Lịch tuần 08
17/02/2017 | 1601 lượt xem

Nhấn để tải bản PDF

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/02/2017 ĐẾN NGÀY 26/02/2017 (Tuần thứ 08)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/02/2017 7h30 P. 101-GK1 Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt
lấy phiếu tín nhiệm
BCH Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu;
các thành viên hội đồng Trường là viên chức
của Trường; BCH Công đoàn Trường;
Bí thư Đoàn TNCSHCM (là viên chức),
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường;
Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc;
Bí thư các chi bộ trực thuộc;
Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó Bộ môn; Giáo sư,
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tổ công tác của ĐHTN Phòng HC-TC,
Phòng KH-TC,
Phòng QT-PV
9h30 P. họp A Tổ chức Hội nghị liên tịch cấp ủy đơn vị
và Ban Giám hiệu
Tổ công tác của Đại học Thái Nguyên;
BCH Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu
Tổ công tác của ĐHTN Phòng HC-TC,
VP Đảng ủy Trường
10h30 P. họp A Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trường,
có sự tham gia của Tổ công tác
Tổ công tác của Đại học Thái Nguyên;
Thành viên Hội đồng Trường là cán bộ
viên chức Nhà trường
Chủ tịch Hội đồng Trường Phòng HC-TC,
Tổ giúp việc của Hội đồng Trường 
14h00 P. họp B Xây dựng phương án tổ chức Hội thi Olympic
các môn khoa học Mac-Lenin và tư tưởng
Hồ Chí Minh 'Ánh sáng soi đường' năm 2017
Ban thư ký Hội sinh viên,
BTV Đoàn thanh niên
Đ/c Hoàng VP ĐTN,
VP HSV
Thứ 3  21/02/2017 S: 8h00
C: 14h00
P. họp B Rà soát hoàn thiện cập nhật dữ liệu Website Theo CV số 137/ĐHKT&QTKD-TTTV
ngày 17/02/2017
Trung tâm
TT-TV
Trung tâm
TT-TV
9h00 P. họp A Họp xét chọn Sinh viên
nhận học bổng HESSEN năm học 2016 - 2017
Đại diện Ban giám hiệu,
Bí thư Đoàn Thanh Niên,
lãnh đạo các Phòng: CT HSSV, Đào tạo,
BCN các Khoa chuyên môn
Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
Thứ 4  22/02/2017 S: 8h00
C: 14h00
P. họp B Rà soát hoàn thiện cập nhật dữ liệu Website Theo CV số 137/ĐHKT&QTKD-TTTV
ngày 17/02/2017
Trung tâm
TT-TV
Trung tâm
TT-TV
Thứ 4  22/02/2017 8h30 P. họp A Họp thông qua Đề án tuyển sinh
hệ Đại học chính quy năm 2017
Ban Giám hiệu,
ban soạn thảo theo QĐ 65/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 16/01/2017,
Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch HSV,
đại diện lãnh đạo các đơn vị
Đ/c Đ.V.Minh VP tuyển sinh
9h00 P. họp A Họp hội đồng khoa học và đào tạo thông qua
khung chương trình Đề án đào tạo thạc sĩ kế toán
Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
14h00 TT GDTX huyện
Định hóa - TN
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
lớp TN12 - QLKTA
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
Thứ 5 23/02/2017 S: 8h00
C: 14h00
P. họp B Rà soát hoàn thiện cập nhật dữ liệu Website Theo CV số 137/ĐHKT&QTKD-TTTV
ngày 17/02/2017
Trung tâm
TT-TV
Trung tâm
TT-TV
Thứ 6 24/02/2017 S: 8h00
C: 14h00
P. họp B Rà soát hoàn thiện cập nhật dữ liệu Website Theo CV số 137/ĐHKT&QTKD-TTTV
ngày 17/02/2017
Trung tâm
TT-TV
Trung tâm
TT-TV
13h30 P. 101-GK1 Khai mạc cuộc thi  'Vô địch tin học văn phòng
thế giới MOSWC 2017' vòng loại cấp trường
Đại biểu theo giấy mời Bộ môn
Tin học
Bộ môn
Tin học
16h00 P. họp A Họp hội đồng tự đánh giá thông qua
báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo
trước khi nộp thẩm định
Hội đồng tự đánh giá cơ sở đào tạo
theo QĐ số 1087/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 28/10/2016
Đ/c Đ.V.Minh Phòng KHCN&HTQT
Thứ 7 25/02/2017 7h30 P. họp A Tổ chức hội đồng BVĐC luận văn
thạc sĩ Khóa 12 đợt 1 - lần 2
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
7h30 P. họp B Tổ chức hội đồng BVĐC luận văn
thạc sĩ Khóa 12 đợt 1 - lần 2
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Chủ nhật 26/02/2017 8h00 P. họp A Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 - lần 2 năm 2016 ĐHTN, đại diện Ban giám hiệu,
đại diện BCN Khoa QL-LKT
và toàn thể học viên được cấp bằng
Đ/c Đ.V.Minh Phòng Đào tạo
9h00 TT GDNN-GDTX
Huyện
Phù Yên,
Sơn La
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
lớp SL12 - KTTH
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 25/02/2017 đ/c Đỗ Anh Tài đi công tác tại Huế;
- Từ ngày  23/02/2017 đến ngày 25/02/2017 đ/c Đặng Văn Minh đi công tác tại Huế;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
             
