Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Tâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: "Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”
18/05/2017 | 1470 lượt xem

NCS. BÙI THỊ THANH TÂM BẢO VỆ THÀNH CÔNG
LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường, ngày 14 tháng 5 năm 2017, Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Tâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: "Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS. Bùi Thị Thanh Tâm gồm 07 thành viên: GS.TS. Đỗ Hoài Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương - Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Quốc Hội – Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Phản biện 1; PGS.TS. Trần Hữu Cường – Trưởng khoa Kế toán và QTKD, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Phản biện 2; PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Phản biện 3; PGS.TS. Trần Đình Tuấn – Trưởng khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Ủy viên Thư ký; TS. Nguyễn Thanh Minh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Ủy viên Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Đình Long –Viện Chính sách & Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Ủy viên Hội đồng.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Hội đồng đã diễn ra hết sức nghiêm túc, công minh và đánh giá cao những kết quả mà luận án đã đạt được. NCS. Bùi Thị Thanh Tâm xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, được kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN

Toàn cảnh hội đồng làm việc

GS.TS. Đỗ Hoài Nam điều khiển phiên họp hội đồng

TS. Bùi Đình Hòa – Đại diện tập thể hướng dẫn khoa học của NCS
phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Thanh Minh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế  & QTKD
- Đại diện Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm – đại diện cơ quan công tác của NCS phát biểu tại buổi lễ

NCS chụp ảnh cùng các nhà khoa học trong hội đồng

Toàn cảnh đại biểu tham dự