Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Thái nguyên
30/09/2016 | 3745 lượt xem
CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2011 Chủ nhiệm đề tài TG bắt đầu TG kết thúc
Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện biến động giá đầu vào.
ĐH2011-TN06-01
NCS. Nguyễn Phương Hảo 2011 2012
Nghiên cứu phương án tối ưu khai thác các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam
ĐH2011-TN06-02
NCS. Phạm Thị Thanh Mai 2011 2012
Về tính ổn định và ổn định hóa hệ phương trình rời rạc và điều khiển có trễ
ĐH2011-TN06-03
NCS. Trần Nguyên Bình 2011 2012
CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2012      
Phát triển du lịch nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo vùng Tây Bắc
ĐH2012-TN06-01
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  2012 2013
Một số giải pháp xóa nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên
ĐH2012-TN06-02
PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 2012 2013
Bảo tồn và phát triển bền vững các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ĐH2012-TN06-03
NCS. Nguyễn Thị Yến  2012 2013
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ĐH2012-TN06-04
NCS. Nguyễn Phương Thảo  2012 2013
Tác động của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài đối với xuất khẩu của các nước ASEAN.
ĐH2012-TN06-05
TS. Trần Nhuận Kiên 2012 2013
CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2013      
Các giải pháp phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ĐH2013-TN06-01
NCS. Dương Thị Tình 2013 2014
Đánh giá hoạt động quản trị chuỗi cung ứng của các công ty du lịch tại tỉnh Thái Nguyên
ĐH2013-TN06-02
ThS. Nguyễn Tú Anh 2013 2014
Tác động của chuyển dịch cơ cấu đầu tư tới cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
ĐH2013-TN06-03
ThS. Đàm Phương Lan 2013 2014
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Hợp tác xã sản xuất chè ở Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế
ĐH2013-TN06-04
TS. Đỗ Thị Thúy Phương 2013 2014
CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2014      
Phát huy giá trị văn hóa kinh doanh trong phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020
ĐH2014-TN06-01
NCS. Ngô Thị Tân Hương 2014 2015
Xây dựng hình ảnh thương hiệu Đại học Thái Nguyên – Nghiên cứu điển hình tại trường đại học Kinh tế và QTKD.
ĐH2014-TN06-02
NCS. Dương Thanh Hà 2014 2015
Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam
ĐH2014-TN06-03
NCS. Ngô Thị Mỹ 2014 2015
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn.
ĐH2014-TN06-04
TS. Đỗ Đình Long 2014 2015
Xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động về quản lý và sử dụng nhân sự trong các doanh nghiệp may ở tỉnh Thái Nguyên theo hướng kiểm toán hoạt động.
ĐH2014-TN06-05
NCS. Dương Phương Thảo 2014 2015
Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Thái Nguyên.
ĐH2014-TN06-06
ThS. Hà Thị Thanh Hoa 2014 2015
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên
ĐH2014-TN06-07
NCS. Nguyễn Tiến Lâm 2014 2015
Nghiên cứu mô hình liên kết giữa các hộ gia đình và doanh nghiệp trong việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
ĐH2014-TN06-09
TS. Phạm Văn Hạnh 2014 2015
Tài chính chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam
ĐH2014-TN06-10
PGS.TS. Hoàng Thị Thu 2014 2015
Quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
ĐH2014-TN06-13
TS. Phạm Thị Ngọc Vân 2014 2015
Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số
ĐH2014-TN06-14
ThS. Nguyễn Thị Lan Anh 2014 2015
Chi trả bảo hiểm y tế cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số tại trạm y tế xã miền núi tỉnh Thái Nguyên
ĐH2014-TN06-08
ThS. Hoàng Văn Hải 2014 2015
Hiệu quả một số mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam
ĐH2014-TN06-11
PGS.TS. Đỗ Quang Quý 2014 2015
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam
ĐH2014-TN06-12
TS. Bùi Nữ Hoàng Anh 2014 2015
CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2015      
Tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép trên địa bàn tỉnh thái nguyên
ĐH2015-TN08-01
TS. Đỗ T Thúy Phương 2015 2016
Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc bộ y tế ở Việt nam
ĐH2015-TN08-02
 
NCS. Nguyễn Thị Lan Anh 2015 2016
Các yếu tố tác động đến sinh kế bền vững của người dân tái định cư thuộc dự án thủy điện Sơn La
ĐH2015-TN08-03
ThS. Nguyễn T Thanh Huyền 2015 2016
Sự dụng mô hình GMM để phân tích xuất khẩu hàng dệt may của Việt nam
ĐH2015-TN08-04
NCS. Phạm Thùy Linh 2015 2016
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn
ĐH2015-TN08-05
NCS. Nguyễn Văn Công 2015 2016
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tại khu vực miền núi phía Bắc Việt nam
ĐH2015-TN08-06
ThS. Hoàng T Huệ 2015 2016
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng tới sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng tại một số tỉnh trung du phía Bắc
ĐH2015-TN08-07
PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 2015 2016
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái nguyên
ĐH2015-TN08-08
NCS. Phạm Thị Nga 2015 2016
Phương pháp lặp đơn điệu giải một số bài toán biên phi tuyến
ĐH2015-TN08-09
NCS. Ngô Thị Kim Quy 2015 2016
Điều kiện tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch thực hiện trên mô hình máy đơn và mô hình máy song song
ĐH2015-TN08-10
TS. Phạm Hồng Trường 2015 2016
Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và mức độ cạnh tranh các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam.
ĐH2015-TN08-11
NCS. Đỗ Kim Dư 2015 2016
Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
ĐH2015-TN08-12
NCS. Nguyễn Việt Dũng 2015 2016
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Tổ chức tín dụng của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ĐH2015-TN08-13
ThS. Nguyễn Ngọc Lý 2015 2016
Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại khu vực Đông Bắc Bộ, Việt Nam
ĐH2015-TN08-14
PGS.TS. Hoàng Thị Thu 2015 2016
Giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn.
ĐH2015-TN08-05
TS. Trần Văn Quyết 2015 2016
CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2016      
Kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ĐH2016-TN08-01
NCS. Nguyễn Thị Nga 2016 2017
Phân tích một sổ yếu tố ảnh hường tới sự hài lòng của người lao động về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tinh Thái Nguyên
ĐH2016-TN08-02
NCS. Bùi Thị Thu Hương 2016 2017
Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn, thành thị tại Việt Nam
ĐH2016-TN08-03
NCS. Nguyễn Ngọc Hoa 2016 2017
Vận dụng phương pháp kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc Việt Nam
ĐH2016-TN08-04
NCS. Đàm Phương Lan 2016 2017
Phân tích các nhân tố ảnh hường đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Phổ Yên tinh Thái Nguyên
ĐH2016-TN08-05
Nguyễn Thị Thu 2016 2017
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xuất khẩu chè trên địa bàn tình Thái Nguyên
ĐH2016-TN08-06
NCS. Trần Thị Nhung 2016 2017
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đâu tư của doanh nghiệp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ĐH2016-TN08-07
NCS. Đặng Phi Trường 2016 2017
Kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay
ĐH2016-TN08-08
NCS. Trần Thùy Linh 2016 2017
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
ĐH2016-TN08-09
NCS. Lê Ngọc Nương 2016 2017