        (Đã ký)
             
        TS. Nguyễn Quang Hợp
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/02/2017 ĐẾN NGÀY 26/02/2017 (Tuần thứ 08)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/02/2017            
Thứ 3  21/02/2017 13h30 P. họp A Rà soát đề cương các môn học
hệ Cao học ngành Quản trị Kinh doanh
Các giảng viên tham gia giảng dạy Ban chủ nhiệm Khoa Khoa QTKD
Thứ 4 22/02/2017 15h00 P. họp A Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
16h00 P. họp A Họp Phòng KHCN&HTQT Toàn thể CBVC Phòng KHCN&HTQT Đ/c Hằng Phòng KHCN&HTQT
Thứ 5 23/02/2017 8h00 P. họp A Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng Quản trị - Phục vụ
Đ/c V.Anh Chi bộ
Phòng QT-PV
9h00 P. họp A Họp Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC Phòng Quản trị - Phục vụ Đ/c V.Anh Chi bộ
Phòng QT-PV
Thứ 6 24/02/2017 13h30 P. 202-GK1 Đánh giá tiến độ giữa kỳ báo cáo
thực tập tốt nghiệp của Sinh viên K10
và K8, K9 ghép ngành Quản trị Kinh doanh
Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách
hội đồng đánh giá, toàn thể Sinh viên
có tên trong QĐ cử đi thực tập tốt nghiệp
năm học 2016 - 2017
Ban chủ nhiệm Khoa Khoa QTKD
13h30 P. 203-GK1 Đánh giá tiến độ giữa kỳ báo cáo
thực tập tốt nghiệp của Sinh viên K10
và K8, K9 ghép ngành Quản trị Kinh doanh
Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách
hội đồng đánh giá, toàn thể Sinh viên
có tên trong QĐ cử đi thực tập tốt nghiệp
năm học 2016 - 2017
Ban chủ nhiệm Khoa Khoa QTKD
13h30 P. 302-GK1 Đánh giá tiến độ giữa kỳ báo cáo
thực tập tốt nghiệp của Sinh viên K10
và K8, K9 ghép ngành Quản trị Kinh doanh
Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách
hội đồng đánh giá, toàn thể Sinh viên
có tên trong QĐ cử đi thực tập tốt nghiệp
năm học 2016 - 2017
Ban chủ nhiệm Khoa Khoa QTKD
13h30 P. 303-GK1 Đánh giá tiến độ giữa kỳ báo cáo
thực tập tốt nghiệp của Sinh viên K10
và K8, K9 ghép ngành Quản trị Kinh doanh
Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách
hội đồng đánh giá, toàn thể Sinh viên
có tên trong QĐ cử đi thực tập tốt nghiệp
năm học 2016 - 2017
Ban chủ nhiệm Khoa Khoa QTKD
Thứ 6 24/02/2017 13h30 P. 304-GK1 Đánh giá tiến độ giữa kỳ báo cáo
thực tập tốt nghiệp của Sinh viên K10
và K8, K9 ghép ngành Quản trị Kinh doanh
Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách
hội đồng đánh giá, toàn thể Sinh viên
có tên trong QĐ cử đi thực tập tốt nghiệp
năm học 2016 - 2017
Ban chủ nhiệm Khoa Khoa QTKD
Thứ 7 25/02/2017            
Chủ nhật 26/02/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
             
        (Đã ký)
             
        TS. Nguyễn Quang Hợp