Số liệu thống kê
03/10/2016 | 1460 lượt xem

Bảng 1: Kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

TT

Chuyên ngành

Số HV trúng tuyển đợt I

(Tháng 4/2016)

Số HV trúng tuyển đợt II

(Tháng 8/2016)

Tổng số học viên trúng tuyển năm 2016

1

Quản lý kinh tế

174

36

210

2

Quản trị kinh doanh

52

 

52

3

Kinh tế nông nghiệp

26

 

26

Tổng số

252

36

288

 

Bảng 2: Kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

TT

Chuyên ngành

Số NCS trúng tuyển đợt I

(Tháng 4/2016)

Số NCS trúng tuyển đợt II

(Tháng 8/2016)

Tổng số NCS trúng tuyển năm 2016

1

Kinh tế nông nghiệp

03

01

04

2

Quản lý kinh tế

04

11

15

Tổng số

07

12

19

 

Bảng 3: Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2016

TT

Chuyên ngành tiến sĩ

Quy mô (số lượng NCS)

TT

Chuyên ngành thạc sĩ

Quy mô (số lượng học viên)

1

Kinh tế nông nghiệp

19

1

Kinh tế nông nghiệp

77

2

Quản lý kinh tế

33

2

Quản lý kinh tế

211

 

 

 

3

Quản trị kinh doanh

578

Tổng số

52

 

Tổng số

866

 

Bảng 4. Báo cáo dánh sách nghiên cứu sinh đang theo học tại cơ sở đào tạo (tính đến 10/10/2016)

TT

Chuyên ngành

Trúng tuyển trước năm 2011

Trúng tuyển năm 2011

Trúng tuyển

năm 2012

Trúng tuyển

năm 2013

Trúng tuyển

năm 2014

Trúng tuyển

năm 2015

Trúng tuyển

năm 2016

1

Kinh tế nông nghiệp

Đồng Văn Tuấn*

 

Nguyễn Thị Linh*

Khenethong Sisouvong*

 

 

Hồ Chí Diên

Bùi Thị Thanh Tâm*

 

Võ Thy Trang*

Ninh Hồng Phấn

 

 

Hoàng Huy Trọng

Lý Văn Toàn*

 

Ngô Thị Mỹ*

 

 

 

Nguyễn Văn Trọng

Nguyên Duy Hà*

 

Đỗ Thị Hòa Nhã*

 

 

 

Phan Thị Vân Giang

Đỗ Hoàng Sơn*

 

Hồ Lương Xinh*

 

 

 

 

Trần Lê Duy*

 

Trần Lệ Thị Bích Hồng*

 

 

 

 

 

 

Đồng Văn Đạt*

 

 

 

 

2

Quản lý kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phạm Hoài Nam

 

 

 

 

Phạm Thị Vân Khánh

Nguyễn Hữu Thu

Zhang Hai Ruo

 

 

 

 

Lê Ngọc Nương

Nguyễn Thuy Thủy

Nguyễn Thị Thu Trang

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang

Lê Thanh Tùng

Đỗ Đình Mỹ

 

 

 

 

Ngô Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Mai Xuân

Nguyễn Hồng Đại

 

 

 

 

Nguyễn Vân Thịnh

Hoàng Tuấn Anh

Trần Trọng Hải

 

 

 

 

Phùng Thị Thu Hà

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Thị Thanh Hải

 

 

 

 

Bùi Thị Thu Hương

 

Nguyễn Thế Huân

 

 

 

 

Vũ Quỳnh Nam

 

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

 

Dương Thanh Tình

 

Vũ Việt Linh

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Xuân

 

Đỗ Trường Sinh

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sinh

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vi Sinh

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

 

 

Trần Trung Vỹ

Ghi chú: *NCS quá hạn (thời gian: ).