Đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở
30/09/2016 | 2833 lượt xem
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm  2004 Chủ nhiệm đề tài TG bắt đầu TG kết thúc
Tổ chức công tác kế toán tại nhà văn hóa Gang Thép Thái Nguyên Ths. Ma Thị Hường 2004 2005
Kế toán công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp cơ khí Ths. Đàm Phương Lan 2004 2005
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Ths. Nguyễn Thị Tuân 2004 2005
Sinh viên trường ĐH Kinh tế với tiếng anh chuyên ngành Hoàng Hà 2004 2005
Bàn về phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường Ths. Vũ Thị Hậu 2004 2005
Hiện trạng và triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Ngọc Vân 2004 2005
Hạch toán giá thành một số nông sản của nông dân ở Phú Bình Thái Nguyên Ths. Nguyễn Văn Tùng 2004 2005
Xây dựng chiến lược hội nhập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ths. Nguyễn Tiến Long 2004 2005
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2005      
Tự động hoá công tác kế toán doanh nghiệp bằng chương trình EXCEL.  ThS. Đàm Phương Lan 2005 2006
Vận dụng lý thuyết Kế toán quản trị trong việc lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông I Thái Nguyên.  ThS. Ngô Thuý Hà 2005 2006
Mở rộng các dịch vụ ngân hàng tại Thái Nguyên.    GV. Nguyễn Trang Nhung 2005 2006
Thiết kế hệ thống thông tin kế toán nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động của chu trình  doanh thu trong doanh nghiệp.      ThS. Nguyễn Thị Tuân 2005 2006
Phân tích tình hình đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam.  TS.Trần Chí Thiện 2005 2006
Đánh giá mô hình hộ nông dân thu nhập trên 50 triệu.  ThS. Trần Văn Quyết 2005 2006
Đánh giá thực trạng và hiệu quả kinh tế xã hội của việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Bình  - Thái Nguyên.  ThS. Đồng Văn Tuấn 2005 2006
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở Công ty Gang Thép Thái Nguyên.  ThS. Nguyễn Thị Nhung 2005 2006
Tình hình hoạt động của các liên doanh Hàn Quốc tại Việt Nam.  ThS. Trần Quang Huy 2005 2006
Xây dựng và phát triển thương hiệu trong hội nhập kinh tế tại công ty Xi măng Cao Ngạn.  ThS. Hoàng Thị Huệ 2005 2006
Tình hình hoạt động của công ty Sam Sung tại Việt Nam.  ThS. Trần Công Nghiệp 2005 2006
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2006      
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Toán cao cấp (Đại số tuyến tính) ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2006 2007
Xây dựng bài giảng điện tử lý thuyết môn học:  Giáo dục thể chất ThS. Nguyễn Nam Hà 2006 2007
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Tiếng Anh học phần I CN. Tạ Thị Huệ 2006 2007
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Kế toán quốc tế CN. Nguyễn Phương Thảo 2006 2007
Xây dựng bài giảng điện tử môn: Kế toán tài chính I Ths. Đàm Phương Lan 2006 2007
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học:   Quản lý công nghệ ThS. Đỗ Đình Long 2006 2007
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Phân tích và quản lý dự án đầu tư ThS. Phạm Thị Thanh Mai 2006 2007
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Kinh tế tài nguyên môi trường ThS. Tạ Thị Thanh Huyền 2006 2007
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Kinh tế vi mô TS. Đỗ Quang Quý 2006 2007
Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Kinh tế lượng CN. Tạ Việt Anh 2006 2007
Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh  Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Thắc 2006 2007
 Đánh giá kết quả hoạt động của các loại hình hợp tác xã qua 3 năm trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên ThS. Đàm Thanh Thuỷ 2006 2007
 Đề xuất một số giải pháp để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên Đại học Thái Nguyên sau khi tốt nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ThS. Đỗ Thị Hoà Nhã 2006 2007
Giải pháp phát triển chè trong xu thế hội nhập WTO của các huyện phía Tây tỉnh Thái Nguyên ThS. Nông Văn Tượng 2006 2007
 Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Thái Nguy��n ThS. Võ Thy Trang 2006 2007
 Tăng cường bảo vệ người lao động thông qua nộp BHXH tại một số doanh nghiệp dân doanh ThS. Hà Thị Thanh Hoa 2006 2007
Các giải pháp về vốn cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên CN. Nguyễn Việt Dũng 2006 2007
Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại liên đoàn địa chất Đông Bắc ThS. Ma Thị Hường 2006 2007
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2007      
Xây dựng bài giảng điện tử
 môn học: 'Kế toán thuế'
 
ThS Đặng Thị Dịu  2007 2008
Xây dựng bài giảng điện tử môn học ' Kế toán tài chính I' ThS Đỗ Thị Hồng Hạnh 2007 2008
Xây dựng bài giảng điện tử môn học ' Kế toán tài chính II' ThS Nguyễn Thị Tuân 2007 2008
Xây dựng bài giảng điệu tử môn học ' Nghiệp vụ ngân hàng' Nguyễn Thị Trang Nhung 2007 2008
Xây dựng bài giảng ' Luật kinh tế' Nguyễn Thị Phương Thuý  2007 2008
Một số ứng dụng về phương pháp đào tạo tích cực ở bậc Đại học tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Nguyễn T Phương Hảo 2007 2008
Bài giảng điện tử môn học ' Xác Suất thống kê' ThS Nguyễn Thị Thu Hường 2007 2008
Xây dựng bài giảng điện tử  'Tiếng Anh học phần II' CN Tạ Thị Huệ  2007 2008
Bài giảng điện tử ' Quy hoạch tuyến tính' ThS Nguyễn Văn Minh  2007 2008
Xây dựng bài  giảng điện tử môn học 'Marketing căn bản' ThS Phạm Công Toàn  2007 2008
Thiết kế bài giảng điện tử môn học bóng chuyền dùng cho sinh viên trường ĐHKT & QTKD - ĐH Thái Nguyên Ths Nguyễn Tiến Lâm
Khoa KHCB
2007 2008
Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn  TP Thái Nguyên ThS. Đàm Thanh Thuỷ  2007 2008
Một số giải pháp chủ yếu để phát triển vùng rau an toàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên đến 2010. ThS Nguyễn văn Công
Khoa kinh tế
2007 2008
Phương hướng phát triển du lịch nông nghiệp huyện Định hóa - Tỉnh Thái Nguyên. ThS Đồng Văn Tuấn
Khoa Kinh tế
2007 2008
Phát triển du lịch sinh thái và nhân văn cho sinh viên
Đại học Thái Nguyên
ThS Nguyễn Văn Tùng
Khoa QTKD
2007 2008
Tăng cường năng lực phân tích tài chính ở các công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. ThS Ngô Thị Hương Giang
Khoa QTKD
2007 2008
Đánh giá năng lực quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp  dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ThS Nguyễn Thị Lan Anh
Khoa QTKD
2007 2008
Xây dựng và phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Dương Thanh Hà
Khoa QTKD
 
2007 2008
Hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án tại Cty cho thuê tài chính NH công thương Việt Nam Vũ Thị Loan
Khoa Kế toán
2007 2008
Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sản xuất cây ăn quả theo hướng phát triển bền vững tại huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang TS Trần Đình Tuấn
Khoa Sau Đại Học
2007 2008
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm  2008      
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Kinh tế Nông nghiệp” ThS. Nguyễn Văn Công - Khoa Kinh tế 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Các phương pháp toán tối ưu trong kinh tế” ThS. Trần Văn Quyết Khoa Kinh tế 2008 2009
  Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Khuyến nông dùng cho sinh viên Khoa Kinh tế” ThS. Nguyễn Thị Thắc Khoa Kinh tế 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Kiểm toán căn bản” ThS. Đỗ Thị Thuý Phương Khoa Kế toán 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Tài chính Doanh nghiệp” Nguyễn Việt Dũng Khoa Kế toán 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Kế toán tài chính III” ThS. Ma Thị Hường Khoa Kế toán 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Tài chính phát triển” TS. Trần Đình Tuấn Khoa Sau Đại học 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Quản trị chất lượng” Đặng Quang Hưng Khoa Quản trị KD 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Toán cao cấp 2 (Giải tích) ThS. Nguyễn Thị Thu Hường Khoa khoa học cơ bản 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Các phương pháp tối ưu trong kinh tế” TS. Nguyễn Văn Minh Khoa khoa học cơ bản 2008 2009
Xây dựng bài giảng điên tử môn học: “Bóng đá cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD” ThS. Nguyễn Nam Hà Khoa khoa học cơ bản 2008 2009
Đánh giá tình hình thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Phổ Yên – Thái Nguyên ThS. Đỗ Văn Giai Khoa Kinh tế 2008 2009
Xây dựng mô hình hành vi mua quần áo cán bộ giáo viên trẻ trong trường đại học TS. Nguyễn Thị Gấm Khoa Quản trị KD 2008 2009
Một số giải pháp hỗ trợ thông tin cho các DN trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên trong sản xuất kinh doanh và đầu tư Nguyễn Thị Thái Hà        Khoa Quản trị KD 2008 2009
Bài giảng môn học các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin ThS. Lê Văn Thực        Khoa khoa học cơ bản 2008 2009
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2009      
TN2009-06-01B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Nguyên lý thống kê kinh tế theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Trần Văn Dũng 2009 2010
TN2009-06-02B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và  bài giảng điện tử môn học Địa lý kinh tế Việt Nam theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Bình 2009 2010
TN2009-06-03B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kế toán doanh nghiệp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Ma Thị Hường 2009 2010
TN2009-06-04B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn họ Pháp luật đại cương theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thuý 2009 2010
TN2009-06-05B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Quản lý kinh tế 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Quang Hợp 2009 2010
TN2009-06-06B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Thống kê doanh nghiệp công nghiệp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Ngô Thị Mỹ 2009 2010
TN2009-06-07B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Quản trị học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Văn Tùng 2009 2010
TN2009-06-08B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học  Quản trị doanh nghiệp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Trần Quang Huy 2009 2010
TN2009-06-09B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kinh tế vi mô 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Đỗ Thị Hoà Nhã 2009 2010
TN2009-06-10B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Thống kê doanh nghiệp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo 2009 2010
TN2009-06-11B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kinh tế bảo hiểm theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Thu 2009 2010
TN2009-06-12B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Quản trị nhân lực theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Hà Thị Thanh Hoa 2009 2010
TN2009-06-13B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Phân tích hoạt động kinh doanh theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Phạm Thị Thanh Mai 2009 2010
TN2009-06-14B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và Bài giảng điện tử môn Tin học ứng dụng theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Trần Công Nghiệp 2009 2010
TN2009-06-15B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Kế toán thuế theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Đặng Thị Dịu 2009 2010
TN2009-06-16B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Hướng dẫn giải bài toán cao cấp I (Đại số tuyến tính) theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2009 2010
TN2009-06-17B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Lịch sử học thuyết kinh tế theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Đồng Văn Tuấn 2009 2010
TN2009-06-18B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Quản trị Marketing theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Hoàng Thị Huệ 2009 2010
TN2009-06-19B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Môi trường và con người theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Thuý Vân 2009 2010
TN2009-06-20B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Nhảy cao theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Tiên Phong 2009 2010
TN2009-06-21B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Marketing công nghiệp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Thị Thái Hà 2009 2010
TN2009-06-22B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Kế toán quản trị theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Đỗ Thị Thuý Phương 2009 2010
TN2009-06-23B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Tổ chức công tác kế toán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Tuân 2009 2010
TN2009-06-24B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Tài chính tiền tệ theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thu Nga 2009 2010
TN2009-06-25B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kinh tế vĩ mô 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Phạm Thị Ngọc Vân 2009 2010
TN2009-06-26B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Thị trường chứng khoán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Việt Dũng 2009 2010
TN2009-06-27B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kế toán xây lắp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Nga 2009 2010
TN2009-06-28B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. CN. Đỗ Thị Kim Dư 2009 2010
TN2009-06-29B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kinh tế môi trường theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Tạ Thị Thanh Huyền 2009 2010
TN2009-06-30B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Quản lý kinh tế II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Thị Phương Thuý 2009 2010
TN2009-06-31B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kinh tế quốc tế theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Tiến Long      2009 2010
TN2009-06-32B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kinh tế học vi mô - học phần I bằng tiếng anh theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Bùi Nữ Hoàng Anh 2009 2010
TN2009-06-33B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học: Quản trị chiến lược theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học.  ThS. Phạm Văn Hạnh 2009 2010
TN2009-06-34B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn: Quản trị kinh doanh tổng hợp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Ngô T Hương Giang 2009 2010
TN2009-06-35B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Quản trị truyền thông Marketing theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. CN. Nguyễn Minh Huệ 2009 2010
TN2009-06-36B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Hành vi người tiêu dùng theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TS. Nguyễn Thị Gấm 2009 2010
TN2009-06-37B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Chạy ngắn 100m theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Tiến Lâm 2009 2010
TN2009-06-38B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. ThS. Đặng Tất Thắng 2009 2010
TN2009-06-39B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Quản trị thương hiệu theo hướng tích cực hóa nhận th56ức của người học ThS. Dương Thanh Hà 2009 2010
TN2009-06-40B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thống kê đầu tư và xây dựng cơ bản theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học ThS. Trần Phạm Văn Cương 2009 2010
TN2009-06-41N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm  cho môn học: “Luật Kinh tế” ThS. Trần Lương Đức 2009 2010
TN2009-06-42B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kế toán doanh nghiệp nhỏ  và vừa  theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học CN. Thái Thị Thái Nguyên 2009 2010
TN2009-06-43N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Phân tích hoạt động kinh doanh ThS. Nguyễn Ngọc Tuân 2009 2010
TN2009-06-44N: Xây dựng ngân hàng  câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Quản lý công nghệ ThS. Nguyễn Vân Anh 2009 2010
TN2009-06-45N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kinh tế vi mô 1 ThS. Đỗ Viết Duy 2009 2010
TN2009-06-46B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hướng dẫn giải bài tập Xác suất thống kê theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học TS. Nguyễn Văn Minh 2009 2010
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. CN. Nguyễn Ngọc Hoa 2009 2010
Đánh giá ảnh hưởng của chương trình môn học đến thành quả học tập của sinh viên hệ Đại học chính quy tại Trường ĐH Kinh tế & QTKD CN. Trần Xuân Kiên 2009 2010
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD với việc làm sau tốt nghiệp ThS. Nguyễn Thanh Minh 2009 2010
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam Dương Thị Thuý Hương 2009 2010
Xây dựng hệ thống E-Learning cho Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Vũ Văn Huy 2009 2010
TN2009-01-03T
Nghiên cứu tình hình huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư cơ bản cho phát triển nông nghiệp tại TP Thái Nguyên
Nguyễn Trọng Bằng 2009 2010
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2010      
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học ' Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Thị Thu Hà 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử  môn học: Cơ cấu và quá trình tổ chức theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Đàm Thanh Thuỷ 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử  môn học Kinh tế học vĩ mô- học phần II bằng tiếng Anh theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Bùi Nữ Hoàng Anh 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kinh tế công cộng theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Thị Thu  2010 2011
Xây dựng ngân  hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kinh tế vi mô 2 theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Đỗ Thị Hoà Nhã 2010 2011
Xây dựng kế hoạch  giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Lập và phân tích dự án theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Quang Huy  2010 2011
Xây dựng kế hoạch  giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Lập và Phân tích dự án theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Đỗ Quang Quý 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Lãnh đạo và kiểm tra theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học  Nguyễn Thị Phương Thúy  2010 2011
Xây dựng ngân hàng  câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Pháp luật đại cương Trần Thuỳ Linh    2010 2011
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo đại học hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh Đỗ Văn Giai 2010 2011
Đánh giá tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên trong quá trình đô thị hoá Hoàng Thị Thu Hằng 2010 2011
 Đầu  tư phát triển nghành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp Hà Vũ Nam 2010 2011
Nghiên cứu về môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Lan Anh          2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Tâm lý học quản trị kinh doạnh theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Nguyễn Văn Tùng 2010 2011
Xây dựng bài giảng điện tử cho môn học “ Quản trị tài chính” theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Ngô Hương Giang 2010 2011
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Quản trị tài chính  Hà thị Thanh Hoa  2010 2011
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Quản trị học Bùi Thị Thu Hương      2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học: Nghiên cứu Marketing theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Dương Thanh Hà           2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Marketing căn bản bằng tiếng Anh theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Thị Gấm 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Võ Thy Trang 2010 2011
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Phân tích và quản lý dự án đầu tư Dương Thuý Hương 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Quản trị hành chính văn phòng theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Như Trang 2010 2011
Xây dựng nhân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Vân Anh 2010 2011
Nghiên cứu hành vi gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại trong tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thái Hà                2010 2011
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các khách sạn tại Thái Nguyên Phạm Minh Hương 2010 2011
Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh marketing của các công ty lữ hành trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thị Thanh Tâm 2010 2011
 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kiểm toán căn bản Đỗ Thị Thuý Phương 2010 2011
Giải pháp phát triển và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Giang Nguyễn Thị Hồng Yến 2010 2011
 Đánh giá tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương mại TNG Nguyễn Việt Dũng 2010 2011
Hiệu quả quản lý đầu tư công trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên : Thực trạng và giải pháp Hoàng Thị Thu 2010 2011
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Thái Nguyên Đỗ Thị Thu Hằng 2010 2011
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên Trần Tuấn Anh  2010 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất tại Tập đoàn FPT Thái  Thị  Thu Trang                         2010 2011
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên Dương Phương Thảo   2010 2011
Xây dựng kế giảng dạy và Bài giảng điện tử môn học Nhảy xa theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Nam Hà 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Thể dục tay không- Thể dục với dụng cụ theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Tiến Lâm 2010 2011
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và Bài giảng điện tử môn học: Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Thị Thu Hường 2010 2011
Xây dựng hệ  thống bài giảng điện tử môn học xây dựng và phát hiện kỹ năng tiếng anh theo chuẩn TOEIC Tạ Thị Huệ 2010 2011
Xây dựng bài giảng điện tử môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh Ngô Thị Tân Hương 2010 2011
Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử môn học tiếng Anh chuyên ngành Phạm Như Cường 2010 2011
Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử môn học Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh Tế theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Văn Minh 2010 2011
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2011      
Nghiên cứu các giải pháp marketing – mix nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm vải thiều huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. TS. Nguyễn Thị Gấm 2011 2012
Đánh giá ảnh hưởng của FDI đến phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên ThS.Trần Văn Dũng 2011 2012
Đánh giá hiệu quả kinh tế cây quýt đối với hộ gia đình ở xã Quang Thuận, Bạch Thông, Bắc Kạn ThS. Nguyễn Thu Thủy 2011 2012
Vai trò của tài chính vi mô trong xóa đói giảm nghèo tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên ThS. Tạ Việt Anh 2011 2012
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên CN. Nguyễn Ngọc Hoa 2011 2012
Xây dựng phương pháp đánh giá giảng viên bậc Giáo dục Đại học ThS. Vũ Thị Oanh 2011 2012
Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành trên cơ sở các thông tin kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng tại tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn T Lan Anh 2011 2012
Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế TPTN Mai Thanh Giang 2011 2012
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Dầu khí toàn cầu chi nhánh Ninh Bình ThS. Nguyễn T Hồng Yến 2011 2012
Một số giải pháp đẩy mạnh huy động vốn tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Lý 2011 2012
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Võ Nhai -  Tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Phương Thảo 2011 2012
Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) ThS. Nguyễn Thu Nga 2011 2012
Xây dựng quy trình quản lý văn bản điện tử tại Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN La Quý Dương 2011 2012
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng Đầu tư & PT Việt Nam – Chi nhánh tại Thái Nguyên ThS. Hà T Thanh Hoa 2011 2012
Thực trạng và giải pháp chống hàng giả hàng nhái đối với một số nhóm  hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Bùi T Thu Hương 2011 2012
Một số giải pháp nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo của Trường ĐH Kinh tế & QTKD với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đinh Hồng Linh 2011 2012
Xây dựng quy trình phối hợp giữa các đơn vị với công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ tại Trường ĐH Kinh tế & QTKD ThS. Nguyễn Thị Thủy 2011 2012
Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở JOOMLA thiết kế WEBSITE  thương mại điện tử cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD Nguyễn Hồng Hải 2011 2012
Đánh giá tác động của việc khai thác nguồn tài nguyên trên Internet phục vụ học tập đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD ThS. Đoàn Mạnh Hồng 2011 2012
Sử dụng XHTML Editor trợ giúp việc soạn thảo nội dung bài giảng dành cho các hệ thống học tập trực tuyến E-Learning theo chuẩn E-Learning quốc tế về nội dung SCORM. ThS. Vũ Văn Huy 2011 2012
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2012      
Tái cấu trúc đầu tư công với tăng trưởng kinh tế Việt Nam    
 Mã số: CS2012-EC-001
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 2012 2013
Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên   
 Mã số: CS2012-EC-002
ThS. Nguyễn Thị Lan Anh 2012 2013
Thực trạng quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên                 Mã số: CS2012-EC-004 CN. Bùi Đức Linh 2012 2013
Nghiên cứu giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở huyện Định hóa, tỉnh Thái Nguyên 
Mã số: CS2012-EC-005
ThS. Đàm Thanh Thủy 2012 2013
Giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên     
 Mã số: CS2012-EC-006
ThS. Nguyễn Bích Hồng 2012 2013
Tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đến thương mại hàng hóa của Việt Nam                                                  
Mã số: CS2012-EC-007
TS. Trần Nhuận Kiên 2012 2013
Một số giải pháp nâng cao chất lượng vùng chè nguyên liệu xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên                                   
Mã số: CS2012-EC-008
NCS. Đỗ Thùy Ninh 2012 2013
Giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam               Mã số: CS2012-EC-009 ThS. Nguyễn Quang Huy 2012 2013
Giải pháp nâng cao vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên          
 Mã số: CS2012-EC-010
CN. Nguyễn Thu Thủy 2012 2013
Giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên         
 Mã số: CS2012-EC-011
CN. Lê Thị Yến 2012 2013
Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt tỉnh Bắc Kạn trong quá trình đổi mới 
Mã số: CS2012-EC-012
ThS. Nguyễn Văn Công 2012 2013
Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên        Mã số: CS2012-EC-013 ThS. Nguyễn Thị Thu 2012 2013
Đánh giá hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên 
 Mã số: CS2012-EC-021
ThS. Nguyễn Văn Tùng 2012 2013
Vận dụng các mô hình phân tích cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược tuyển dụng lao động tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.                          
 Mã số: CS2012-EC-022
ThS. Đặng Phi Trường 2012 2013
Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tác nghiệp tại các khách sạn 3 sao trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên                          
Mã số: CS2012-EC-023
CN. Ngô Thị Huyền Trang 2012 2013
Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên                                         Mã số: CS2012-EC-024 CN. Bùi Thị Thu Hương 2012 2013
Hoàn thiện công tác kế toán Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiềm thất nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ  và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên      
 Mã số: CS2012-EC-028
ThS. Thái T Thái Nguyên 2012 2013
Triển khai ứng dụng nội dung của Kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý tại Cty TNHH Tân Thịnh - Thái Nguyên                                      
Mã số: CS2012-EC-029
ThS. Đặng Thị Dịu 2012 2013
Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động thu, chi tại Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái   
Mã số: CS2012-EC-030
ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 2012 2013
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với các DN vừa và nhỏ tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Thái Nguyên                  
 Mã số: CS2012-EC-031
CN. Phạm Thanh Hà 2012 2013
Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TM CP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Thái Nguyên                     
Mã số: CS2012-EC-032
CN. Nguyễn Thu Nga 2012 2013
Nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam   
Mã số: CS2012-EC-033
ThS. Nguyễn T. Hồng Yên 2012 2013
Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại Cty Cổ phần Kim khí Hà Nội                              Mã số: CS2012-EC-034 ThS. Bùi Thanh Huyền 2012 2013
Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Cty Cổ phần Sông Đà 7                                                         
Mã số: CS2012-EC-035
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 2012 2013
Nâng cao vai trò của chủ thể nhận thức trong vận dụng phương pháp học tập theo hình thức tín chỉ của sinh viên trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh TN hiện nay             
Mã số: CS2012-EC-041
ThS. Nguyễn Thị Nội 2012 2013
Ý nghĩa và một số ứng dụng cơ bản của đạo hàm trong phân tích kinh tế                          Mã số: CS2012-EC-042 ThS. Trần Thị Mai 2012 2013
Mô hình phương trình vi phân trong phân tích kinh tế               
Mã số: CS2012-EC-043
ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2012 2013
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng anh thương mại cho sinh viên của trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN     
Mã số: CS2012-EC-044
ThS. Đặng Thị Ngọc Anh 2012 2013
Một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh                     
 Mã số: CS2012-EC-045
ThS. Đoàn Mạnh Hồng 2012 2013
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các môn ứng dụng tin học Trường Đại học Kinh tế & QTKD                    
 Mã số: CS2012-EC-046
CN. Nguyễn Thị Lan Hương 2012 2013
Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam                                              
Mã số: CS2012-EC-048
TS. Hoàng Thị Thu 2012 2013
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013      
Phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ điện năng và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1980-2011
CS2013-BA-02
TS. Đỗ Đình Long 2013 2014
Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu tại một số quận nội thành Hà Nội.
CS2013-BA-03
ThS. Võ Thy Trang 2013 2014
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các khách sạn 3 sao trên địa bàn Tp. Thái Nguyên
CS2013-BA-04
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2013 2014
Giải pháp marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến Sơn La
CS2013-BA-05
ThS. Nguyễn Hải Khanh 2013 2014
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập theo hình thức đào tạo tín chỉ cho sinh viên trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh
CS2013-BA-06
CN. La Quý Dương 2013 2014
Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên
CS2013-BA-08
ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh 2013 2014
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại Tp. Thái Nguyên
CS2013-BA-10
ThS. Nguyễn Minh Huệ 2013 2014
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại điện tử của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.
CS2013-BA-11
CN. Vũ Đức Hà 2013 2014
Nâng cao nhận thức về luật bảo vệ người tiêu dùng của người dân Tp. Thái Nguyên
CS2013-BA-12
CN. Đào Thị Hương 2013 2014
Nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị trên địa bàn TP. Thái Nguyên
CS2013-BA-13
ThS. Nguyễn Văn Hùng 2013 2014
Các yếu tố ảnh hưởng tới thỏa mãn công việc của nhân viên Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam
CS2013-BA-14
PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 2013 2014
Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
CS2013-AC-15
ThS. Nguyễn Thị  Nga 2013 2014
Ứng dụng phần mềm EXE trong xây dựng bài giảng môn kế toán thuế
CS2013-AC-16
ThS. Bùi Thanh Huyền 2013 2014
Phân loại chi phí theo cách ứng xử và ứng dụng trong tổ chức và điều hành hoạt động nhà máy luyện thép Lưu Xá
CS2013-AC-17
ThS. Nguyễn Phương Thảo 2013 2014
Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Thái Nguyên - Thực trạng và giải pháp
CS2013-AC-18
Ths. Đặng Thị Dịu 2013 2014
Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel
CS2013-AC-20
ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 2013 2014
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thái Việt
CS2013-AC-21
ThS. Thái T. Thái Nguyên 2013 2014
Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập của sinh viên Khoa kế toán
CS2013-AC-22
CN. Nguyễn Thị Thanh Ngà 2013 2014
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty CP ECOTECH
CS2013-AC-23
ThS. Đào Thúy Hằng 2013 2014
Hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt nam tại Tổng Công ty CN hoá chất mỏ - Vinacomin
CS2013-AC-24
ThS. Hoàng Mỹ Bình 2013 2014
Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động thu, chi tại bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên
CS2013-AC-25
ThS. Nguyễn Thị Thảo 2013 2014
Tăng cường chức năng tư vấn tài chính trong bộ máy kế toán tại công ty TNHH Nhà nước MTV Diesel Sông Công.
CS2013-AC-26
ThS. Dương Thị Hương Liên 2013 2014
Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết ngành xi măng Việt Nam
CS2013-BF-27
ThS. Nguyễn Việt Dũng 2013 2014
Xây dựng mô hình cơ cấu vốn  cho công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
CS2013-BF-28
ThS. Mai Thanh Giang 2013 2014
Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Thái Nguyên
CS2013-BF-29
CN. Nguyễn T. Phương Thảo 2013 2014
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và thu thuế tài nguyên  ở Cục Thuế  tỉnh Thái Nguyên
CS2013-BF-30
CN. Bùi Thị Ngân 2013 2014
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Nguyên
CS2013-BF-31
CN. Chu Thị Thức 2013 2014
Hoạt động cho vay đối với DN NVV tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên
CS2013-BF-32
ThS. Nguyễn Ngọc Lý 2013 2014
Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
CS2013-BF-33
ThS. Phạm Thanh Hà 2013 2014
Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại NHTM CPCT Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên
CS2013-BF-34
ThS. Nguyễn Thu Nga 2013 2014
Nâng cao chât lượng cho vay khách hàng cá nhân tại VP Bank – Chi nhánh Bắc Giang
CS2013-BF-35
CN. Phùng Thị Thu Hà 2013 2014
Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế  cho tỉnh Thái Nguyên
CS2013-BF-36
TS. Hoàng Thị Thu 2013 2014
Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên
CS2013-EC-37
CN. Phạm Thị Hồng 2013 2014
Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-38
CN. Nguyễn Thị Thu Trang 2013 2014
Thực trạng và giải pháp phát triển công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-40
TS. Phạm Thị Ngọc Vân 2013 2014
Tăng cường đầu tư cho y tế tại tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-41
ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân 2013 2014
Tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn
CS2013-EC-42
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà  2013 2014
Tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
CS2013-EC-43
ThS. Nguyễn Thu Thủy 2013 2014
Đánh giá hiệu quả kinh tế một số làng nghề truyền thống tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-44
TS. Nguyễn Thị Yến 2013 2014
Nghiên cứu mô hình chi phí hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại một số xã trung du miền núi, tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-45
TS. Phạm Hồng Hải 2013 2014
Phương trình sai phân trong phân tích kinh tế
CS2013-BS-46
ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2013 2014
Ứng dụng phương pháp bối cảnh hóa trong dạy và học thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tại trường ĐH Kinh tế &QTKD
CS2013-BS-47
ThS. Nguyễn Vân Thịnh 2013 2014
Sử dụng phương trình vi phân nghiên cứu tính cạnh tranh trong kinh tế
CS2013-BS-48
TS. Nguyễn Văn Minh 2013 2014
Giới thiệu mã nguồn mở NukeViet3.0 ứng dụng xây dựng Web đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD ThS. Phạm Minh Hoàng 2013 2014
Đánh giá hiệu quả phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 9 trường ĐH Kinh tế & QTKD
CS2013-BS-50
ThS. Phan Minh Huyền 2013 2014
Ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong Các hoạt động dạy - học tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên
CS2013-BS-51
ThS. Phạm Như Cường 2013 2014
Ứng dụng giải thuật di truyền để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kinh tế
CS2013-BS-52
ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa 2013 2014
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Toán cao cấp cho sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐH KT & QTKD Thái Nguyên
CS2013-BS-53
ThS. Trần Thị Mai 2013 2014
Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên
CS2013-BS-54
ThS. Nguyễn Tiến Lâm 2013 2014
Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
CS2013-BS-55
ThS. Nguyễn Thị Nội 2013 2014
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2014      
Nghiên cứu quá trình phát triển các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam TS. Nguyễn Thanh Minh 2014 2015
Đạo đức kinh doanh tại Việt Nam sau 30 năm đổi mới nền KTTT theo định hướng XHCN ThS. Nguyễn Minh Huệ 2014 2015
Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ThS. Nguyễn Đắc Dũng 2014 2015
Nghiên cứu mối quan hệ giữa động lực của sự phát triển kinh tế và vấn đề phân phối trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay TS. Phạm Văn Hạnh 2014 2015
Đánh giá sự tác động của quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tới các quyết định quản lý tài chính của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh giai đoạn 2004 - 2014 Ths. Phan Thị Thái Hà 2014 2015
Đánh giá thực trạng điều chỉnh mức lương tối thiểu giai đoạn 1993 - 2014 và một số đề xuất cho giai đoạn 2015 - 2020 Ths. Nguyễn Thị Tuân 2014 2015
Quá trình hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm ở Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Ths. Thái Thị Thái Nguyên 2014 2015
Nghiên cứu sự hoàn thiện của hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam qua 30 năm đổi mới. Ths. Nguyễn Thị Nga 2014 2015
Nghiên cứu sự thay đổi của kế toán hành chính sự nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới nền kinh tế giai đoạn từ năm 1996 đến nay Ths. Nguyễn Thị Lan Anh 2014 2015
Những thay đổi về kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 1986 - 2013 Ths. Dương Phương Thảo 2014 2015
Nâng cao tính hiệu quả của việc phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. Ths. Đỗ Kim Dư 2014 2015
Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Ths. Vũ Thị Loan 2014 2015
Phân tích quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ths Nguyễn Thị Thu Nga 2014 2015
Vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Ths Nguyễn Thị Kim Nhung 2014 2015
Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Thu 2014 2015
Công tác quản lý nhà nước về môi trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân 2014 2015
Quản lý hoạt động đầu tư trong nền KTTT định hướng XHCN ThS. Hà Vũ Nam 2014 2015
Vai trò của Nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới ThS. Trần Huy Ngọc 2014 2015
Ứng dụng các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên để giải các bài toán kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2014 2015
Phương trình vi phân nghiên cứu ổn định của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bị tác động của nhiễu TS. Nguyễn Văn Minh 2014 2015
Quá trình công nghiệp hóa trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam và thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên ThS. Lê Thị Thu Huyền  2014 2015
Phát huy vai trò làm chủ của Thanh niên đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN qua 30 năm đổi mới ThS. Trần Thị Mai  2014 2015
Chính sách phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp đổi mới nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam ThS. Đào Thị Tân 2014 2015
Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình  phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam ThS. Ngô Thị Tân Hương 2014 2015
Chất lượng lao động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới Ths Bùi Thị Thu Hương 2014 2015
Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường Ths Trần Thuỳ Linh 2014 2015
Sử dụng nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ths Lê Ngọc Nương 2014 2015
Đánh giá tác động của gói kích thích 2008 – 2009 đến nền kinh tế tại Việt Nam TS Phạm Thị Ngọc Vân 2014 2015
Pháp luật kinh tế về bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Ths Đỗ Hoàng Yến 2014 2015
Đảm bảo quyền bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  Ths Nguyễn Thị Phương Thuý 2014 2015
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015      
Nghiên cứu  hoạt động quản trị  rủi ro  trong thanh toán với khách hàng  tại các doanh nghiệp  kinh doanh du lịch trên địa bàn  thành phố Thái Nguyên. Th.S Nông Thị Dung 2015 2016
Nghiên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn - huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Th.S Ngô Hương Giang 2015 2016
Nghiên cứu giải pháp nâng cao sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. CN Nông Thị Minh Ngọc 2015 2016
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thoát nghèo của hộ nông dân miền núi huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Th.S Đông Văn Đạt 2015 2016
Giải pháp cải thiện chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên CN Đỗ Thị Hoàng Yến 2015 2016
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Th.S Nguyễn Đắc Dũng 2015 2016
Nghiên cứu một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên CN Ngô Thị Minh Ngọc 2015 2016
Giải pháp nhằm tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Th.S La Quí Dương 2015 2016
Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng kiểm soát cảm xúc của nhân viên trực tiếp cung cấp dịch vụ tại các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên TS. Phạm Văn Hạnh 2015 2016
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác tự đánh giá tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Th.S Nguyễn Đức Thu 2015 2016
Phân tích ảnh hưởng của Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam Th.S Nguyễn Hồng Hải 2015 2016
Phân tích báo cáo tài chính phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Hoàng Mỹ Bình 2015 2016
Nâng cao công tác quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sông Công Nguyễn Thị Thu Hiền 2015 2016
Hoàn thiện phương pháp kiểm tra thuế tại Chi cục thuế Đồng Hỷ - Cục thuế tỉnh Thái Nguyên  Thái Thị Thu Trang 2015 2016
Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội Vũ Thị Minh 2015 2016
Nâng cao chất lượng thực tế môn học của sinh viên Khoa Kế toán–Trường ĐH Kinh tế & QTKD Hoàng Thị Hải Yến 2015 2016
Nghiên cứu các mô hình định giá trong kế toán và thực trạng áp dụng mô hình định giá trong kế toán Việt Nam Nguyễn Thị Thảo 2015 2016
Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 2 - Hàng tồn kho để hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên Thái Thị Thái Nguyên 2015 2016
Hoàn thiện tổ chức kế toán xuất khẩu sản phẩm may mặc tại Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định Nguyễn Trọng Nghĩa 2015 2016
Kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngọc Bích 2015 2016
Ứng dụng thông tin kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh tại một số DN vừa và nhỏ trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Kim Oanh 2015 2016
Nghiên cứu sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam, phát triển chuẩn mực kế toán Việt Nam theo hướng chuẩn mực kế toán quốc tế Nguyễn Thu Hà 2015 2016
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại một số doanh nghiệp khai thác than trên địa bàn tỉnh TN Bạch Thị Huyên 2015 2016
Một số giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Nguyễn Thị Thu Thư 2015 2016
Vận dụng chuẩn mực kế toán số 03 nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Giang Thị Trang 2015 2016
Kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy Xi măng Lưu Xá Khương Kiều Trang 2015 2016
Những điểm mới và ảnh hưởng của thông tư số 200/2014/TT-BTC đến tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá Nguyễn Thu Hằng 2015 2016
Kế toán quản trị chi phí môi trường tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2015 2016
Vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 trong công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Thái Nguyên Vũ Thị Hoà 2015 2016
Nâng cao ý thức tuân thủ các chuẩn mực kế toán doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Dương Thị Luyến 2015 2016
Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại CTCP Khoáng sản Bắc Kan PGS.TS Hoàng Thị Thu 2015 2016
Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ở các Ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo 2015 2016
Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên CN. Lê Thị Thu Phương 2015 2016
Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Ngọc Lý 2015 2016
Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên CN. Lã Thị Kim Anh 2015 2016
Phân tích tài chính các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội ThS. Mai Thanh Giang 2015 2016
Tăng cường quản trị tiền mặt tại doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Nguyễn Việt Dũng 2015 2016
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thái Nguyên ThS. Ngô Thị Thu Mai 2015 2016
Phân tích tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoản Việt Nam ThS. Nguyễn Thu Nga 2015 2016
Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá ThS. Hà Thị Thanh Nga 2015 2016
Thực trạng  hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên CN. Nguyễn Thị Linh Trang 2015 2016
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Kính Kala CN. Nguyễn Hà Thương 2015 2016
Nâng cao chất lượng tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thái nguyên ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 2015 2016
Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương, Chi nhánh Thái Nguyên. ThS. Nguyễn Kim Nhung 2015 2016
Sử dụng mô hình hồi quy trong dự báo khó khăn tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Vũ Thị Loan 2015 2016
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển – Chi nhánh Thái Nguyên ThS. Phùng Thị Thu Hà 2015 2016
Phát triển hoạt động phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Trần Thị Thùy Linh 2015 2016
Phát triển cây Ba kích trên địa bàn xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh PGS.TS. Đỗ Quang Quý 2015 2016
Đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Th.S. Nguyễn Như Trang 2015 2016
Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020 CN. Nguyễn Thu Hà 2015 2016
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD-  ĐH Thái Nguyên Th.S. Lê Thị Yến 2015 2016
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên Th.S. Phạm Lê Vân 2015 2016
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cân vốn tín dụng của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Th.S. Đinh Trọng Ân 2015 2016
Cơ sở khoa học cho phát triển kinh tế theo vùng lãnh thổ tại Tây Bắc Việt Nam Th.S. Hà Vũ Nam 2015 2016
Liên kết vùng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu vực trung du và miền núi phía bắc - thực trạng và giải pháp CN. Trịnh Thu Trang 2015 2016
Lập kế hoạch phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ tại vùng Tây Bắc Việt Nam Th.S. Nguyễn Thị Thu 2015 2016
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đầu tư trong việc thu hút FDI vào tỉnh Thái Nguyên” Th.S. Đinh Thị Vững 2015 2016
Hiệu quả kinh tế trồng bưởi Diễn tại xã Tân Quang – thị xã Sông Công – tỉnh Thái Nguyên”. CN. Dương Thị Huyền Trang 2015 2016
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tầng các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên CN. Vũ Bạch Diệp 2015 2016
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Th.S. Triệu Văn Huấn 2015 2016
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa CN. Lê Thùy Linh 2015 2016
Phân tích so sánh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và Hàn Quốc vào Việt Nam Th.S. Nguyễn Thị Thanh Huyền 2015 2016
Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng thịt lợn  trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Th.S. Hoàng Văn Hải 2015 2016
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh CN. Nguyễn Thị Thanh Quý 2015 2016
Đánh giá tác động của Dự án thoát nước và xử lý nước thải đối với các vấn đề về môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên CN. Đào Ngọc Dương 2015 2016
Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển Kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 CN. Cao Phương Nga 2015 2016
Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ThS. Cù Phúc Thành 2015 2016
Phương trình vi phân nghiên cứu tính trễ của các biến kinh tế khi chịu tác động bởi chính sách TS. Nguyễn Văn Minh 2015 2016
Ứng dụng một số phần mềm thống kê trong bài toán kiểm định giả thuyết ThS. Hoàng Thanh Hải 2015 2016
Nghiên cứu lập kế hoạch gia công tối ưu của một số vấn đề gia công trên máy sản xuất đơn trong mô hình sản xuất kinh tế TS. Phạm Hồng Trường 2015 2016
Xây dựng mô hình dạy học tiếng Anh theo phương pháp kết hợp áp dụng tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên: Kết hợp giữa dạy và học truyền thống với dạy và học trực tuyến CN. Phạm Như Cường 2015 2016
Sử dụng mô hình toán kinh tế đánh giá đóng góp của lao động đến giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên ThS. Trần Thị Mai 2015 2016
Ứng dụng phần mềm Matlab để giải một số mô hình toán trong kinh tế ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa 2015 2016
Nghiên cứu biện pháp hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh ThS. Nguyễn Văn Thanh 2015 2016
Đánh giá các nhân tố tác động đến lối sống của sinh viên trong giai đoạn hiện nay: nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên ThS. Lê Thị Thu Huyền 2015 2016
Đánh giá mức độ hài lòng của độc giả về chất lượng dịch vụ thư viện trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên ThS. Đoàn Mạnh Hồng 2015 2016
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và động lực làm việc của giảng viên các trường đại học tại Thái Nguyên  ThS. Lê Thu Hà 2015 2016
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên CN. Nguyễn Thị Lan Hương 2015 2016
Những lỗi sinh viên trình độ tiền trung cấp thường mắc khi làm bài thi nghe TOEIC và một số giải pháp đề xuất ThS. Tạ Thị Mai Hương 2015 2016
Văn hóa sinh viên dưới sự tác động của kinh tế thị trường hiện nay – qua nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Nội 2015 2016
Thuật toán giải các bài toán mở rộng của bài toán vận tải cổ điển ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2015 2016
Ứng dụng mô hình GTAP đánh giá tác động của việc tham gia hiệp định hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương đến một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam TS Đỗ Đình Long 2015 2016
Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên TS Phạm Thị Ngọc Vân 2015 2016
Chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp ở Tỉnh Thái Nguyên TS Đàm Thanh Thuỷ 2015 2016
Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Sơn La ThS Nguyễn Hải Khanh 2015 2016
Giải pháp tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên ThS Lê Ngọc Nương 2015 2016
Cơ chế đảm bảo thực hiện nguyên tắc tôn trọng thoả thuận của các bên trong tố tụng trọng tài theo pháp luật Việt Nam ThS Hoàng Thị Lệ Mỹ 2015 2016
Tăng cường tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên ThS Nguyễn Thị Thu Trang 2015 2016
Tăng cường vai trò của hộ gia đình trong việc tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ThS Hoàng Nghiệp Quỳnh 2015 2016
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên ThS Bùi Thị Thu Hương 2015 2016
Hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của chi cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ThS Nguyễn Thị Phương Thảo 2015 2016
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nội bộ trong các trường đại học công lập - Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên ThS Nguyễn Quang Huy 2015 2016
Thái độ và sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch trên địa bàn Huyện Phù Yên,  Sơn La ThS. Nguyễn Văn Huy 2015 2016
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm của người tiêu dùng tại các chợ truyền thống ở thành phố Thái Nguyên ThS. Nguyễn Văn Hùng 2015 2016
Ảnh hưởng của xuất sứ sản phẩm và kiến thức sản phẩm của sản phẩm tới quyết định của người tiêu dùng đối với xe ô tô Huyndai từ Hàn Quốc PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 2015 2016
Tác động của TPP đối với hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam (TPP: Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương) ThS. Phạm Hoàng Linh 2015 2016
Tăng cường công tác quan hệ công chúng nội bộ nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên ThS. Đào Thị Hương 2015 2016
Ảnh hưởng của VHDN đến sự gắn bó của người lao động công ty Samsung Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ 2015 2016
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng xe buýt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên CN. Vũ Thị Phương Lan 2015 2016
Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nhật Bản ThS. Phạm Thùy Linh 2015 2016
Nghiên cứu sự phối hợp của các công cụ truyền thông trong truyền thông marketing tích hợp CN. Trần Thu Nga 2015 2016
Phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm 1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2015 2016
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2016      
Xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo hướng sinh viên tự chọn của Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh. Nguyễn Ngọc Bính 2016 2017
Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho chuyên viên sở Công thương tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Vân Thịnh 2016 2017
Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên và các ứng dụng trong thực tiễn ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2016 2017
Nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) nhằm giải quyết vấn đề xã hội ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay ThS. Đào Thị Tân 2016 2017
Đánh giá nghèo đa chiều tại phường Túc Duyên – Thành phố Thái Nguyên ThS. Lê Thị Thu Huyền 2016 2017
Hiệu quả của việc sử dụng hồ sơ bài tập trong phát triển kĩ năng nghe hiểu Tiếng Anh cho sinh viên trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên ThS. Tạ Thị Mai Hương 2016 2017
Sử dụng mô hình toán kinh tế phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả đầu tư của hộ gia đình cho nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên ThS. Trần Thị Mai 2016 2017
Quan niệm của Hồ Chí Minh về nhân tố con người trong quá trình sản xuất kinh tế - giá trị lý luận và thực tiễn ThS. Trần Thị Phương Hạnh 2016 2017
Sử dụng phần mềm Maple trong việc giải quyết một số mô hình toán kinh tế ThS. Trần Thanh Tùng 2016 2017
Phân tích cân bằng động và cân bằng tĩnh của một số mô hình toán trong kinh tế  ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa 2016 2017
Ứng dụng mô hình cân bằng Nash phân tích hành vi của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền tại thành phố Thái Nguyên Th.S Nguyễn Thị Thu Hằng 2016 2017
Thực trạng và giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh 2016 2017
Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ “cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư” cho đội ngũ công chức thành phố Thái Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Bùi Thị Trà Ly 2016 2017
Mối liên hệ giữa bài toán ra quyết định với lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh Nguyễn Văn Minh 2016 2017
Ứng dụng một số phần mềm thống kê trong phân tích phương sai ThS. Hoàng Thanh Hải 2016 2017
Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lí luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh hiện nay ThS. Trần Huy Ngọc 2016 2017
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục thể chất trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ThS. Nguyễn Tiến Lâm 2016 2017
Giải pháp nâng cao kỹ năng nghe khi làm bài thi Toeic cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh CN. Dương Thanh Hảo 2016 2017
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên) ThS. Nguyễn Thị Nội 2016 2017
Hoàn thiện quy trình kiểm toán BC quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính VN. ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2016 2017
Vận dụng CMKT VN số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại công ty CP xây dựng và thương mại Diệp Anh ThS. Nguyễn Thị Thu Thư 2016 2017
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và định giá AAFC ThS. Dương Công Hiệp     2016 2017
Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty TNHH một thành viên xi măng Quang Sơn ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 2016 2017
Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần May 10 ThS. Vũ Thị Minh 2016 2017
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phân xi măng Quán triều CN.Vương Thị Hương Giang 2016 2017
Giải pháp nâng cao hiệu quả thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế Sông Công - Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền 2016 2017
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD ThS. Đặng Quỳnh Trinh 2016 2017
Tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà Nước tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng 2016 2017
Hoàn thiện công tác kế toán các dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại viễn thông Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2016 2017
Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông cầu Bắc Kạn ThS. Bạch Thị Huyên 2016 2017
Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI CN. An Thị Thư 2016 2017
Kế toán quản trị chi phí môi trường tại công ty CP chế biến thực phẩm Thái Nguyên – VICOBA ThS. Đặng Thị Dịu 2016 2017
Tái cấu trúc vốn tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên ThS. Hà Thị Thanh Nga 2016 2017
Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ThS. Phùng Thị Thu Hà 2016 2017
Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Ba Đình, Hà Nội ThS. Chu Thị Thức 2016 2017
Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phầnĐông Á – chi nhánh Thái Nguyên CN. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2016 2017
Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Thái Nguyên ThS. Phạm Thị Thu Hiền 2016 2017
Nâng cao năng lực thanh toán của Công ty cổ phần Xi măng La Hiên ThS. Vũ Bích Vân 2016 2017
Mở rộng hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – chi nhánh Thái Nguyên ThS. Lê Thị Thu Phương 2016 2017
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Thái Nguyên ThS. Bùi Thị Ngân 2016 2017
Phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thái Nguyên ThS. Kiều Thị Khánh 2016 2017
Ứng dụng phương pháp tham số trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ThS. Nguyễn Thu Nga 2016 2017
Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên CN. Nguyễn Thị Thúy Linh 2016 2017
Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên ThS. Phạm Thanh Hà 2016 2017
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Mai Thanh Giang 2016 2017
Hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc ThS. Nguyễn Thị  Phương Thảo 2016 2017
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam CN. Nguyễn Thị Kim Phượng 2016 2017
Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 2016 2017
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Quốc Dân – Chi nhánh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Hà Thương 2016 2017
Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên CN. Hà Mạnh Tuấn 2016 2017
Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ThS. Trần Thị Thu Trâm 2016 2017
Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh- Đại học Thái nguyên ThS. Nguyễn Văn Hùng 2016 2017
Quản trị quan hệ với các nhà cung cấp của công ty cổ phần Xi măng Quán Triều - VVMI CN. Lê Hùng Ninh 2016 2017
Nghiên cứu động lực của khách du lịch đến với Thái Nguyên Th.S Nguyễn Văn Huy 2016 2017
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên TS. Đàm Thanh Thủy 2016 2017
Nâng cao hiệu quả kinh tế công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPTN TS. Phạm Thị Ngọc Vân 2016 2017
Tăng cường quản lý quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Dương ThS. Cao Thị Thanh Phượng 2016 2017
Tăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn TPTN ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 2016 2017
Thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013: Nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên CN. Âu Thị Diệu Linh 2016 2017
Vấn đề tài sản của vợ chồng trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 và thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 2016 2017
Nghiên cứu pháp luật lao động Việt Nam về lao động cưỡng bức trong điều kiện hội nhập quốc tế ThS. Hoàng Nghiệp Quỳnh 2016 2017
Chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và thực tiễn thực hiện: Nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Phương Thúy 2016 2017
Cho thuê lại lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động Việt Nam năm 2012 ThS. Đỗ Hoàng Yến 2016 2017
Hoàn thiện pháp luật Ngân hàng trong điều kiện Việt Nam chuẩn bị gia nhập TPP ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 2016 2017
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Dương Kim Loan 2016 2017
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công tại phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên ThS. Lưu Thị Phương Thảo 2016 2017
Phân tích các  nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Công ty TNHH 1 thành viên vận tải, giao nhận và phân phối ô tô Chu Lai-Trường Hải ThS. Hà Thị Hoa  2016 2017
Các yếu tố cá nhân tác động tới tự tạo việc làm phi nông nghiệp của thanh niên nông thôn trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ThS. Đặng Phi Trường 2016 2017
Giải pháp phát huy nội và ngoại lực của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trong hội nhập quốc tế ThS. Bùi Đức Linh 2016 2017
Các biện pháp phi thuế quan trong chính sách ngoại thương của Việt Nam hiện nay ThS. Hoàng Thị Lệ Mỹ 2016 2017
Sử dụng mô hình Multinomial Logit phân tích tác động của các nguyên nhân tới động thái nghèo của hộ nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnhThái Nguyên ThS Đồng Văn Đạt 2016 2017
Phân tích ảnh hưởng của tính vị chủng tới hành vi người tiêu dùng tại các siêu thị trong Thành phố Thái Nguyên Nông Thị Minh Ngọc 2016 2017
Giải pháp tăng cường liên kết giữa trường Đại học Kinh tế và QTKD và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong các hoạt động giáo dục đào tạo ThS. Ngô Thị Hương Giang 2016 2017
Hoàn thiện công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý các Khu Công nghiệp Thái Nguyên Phạm Thị Thanh Mai 2016 2017
Đánh giá độ tin cậy của Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần tại Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh ThS. Trần Công Nghiệp 2016 2017
Đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm của Công ty Bảo Minh Thái Nguyên ThS. Hà Thị Thanh Hoa 2016 2017
Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Đắc Dũng 2016 2017
Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu dùng bền vững gạch không nung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 ThS. Nguyễn Đức Thu 2016 2017
Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. ThS. An Thị Xuân Vân 2016 2017
Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bàn và Hàn Quốc vào Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung 2016 2017
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG CN. Vũ Bạch Diệp 2016 2017
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xá trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh CN. Nguyễn Thị Thanh Quý 2016 2017
Đánh giá tác động của phát triển Kinh tế- xã hội đối với môi trường tỉnh Bắc Kạn Thăng Thị Hồng Nhung 2016 2017
Phát triển tín dụng đối với DNNVV tại NHTMCP Quân đội Chi nhánh Thái Nguyên Th.S Nguyễn Thị Hiếu 2016 2017
Phát triển hoạt động đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên CN. Nguyễn Thị Tâm 2016 2017
Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh CN. Nguyễn Như Quỳnh 2016 2017
Tăng cường cho vay đối với doanh nghiệp tại NHTMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thu Thủy 2016 2017
Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên ThS. Trịnh Thị Thu Trang 2016 2017
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trưc tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Thái Nguyên CN Đoàn Huyền Trang 2016 2017
Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Oanh 2016 2017
Huy động nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên Phan Thị Vân Giang 2016 2017
Đo lường sự hài lòng của người nhà có bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế tại Khoa Nhi - Bệnh viện A Thái Nguyên CN. Đặng Kim Oanh 2016 2017
Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Phùng Trần Mỹ Hạnh 2016 2017
Đánh giá khả năng tiếp cận tài chính vi mô của người dân tại khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên Th.s Tạ Việt Anh 2016 2017