Giới thiệu chung
18/09/2018 | 2452 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, một Đại học vùng đã được Đảng và Chính phủ quy hoạch phát triển thành Đại học trọng điểm Quốc gia. Sự ra đời của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nhằm nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh cho các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Kế thừa, phát huy những thành quả xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học trước đây, trong giai đoạn 2015-2020 trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh về ngành nghề thuộc các bậc đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhu cầu học tập của xã hội đặc biệt là của đồng bào thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Trong thời gian qua, trường Đại học Kinh tế & QTKD đã quán triệt sâu sắc chủ trương mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước, đặc biệt là cho các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam. Xuất phát từ chủ trương trên cùng với nhu cầu thực tế của các địa phương, Nhà trường đã tăng cường việc liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học cho các địa phương trong khu vực.

Tính đến tháng 6/2016, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đang tổ chức đào tạo 03 chuyên ngành thạc sĩ (Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh và Kinh tế nông nghiệp) và 02 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ (Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp). Có thể nói các chương trình đào tạo của Nhà trường khá phong phú về nội dung, thường xuyên được đổi mới theo hướng đảm bảo chuẩn đầu ra và hướng tới kiểm định chất lượng quốc gia, ngày càng đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội. Nhìn chung, các chương trình đào tạo được xây dựng cơ bản phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ, tuân thủ các Quy chế và Quy định về số tín chỉ, thời lượng học tập, các học phần tự chọn…, Nhà trường hiện có 649 học viên cao học, 30 nghiên cứu sinh; trong đó có 03 học viên Lào đang theo học bậc thạc sĩ, 01 nghiên cứu sinh Lào và 01 nghiên cứu sinh Trung Quốc đang theo học bậc tiến sĩ của Trường.

Với vai trò, nhiệm vụ cũng như năng lực của một cơ sở đào tạo Đại học, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên rất vinh hạnh và sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và người học để vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, vừa đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục – đào tạo nước nhà nói chung, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học nói riêng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của mọi thành viên, cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội…