sinh viên bị cảnh cáo học tập
Đ/c Lan Đ/c Hiệp
14h00 P. 301-GK1 Gặp mặt phụ huynh và sinh viên thuộc diện
cảnh cáo học tập học kỳ I năm học 2016-2017
 Khoa Quản trị Kinh doanh
Toàn thể CBGV và sinh viện thuộc diện
cảnh báo học tập
BCN Khoa Khoa QTKD
Thứ 4 01/03/2017 14h00 P. họp A Họp Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Trinh Chi bộ
Phòng KH-TC
15h00 P. họp A Họp Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể CBVC Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 5 02/03/2017 14h00 P. họp A Bảo vệ Bài tiểu luận tổng quan
cho NCS Nguyễn Hữu Thu
Hội đồng theo quyết định, đại biểu mời,
BCN và lãnh đạo các Bộ môn của
Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS
và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Long Trợ lý Khoa học & Đào tạo
14h00 P. họp B Họp Liên chi đoàn phòng ban mở rộng BCH LCĐ Phòng ban,
BCH các Chi đoàn trực thuộc
Đ/c Quân LCĐ Phòng ban
15h30 P. họp A Bảo vệ chuyên đề 2
cho NCS Nguyễn Hữu Thu
Hội đồng theo quyết định, đại biểu mời,
BCN và lãnh đạo các Bộ môn của
Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS
và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Long Trợ lý Khoa học & Đào tạo
Thứ 6 03/03/2017 8h00 P. họp B Họp hội đồng tự đánh giá CTĐT
Tài chính Doanh nghiệp
Theo QĐ số 1117/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 08/11/2016 Đ/c Thu Ban thư ký
Thứ 7 04/03/2017            
Chủ nhật 05/03/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
       

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp