Hội thảo, hội nghị
03/10/2016 | 4754 lượt xem

STT

Tên hội thảo

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Nội dung chính của hội thảo

HỘI THẢO QUỐC TẾ

1

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Phân tích và triển vọng (Korea-Vietnam Economic Cooperation: Analysis and Prospect)

6/2005

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

- Thảo luận các vấn đề lý thuyết kinh tế của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

- Phân tích tình hình kinh tế và triển vọng của hai nước

2

Phát triển bền vững Nông thôn Miền núi phía Bắc Việt Nam (Sustainable Development in Vietnam’s Northern mountainous Area)

12/2005

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở các vùng nông thôn miền núi phía Bắc, Việt Nam

Trao đổi kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển kinh tế đối với Việt Nam

3

Bối cảnh cho phát triển kinh tế các nước tiểu vùng Sông Mê Kông (The economic circumstances for development of the Greater Mekong Sub-region countries)

8/2006

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

- Thảo luận các vấn đề liên quan đến điều kiện phát triển kinh tế bền vững cho các tiểu vùng sông Mê Kông.

- Trao đổi các kinh nghiệm phát triển kinh tế ở các nước thuộc khu vực.

4

Phát triển nông thôn, đô thị hóa và tác động của chúng đến môi trường (Rural and Urbanization Development and Impacts to Environment)

8/2006

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

- Xoay quanh các vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn, quá trình Đô thị hóa và ảnh hướng của chúng đến môi trường. - - Các diễn giả thảo luận kinh nghiệm và đưa ra giải pháp cho các vấn đề trên.

5

Phát triển kinh tế các nước châu Á (Asian Economic Development)

01/2007

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

- Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện các mô hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Châu Á để đúc rút thành các khuyến nghị, định hướng, nguyên tắc chung nhằm giúp các nước xây dựng mô hình tăng trưởng mới.

- Trao đổi khả năng hợp tác giữa các nước FEALAC trong các lĩnh vực trên.

6

Quản lý nguồn lực tự nhiên và cảnh quan khu vực miền núi Việt Nam (Natural Resource and Landscape Management in Northern Area of Vietnam)

2/2008

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

- Trao đổi các vấn đề liên quan đến nguồn lực tự nhiên và cảnh quan ở vùng núi phía Bắc, Việt Nam.

- Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý nguồn lực tự nhiên cũng như cảnh quan ở vùng núi.

7

Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (Korea - Vietnam Economic Cooperation)

6/2008

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Hội thảo xoay quanh các chủ đề liên quan đến hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc và kinh nghiệm và bài học thực tiễn cho sự phát triển chung.

8

Các vấn đề cấp thiết trong tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp (Emerging issues in the sustainable economic growth of Vietnam: International Experiences and solutions)

23/8/2008

Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên

- Tăng trưởng kinh tế và lạm phát: Kinh nghiệm từ các nước Châu Á và giải pháp đối với Việt Nam

- Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thương mại quốc tế, đầu tư và tăng trưởng kinh tế

- Hợp tác kinh tế Việt - Bỉ

9

Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc: Triển vọng và giải pháp (Korea - Vietnam’s Economics, Cultural and Educational Cooperation: Prospect and Solutions”)

12-13/ 8/2009

Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên

Hội thảo xoay quanh các chủ đề lớn liên quan đến hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, tiểu biểu như: quan hệ kinh tế, thương mại Việt - Hàn, nguồn vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam, tương quan so sánh trong văn hóa doanh nghiệp hai nước, những kinh nghiệm trong hợp tác liên kết đào tạo giữa các trường đại học của Việt Nam và Hàn Quốc

10

Chính sách môi trường, phát triển bền vững và bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc (Korea Environmental and Sustainable Development Policies and Experience)

20/ 5/2010

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Tọa đàm tập trung vào vấnđề về Môi trường, một trong những vấn đề nóng bỏng của toàn cầu hiện nay. Các giáo sư đến từ Hàn Quốc và TUEBA đã trao đổi kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế để giải quyết hậu quả môi trường và phát triển kinh tế.

11

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Thực tiễn và Lý thuyết Kinh tế

16/1/2013

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Thảo luận các vấn đề liên quan tới các lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

12

Gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hay không? Viễn cảnh của Hàn Quốc về khối mậu dịch Châu Á Thái Bình Dương

25/10/2013

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược đối với TPP của Hàn Quốc: Thực trạng và triển vọng

13

Hợp tác kinh tế Hàn Quốc – ASEAN

23/12/2013

Trung tâm  học liệu - ĐHTN

Thảo luận các vấn đề liên quan đến lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác kinh tế ASEAN - Hàn Quốc

14

Hội nhập kinh tế khu vực: Lý thuyết và thực tiễn

12/2/2014

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong nước và khu vực về phát triển các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế cũng như ứng dụng các lý thuyết này vào việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước trong khu vực

15

Hợp tác nghiên cứu hướng tới hội nhập ASEAN

18/6/2014

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Thảo luận các vấn đề liên quan đến các phương pháp nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu cũng như trao đổi các vấn đề về kinh tế Phi-líp-pin, Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN

16

Tăng trưởng kinh tế trong khu vực Đông Á

5/9/2014

Học viện quản lý Nanyang, Singapore

Thảo luận các vấn đề liên quan đến lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác kinh tế và tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Đông Á

17

Hợp tác Kinh tế và Giáo dục tại Châu Á [Economics and educational cooperation in asia]

1/9/2015

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Tọa đàm tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế và giáo dục giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng như giữa các nước châu Á

18

Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do [Economic Cooperation between Vietnam and Korea in the Post-FTA Era].( Đồng tổ chức với Hiệp hội Hàn Quốc Nghiên cứu Thương mại & Công nghiệp - Hàn Quốc)

3/2/2015

Khách sạn Lotte Hà Nội

Thảo luận các nội dung về Hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do, Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do và Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc về phát triển cơ sở hạ tầng

19

Định hình lại quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược [Reshaping Korea - Vietnam Economic Relations through FTA: Visions, Challenges and Strategies International Conference]

17/8/2015

Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên

Đánh giá hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Việt Nam và triển vọng trong tương lai; Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Chiến lược “Đôi bên cùng có lợi”; Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Những thách thức và cơ hội mới

HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, KHÓA TẬP HUẤN, CHUYÊN ĐỀ

1

Khóa tập huấn: “Phương pháp nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế”

26/01/2015 - 28/1/2015

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu khoa học và hướng dẫn xây dựng đề cương luận án tiến sĩ cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh Nhà trường

2

Tọa đàm “Tăng cường năng lực quản trị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam”

22/4/2015

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Tăng cường năng lực quản trị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

3

Tọa đàm “Phương pháp nghiên cứu định tính”

15/5/2015

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Phương pháp nghiên cứu định tính

4

Khóa tập huấn “Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu khoa học”

21/01/2016

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu khoa học và hướng dẫn xây dựng đề cương luận án tiến sĩ cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh Nhà trường.

5

Chuyên đề “Nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội”

8/4/2016

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Các đặc điểm về doanh nghiệp xã hội, so sánh mô hình doanh nghiệp xã hội ở Hoa Kỳ và Việt Nam và sử dụng chuỗi giá trị để phân tích tác động xã hội của doanh nghiệp.

6

Chuyên đề “Khởi nghiệp kinh doanh”

1/6/2016

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trình bày về dự án Fair Trade của một nhóm sinh viên Đại học Seattle Hoa Kỳ đồng thời trình bày nghiên cứu về hành vi của doanh nhân nữ tại Việt Nam

7

“Phương pháp học tập chủ động”

17/6/2016

 

Kinh nghiệm về phương pháp học tập chủ động. Đây là phương pháp giảng dạy và học tập đã được chứng minh là sẽ giúp tăng cường sự gắn kết giữa người học với tài liệu học tập, qua đó cải thiện kỹ năng tư duy và kết quả học tập của người học.