Lịch tuần 02
05/01/2019 | 1427 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 07/01/2019 ĐẾN NGÀY 13/01/2019
(Tuần thứ 02)
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam
(09/01/1950 - 09/01/2019)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 07/01/2019 7h30 Hội trường TTHL Hội nghị tổng kết Công tác Đảng bộ ĐHTN năm 2018 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ;
Văn phòng Đảng ủy
BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
13h00 P.họp B Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2016: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên”
Mã số: ĐH2016-TN08-09
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Lê Ngọc Nương
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
 nhóm nghiên cứu
Đ/c Huy Phòng KHCN & HTQT;
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu 
14h00 P.số 1 ĐHTN Họp bàn xây dựng các
dự án đầu tư cho ĐHTN
Đ/c Trần Quang Huy GĐ ĐHTN ĐHTN
14h30 P.họp B Nghiệm thu chính thức
đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2016: “Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn, thành thị tại Việt Nam”
Mã số: ĐH2016-TN08-03
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Nguyễn Ngọc Hoa
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
 nhóm nghiên cứu
Đ/c Huy Phòng KHCN & HTQT;
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu 
16h00 P.họp B Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”
Mã số: ĐH2017-TN08-06
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Nguyễn Thu Nga
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
 nhóm nghiên cứu
Đ/c Huy Phòng KHCN & HTQT;
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu 
Thứ 3  08/01/2019 14h00 P.họp A Làm việc với đoàn
các Trường THPT của Philippines
Đ/c Đỗ Anh Tài,
đại diện Phòng KHCN&HTQT, Trung tâm HTQT về ĐT &DH
Đ/c Tài Phòng
KHCN&HTQT
14h00 P.họp B Họp Ban chỉ đạo và tổ kiểm kê tài sản thiết bị
năm 2018
Theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng QT-PV, Phòng KH-TC
15h00 P.họp B Họp Ban tổ chức chương trình mô hình thực hành kinh doanh Chợ quê 4.0 Theo Quyết định Đ/c Kiên Văn phòng ĐTN
Thứ 4  09/01/2019 7h30 P.101 GK1 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII Toàn thể đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú của đơn vị BTĐU  Ban Tuyên giáo Đảng ủy, VPĐU
14h00 P.họp B Xét thi tốt nghiệp lớp
BK15-LTKT-TC
Theo Quyết định CTHĐ Trung tâm ĐT theo NCXH, Phòng Đào tạo
16h00 P.họp A Họp Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy
Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đ/c
Tân Hương
UBKT Đảng ủy
Thứ 5 10/01/2019 8h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị cán bộ chủ chốt đánh giá các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN, Giám đốc, Phó  Giám  đốc và Chủ tịch
Hội đồng ĐHTN
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài,
Ngô Thị Tân Hương
BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
13h30 P.họp A Họp Ban xây dựng
 cơ sở vật chất
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng QT-PV
15h30 P.họp A Họp giao khoán
văn phòng phẩm năm 2019
Đ/c Trần Quang Huy; Trưởng các đơn vị Đ/c Huy Phòng QT-PV
Thứ 6 11/01/2019 8h00 P.họp A Họp xét hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2018 Hội đồng phân loại CBVC và NLĐ để
 hưởng thu nhập tăng
 thêm ngoài lương
(theo Quyết định)
Đ/c Huy Đ/c Thủy
8h00 (cả ngày) Quảng trường Thanh niên Tổ chức chương trình mô hình thực hành kinh doanh Chợ quê 4.0 Đại biểu mời,
toàn thể CBVC và
sinh viên Nhà trường
BTC Văn phòng ĐTN
9h00 (cả ngày) P.họp B  Họp phương án đăng ký chương trình đào tạo
cho sinh viên K14
hệ Đại học chính quy
Đ/c Trần Quang Huy; lãnh đạo các Phòng:
Đào tạo, Công tác HSSV; Trưởng các Khoa chuyên môn
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 7 12/01/2019 7h30 (cả ngày) Giảng đường GK2 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2/2018 - lần 1 Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
8h00 (cả ngày) Quảng trường Thanh niên Tổ chức chương trình mô hình thực hành kinh doanh Chợ quê 4.0 Đại biểu mời,
toàn thể CBVC và
sinh viên Nhà trường
BTC Văn phòng ĐTN
Chủ nhật 13/01/2019 7h30 (cả ngày) Giảng đường GK3 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2/2018 - lần 1 Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 
Đã ký


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 07/01/2019 ĐẾN NGÀY 13/01/2019
(Tuần thứ 02)
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam
(09/01/1950 - 09/01/2019)
Thứ, ngày T.gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 07/01/2019 15h00 P.101 GK1 Khai mạc chương trình
đào tạo và "Cuộc thi Tueba Alphathon 2019" về phân tích dữ liệu, xây dựng
 mô hình và quản lý rủi ro
 tài chính
Đại diện Phòng KHCN&HTQT, các CBGV và sinh viên được cử tham gia, các cá nhân quan tâm BTC Phòng KHCN&THQT
Thứ 3  08/01/2019 14h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
15h30 P.họp C Họp Chi bộ
Viện NCKT xanh
Đ/c Trần Nhuận Kiên, toàn thể đảng viên
Chi bộ Viện NCKT xanh
Đ/c Quang Chi bộ Viện NCKT xanh
15h30 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Phòng KT&ĐBCLGD Toàn thể CBVC
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 4  09/01/2019 14h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa KHCB Đ/c Ngô Thị Tân Hương, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa KHCB
Đ/c
Tân Hương
Chi bộ
Khoa KHCB
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng QT-PV
Đ/c
Việt Anh
Chi bộ
Phòng QT-PV
15h00 P.họp C Họp Phòng QT-PV Toàn thể CBVC
Phòng QT-PV
Đ/c
Việt Anh
Phòng QT-PV
Thứ 5 10/01/2019 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Tạ T. Thanh Huyền, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa NH-TC
Đ/c Thu  Chi bộ
Khoa NH-TC
8h00 P.họp C Họp Chi bộ
Khoa QL-LKT
Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QL-LKT
Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
9h00 P.họp C Họp Khoa QL-LKT Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 5 10/01/2019 9h30 P.họp B Họp Khoa NH-TC Toàn thể CBGV
Khoa NH-TC
Đ/c Thu  Văn phòng
Khoa NH-TC
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Trung tâm
ĐT theo NCXH
Đ/c Trần Nhuận Kiên, toàn thể đảng viên
Chi bộ Trung tâm
ĐT theo NCXH
Đ/c Chúc Chi bộ
Trung tâm ĐT theo NCXH
16h00 P.họp B Họp Trung tâm
ĐT theo NCXH
Toàn thể CBVC
Trung tâm
ĐT theo NCXH
Đ/c Chúc Trung tâm ĐT theo NCXH
Thứ 6 11/01/2019 14h00 P.họp C Báo cáo Bài tiểu luận
tổng quan của
NCS Lê Thanh Tùng
Hội đồng theo QĐ, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Kiên Trợ lý KH&ĐT
 Khoa QL-LKT
15h30 P.họp C Seminar một số nội dung nghiên cứu của
 NCS Lê Thanh Tùng
Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Vân Trợ lý KH&ĐT
 Khoa QL-LKT
Thứ 7 12/01/2019            
Chủ nhật 13/01/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Đã ký


ThS. Bùi Đức Linh