Các công trình Khoa học công bố trên các tạp chí trong nước năm 2004
28/04/2017 | 460 lượt xem

Stt

Tên tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

1

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thực trạng và những giải pháp nhằm phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Thái Nguyên

Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

2

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Phát triển sản xuất chè Thái Nguyên, những vấn đề cần quan tâm

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Phát triển kinh tế nông thôn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên những vấn đề cần quan tâm

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thực trạng và những giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La trong những năm tới

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5

ThS. Đồng Văn Đạt

Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn.

Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, 2(2),2004. Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm and Shin Geon Cheol

Kết quả hoạt động của liên doanh quốc tế ở Việt Nam: nghiên cứu so sánh.

 Kỷ yếu hội thảo quốc tế. Korean Academy of International Business.

7

TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Một số quan điểm và mục tiêu phát triển cây ăn quả tại huyện Bắc Quang – Hà Giang

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8

NCS. Nguyễn Tiến Lâm

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao thể lực cho SV hệ Cử tuyển trường ĐHSP Thái Nguyên

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

9

PGS.TS.  Đỗ Quang Quý

Ứng dụng toán quy hoạch tuyến tính lựa chọn cơ cấu cây trồng trong kinh tế nông hộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Lúa nương, an toàn lương thực cho hộ gia đình nông dân ở vùng cao Tây Bắc

 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn