Các công trình Khoa học công bố trên các tạp chí trong nước năm 2005
28/04/2017 | 454 lượt xem

Stt

Tên tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

1

TS. Phạm Công Toàn

Khoảng cách: Vấn đề cần được xem xét trong cung cấp dịch vụ đào tạo của các Trường Đại học Việt Nam trong cơ chế thị trường.

Kinh tế phát triển

2

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

3

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu sử dụng đất dốc xã địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Khoa học Đất

4

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Nâng cao thu nhập trên một ha đất nông nghiêp trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Khoa học Đất

5

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh công nghiệp háa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

6

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Giá trị thương hiệu chè Thái Nguyên

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

7

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Phát triển vùng nguyên liệu cho chế biến công nghiệp và thị trường tỉnh Thái nguyên

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

8

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thực trạng sản xuất chè, những giải pháp nhằm nâng cao giá trị và chất lương sản phẩm chè Thái Nguyên

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

9

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thực trạng và những giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2010

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

10

ThS. Hoàng Thị Huệ

CN.  Nguyễn Văn Thanh

Du lịch Thái Nguyên trước ngưỡng cửa hội nhập

 Du lịch

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm and Shin Geon Cheol

Kết quả hoạt động của liên doanh quốc tế ở Việt Nam: nghiên cứu so sánh.

 Kỷ yếu hội thảo quốc tế. Korean Academy of International Business.

12

TS. Trần Đình Tuấn

Một số đánh giá về tình hình sử dụng và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất gò đồi tỉnh Thái Nguyên

Kỷ yếu hội thảo: Phát triển bền vững nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam