Lịch tuần 06, 07
01/02/2019 | 1028 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/02/2019 ĐẾN NGÀY 17/02/2019
(Tuần thứ 06, 07)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI 2019
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019
Từ thứ 2 ngày 04/02/2019 đến thứ 6 ngày 08/02/2019
(Từ ngày 30 đến mùng 4 Âm lịch)
Thứ 2 04/02/2019  21h30 P.họp A Đón Giao thừa  Ban tổ chức Tết;
Ban trực Tết, Tổ phục vụ,
Tổ trực bảo vệ và ký túc xá (những đ/c không có lịch trực); Đảng ủy; Hội đồng Trường; đại diện các tổ chức: Công đoàn, ĐTN, Hội Cựu chiến binh,
Hội Sinh viên; đdlđ các
đơn vị thuộc Trường
Đ/c Huy Ban Tết và
các đ/c được phân công
Thứ 7 09/02/2019            
Chủ nhật 10/02/2019            
Thứ 2 11/02/2019 (Ngày mùng 07 tết Kỷ Hợi)   9h00 P.101 GK1  Khai xuân năm mới Toàn thể CBVC
và người lao động
Nhà trường và gia đình
(bố, mẹ, vợ, chồng, con);
các cán bộ hưu trí
Đ/c Huy Ban Tết và
các đ/c được phân công
Thứ 3 12/02/2019            
Thứ 4 13/02/2019            
Thứ 5 14/02/2019            
Thứ 6 15/02/2019

07h45

(xe xuất phát tại trường)

Khu
di tích
lịch sử ATK
Định hóa tỉnh TN
Lễ báo công dâng Bác
BCH Đảng bộ Trường;
Ban Giám hiệu;
Chủ tịch Hội đồng
Trường; Chủ tịch
Công đoàn Trường;
các Bí thư Chi bộ;
Trưởng các đơn vị;
Chủ tịch Hội CCB;
Chủ tịch Hội sinh viên;
Bí thư Đoàn thanh niên;
Trưởng ban Nữ công;
Kế toán Trưởng, 
Trợ lý BGH và
VP Đảng ủy Trường
Đ/c Huy VP Đảng ủy
Thứ 7 16/02/2019            
Chủ nhật 17/02/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/02/2019 ĐẾN NGÀY 17/02/2019
(Tuần thứ 06, 07)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI 2019
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019
Từ thứ 2 ngày 04/02/2019 đến thứ 6 ngày 08/02/2019
(Từ ngày 30 đến Mùng 4 Âm lịch)
Thứ 7 09/02/2019            
Chủ nhật 10/02/2019            
Thứ 2 11/02/2019             
Thứ 3 12/02/2019            
Thứ 4 13/02/2019            
Thứ 5 14/02/2019 8h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Kế toán Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kế toán
Đ/c Tuấn Chi bộ
Khoa Kế toán
9h00 P.họp A Họp Khoa Kế toán Toàn thể CBGV
Khoa Kế toán
Đ/c Tuấn Khoa Kế toán
Thứ 6 15/02/2019            
Thứ 7 16/02/2019            
Chủ nhật 17/02/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh