NGHỊ QUYẾT Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2016, Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 01 năm 2017
12/01/2017 | 3990 lượt xem

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số 115 -NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2016,
 Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 01 năm 2017

  

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh đã họp phiên thường kỳ, quyết nghị kết quả công tác tháng 12 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 01 năm 2017 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2016

Từ ngày 09/12/2016 đến 11/01/2017, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác với các kết quả cụ thể như sau:

1.1. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1.1.1. Công tác Tuyên giáo

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU ngày 23/8/2016 của Đảng ủy Trư��ng thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động số 01-Ctr/ĐU ngày 19/11/2015 của Đảng ủy Trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐH Thái Nguyên khoá V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020;

- Tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường thực hiện chương trình hành động số 12-CTr/ĐU ngày 28/5/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong toàn Trường; trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên 1936-2016”: Cấp trường: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba và 06 giải khuyến khích; cấp Đại học Thái Nguyên: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba; cấp Tỉnh: 01 giải Nhất (Bộ môn Lý luận Chính trị - Khoa KHCB).

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12.

1.1.2. Công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục triển khai thực hiện 9 Đề án của Đảng ủy ĐHTN và 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế & QTKD, nhiệm kỳ 2015-2020;

- Hoàn thành thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá và phân loại chất lượng Đảng bộ, chi bộ và đảng viên năm 2016; đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy ĐHTN về việc thẩm định chất lượng Đảng bộ Trường năm 2016. Kết quả thẩm định chấm điểm của Đoàn thẩm định ĐH Thái Nguyên đạt 860 điểm.

- Cung cấp minh chứng cho Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, hoạt động khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trường;

- Hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2017-2020; 2020-2025.

- Hoàn thiện thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên xét công nhận đảng viên chính thức cho 09 đảng viên dự bị.

1.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Hoàn thành xét kỷ luật đối với đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật chính quyền ở cấp chi bộ.

- Chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn, thư, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

- Thực hiện công tác giám sát, thẩm định của UBKT trong kỷ luật, quy hoạch cán bộ trong đợt quy hoạch cấp ủy theo quy định.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

1.1.4 Công tác Dân vận

- Hoàn thành xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Đảng bộ Trường ĐHKT & QTKD;

- Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy Trường về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”;

- Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật ngày 15/10/1949;

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận Khéo” nhằm huy động các nguồn lực trong đảng viên, CBVC, HSSV vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

1.1.5. Chỉ đạo công tác Đoàn thể

1.1.5.1. Công tác Công đoàn

- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016 - 2017.

- Vận động CBVC người lao động làm tốt công tác từ thiện, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017.

- Giới thiệu 01 đoàn viên Công đoàn xuất sắc kết nạp Đảng.

- Xét hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 01 đoàn viên công đoàn.

1.1.5.2.Công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Chỉ đạo các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019.

- Phát động cuộc thi Thiết kế biểu trưng Đại hội chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế & QTKD, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020.

- Lập kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrường Đại học Kinh tế & QTKD lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2017- 2019.

- Phát động cuộc thi Nhà vô địch điểm A” năm 2016.

- Lập kế hoạch tổ chức chương trình chào mừng ngày truyền thống Học sinh sinh viên (9/1).

1.2. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

  1.2.1. Lãnh đạo công tác Đào tạo

1.2.1.1. Đào tạo Đại học

- Xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học chính quy đợt tháng 12/2016.

- Triển khai kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 10.

- Hoàn thành thanh toán khối lượng giảng dạy cho các bộ môn trong trường.

- Tiếp tục xây dựng đề án chất lượng cao.

- Tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2016.

- Tổ chức thi và xét tốt nghiệp cho lớp TN12-QLKTA, SL12-KTTH.

- Bổ sung và số hóa minh chứng cho Báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn 3 và 4.

- Giao đề tài tốt nghiệp cho lớp TN12-QTKD.

- Tổ chức tọa đàm “Kinh tế, văn hóa, Thương mại và Du lịch Hàn Quốc”.

1.2.1.2. Đào tạo Sau đại học

- Triển khai tạo nguồn, chuẩn bị công tác tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017.

- Tổ chức thi học kỳ cho các lớp cao học khóa 12- kỳ 3.

- Tổ chức bảo vệ đề cương chi tiết luận án tiến sĩ cho NCS trúng tuyển các đợt tuyển sinh 2016.

- Tổ chức giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa 12 đợt 1 (lần 2).

- Tổ chức học bổ sung kiến thức cho thí sinh tỉnh Lào Cai dự thi cao học theo Quyết định của ĐHTN.

1.2.2. Lãnh đạo công tác Hành chính - Tổ chức

- Tổ chức đánh giá và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, hoạt động khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Hoàn tất các thủ tục ban hành quy định về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Bộ môn và công tác tuyển dụng nhân viên hợp đồng phục vụ đào tạo của Nhà trường.

- Xây dựng, ban hành Hướng dẫn và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường năm học 2015-2016.

- Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường giai đoạn 2020-2025;

- Tiếp tục triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

- Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường; công nhận giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch.

- Thành lập Ban soạn thảo “Đề án thành lập Trung tâm tư vấn Luật và Quản lý trực thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”.

- Tổ chức rà soát và ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho cán bộ viên chức và người lao động toàn Trường .

- Bổ sung thành viên Hội đồng biên tập và chuyên viên cho “Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”.

1.2.3. Lãnh đạo công tác Thanh tra - Pháp chế

- Thanh tra thi kết thúc học kỳ, kết thúc học phần các lớp hệ đào tạo Sau đại học tại trường.

- Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng quý 4/2016 và báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2016.

- Thực hiện kiểm tra công tác tổ chức thi, coi thi kết thúc học phần và giám sát phòng chấm thi.

- Hậu kiểm chứng chỉ Tiếng Anh, ngoại ngữ sinh viên tốt nghiệp ra trường đợt 4/2016.

- Thành lập tổ xác minh, khiếu nại của cán bộ.

1.2.4. Lãnh đạo công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tổ chức công tác thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016-2017.

-  Tư vấn báo cáo Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo giữa Nhà trường với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

- Ban hành Kế hoạch Tự đánh giá các chương trình đào tạo Quản lý Kinh tế, KTNN&PTNT, QTKDTH, Kế toán Doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Tài chính Doanh nghiệp.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác ĐBCLGD tại các khoa.

1.2.5. Lãnh đạo công tác Khoa học - Công nghệ

- Tổ chức đăng ký Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo năm 2017.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện đề tài KH&CN các cấp.

- Nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài KH&CN cấp Tỉnh.

- Thông báo về việc xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp ĐH thực hiện từ năm 2017.

1.2.6. Lãnh đạo công tác Hợp tác quốc tế

- Triển khai công tác tuyển sinh chương trình đào tạo tiến sĩ Khóa III,  thạc sĩ Khóa V chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Khóa II, Khóa III chuyên ngành Quản trị công liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine.

- Triển khai công tác tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân Khóa I chuyên ngành Kinh tế thương mại quốc tế và chuyên ngành quản lý tài chính liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Học viện Hồng Hà - Trung Quốc.

- Xây dựng Đề án chương trình hợp tác đào tạo bậc cử nhân mô hình 2+2 với Học viện Hồng Hà.

- Thi tổng hợp cho lớp thạc sĩ K2MPA - chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản trị hành chính công liên kết giữa ĐH Thái Nguyên và ĐH Central Philippine.

- Bảo vệ luận văn lớp thạc sĩ K4MBA - chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh liên kết giữa ĐH Thái Nguyên và ĐH Central Philippine.

- Tham gia chương trình mừng giáng sinh 2016 và năm mới 2017 cho lưu học sinh tại Đại học Thái Nguyên.

- Phối hợp ĐH Nữ sinh Kyung -in, Hàn Quốc tổ chức chương trình Âm nhạc và ẩm thực Hàn Quốc.

- Làm việc với đoàn Công an tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp quản lý công tác HTQT của Nhà Trường.

- Đón tiếp và làm việc với tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh quốc tịch Hoa Kỳ: Mr. Michael Douglas.

- Làm việc với Trường Đại học California State về Hợp tác đào tạo.

1.2.7. Lãnh đạo công tác Thông tin - Thư viện

- Nâng cấp phần mềm Test Online.

- Cài đặt phần mềm diệt virus cho máy vi tính.

- Ban hành Quy định quản lí và sử dụng Trang thông tin điện tử.

- Điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quản lý về lĩnh vực CNTT và Thư viện.

- Rà soát số liệu sách tại Thư viện và đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán của Nhà trường.

1.2.8. Lãnh đạo công tác Học sinh sinh viên

- Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt 3 năm 2016.

- Triển khai công tác BHYT năm 2017 cho sinh viên chính quy K10,11,12.

- Kiểm tra tình hình sinh viên khu nội trú.

1.2.9. Lãnh đạo công tác Kế hoạch - Tài chính

- Thu tiền bảo hiểm y tế năm 2017 cho sinh viên các khóa.

- Thực hiện đối chiếu số liệu về sách tại Thư viện trường; tiến hành tổng kiểm kê vật tư, tài sản của nhà trường năm 2016.

- Chi phúc lợi Tết Dương lịch cho CBVC.

- Thanh toán kinh phí điều hòa cho các hoạt động chung quý III năm 2016 cho Đại học Thái Nguyên.

- Thanh toán đề tài NCKH cấp ĐHTN, cấp Bộ.

- Quyết toán ngân sách nhà nước cấp cho năm 2016 tại Kho bạc nhà nước.

- Đôn đốc nợ tạm ứng các cá nhân trong trường.

- Quyết toán học phí hệ VLVH, liên thông, VB2 với các cơ sở liên kết ngoài trường

1.2.10. Lãnh đạo công tác Quản trị - Phục vụ

- Nghiệm thu khối lượng thanh toán lần 1 công trình đơn nguyên 2- giảng đường GK2.

- Khởi công hạng mục công trình hạ tầng thuộc dự án XDCB bước II của Đại học Thái Nguyên.

- In lịch và thiệp chúc mừng năm mới năm 2017.

- Điều chuyển, sắp xếp phòng làm việc cho Văn phòng Đảng ủy, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & QTKD.

- Lắp thiết bị phòng ở cho lưu học sinh Trung Quốc tại ký túc xá.

- Triển khai công tác rà soát, điều chuyển xe ô tô chuyên dùng của Nhà trường.

1.2.11. Lãnh đạo công tác Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh

- Hoàn thành thuyết minh các đề tài cấp ĐH Thái Nguyên đã duyệt 2017.

- Tham gia hội thảo “Diễn đàn xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao KHCN 2016”.

1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 12 năm 2016, về cơ bản Đảng ủy Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện 09 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Trường; xây dựng kế hoạch hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Chưa thực hiện được quy trình kiện toàn nhân sự Phó trưởng khoa của Khoa Marketing-TM&DL và Khoa Khoa học Cơ bản.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG UỶ
THÁNG 01 NĂM 2017

Trong tháng 01 năm 2017, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện 09 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Trường. Cụ thể, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chủ yếu sau đây:

2.1. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

2.1.1. Công tác Tuyên giáo

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác của tổ chức Đảng các cấp;

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong Nhà trường; xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy để thực hiện trong toàn Đảng bộ Trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức Nhà trường yên tâm, tin tưởng, quyết tâm xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh; đặc biệt, tuyên truyền về luật lệ giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

- Tổ chức cho toàn thể đảng viên, CBVC, sinh viên và các chi bộ đăng ký và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ: 09/01,03/02 và 27/02.

 

2.1.2. Công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trường.

- Các ban xây dựng Đảng xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

- Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường.

- Sơ kết kết quả thực hiện 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017.

2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Kết luận xử lý vụ việc của công dân liên quan đến đảng viên chi bộ Khoa Kế toán, xử lý kỷ luật đảng viên tại Chi bộ TT TT - TV và kết luận về việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn tại TT TT - TV và Khoa KHCB.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng theo đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn, thư, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, thẩm định của UBKT trong đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, quy hoạch cán bộ đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

2.1.4. Công tác Dân vận

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Đảng bộ Trường ĐHKT & QTKD;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy Trường về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”;

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật ngày 15/10/1949;

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động cán bộ, giảng viên Nhà trường thi đua phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

- Tổ chức cho đảng viên, các chi bộ, cán bộ viên chức và HSSV Nhà trường xây dựng kế hoạch về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016;

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận Khéo” nhằm huy động các nguồn lực trong đảng viên, CBVC, HSSV vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

2.1.5. Lãnh đạo công tác đoàn thể

2.1.5.1 Chỉ đạo công tác công đoàn

- Tổ chức đoàn công tác đi tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên.

- Tổ chức cho CBVC người lao động đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; thực hành tiết kiệm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động, đặc biệt vào dịp trước và sau nghỉ tết.

 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ hưu, CBVC gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán.

2.1.5.2.  Công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Tổ chức giải cầu lông và Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên  (09/01/1950 – 09/01/2017) và tuyên dương sinh viên 5 Tốt cấp trường.

- Tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông” tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

- Tham dự Hội nghị Đại học Quốc gia - Đại học Vùng tại Hà Nội.

- Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế & QTKD lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019.

2.2. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

2.2.1. Lãnh đạo công tác Đào tạo

2.2.1.1.  Đào tạo Đại học

- Xây dựng đề án tuyển sinh;

- Xây dựng các đề án đào tạo các chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Rà soát điều kiện mở ngành Kinh tế Chính trị.

- Xét tiến độ học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I (2016-2017).

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2017.

- Sơ kết hoạt động đào tạo E-learning và tiếp tục triển khai mở rộng đào tạo E-learing.

- Giao đề tài tốt nghiệp cho các lớp: PT12-QTKD, PT12-KTTH, TN14-LTKTTC1

- Tổ chức thi và xét tốt nghiệp cho các lớp: BN14-LTKT, TN14-LTKT2, HB13-LTKTTC2

2.2.1.2. Đào tạo Sau đại học

- Phối hợp với ĐHTN tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ cho tỉnh Lào Cai theo quyết định của ĐHTN.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1/2017.

- Tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp cao học khóa 12 và khóa 13.

- Tổ chức xét tốt nghiệp và đề nghị cấp bằng, phát bằng thạc sĩ đợt 2/2016.

- Tổ chức bảo vệ đề cương chi tiết luận án tiến sĩ cho NCS trúng tuyển các đợt tuyển sinh năm 2016.

2.2.2. Lãnh đạo công tác Hành chính - Tổ chức

- Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm, tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa cho Khoa Khoa học Cơ bản và Khoa Marketing, Thương mại và Du  lịch; bổ nhiệm mới Phó trưởng Khoa QTKD, trưởng phòng Hành chính - Tổ chức.

- Hoàn thành công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao động toàn Trường năm học 2015 - 2016 và báo cáo Đại học Thái Nguyên.

- Hoàn tất công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 và báo cáo Đại học Thái Nguyên.

- Hoàn tất các thủ tục xin ý kiến và ban hành “Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” và “Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường”.

- Tiếp tục rà soát đề án vị trí việc làm ở các đơn vị.

- Tiếp tục triển khai công tác tinh giản biên chế.

- Tiếp tục triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán 2017.

- Ra Quyết định chi tiền nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

- Tiếp tục triển khai công tác xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016 và phụ cấp ưu đãi Nhà giáo năm 2016.

- Tổ chức xét công nhận giảng viên hợp đồng cho các Khoa theo quy định.

- Làm các thủ tục cử cán bộ viên chức và người lao động tham gia dự tuyển, tham gia học các chương trình đào tạo sau đại học; tham gia các khóa tập huấn, chương trình công tác trong và ngoài nước theo quy định.

- Ban hành Quyết định chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ dân quân tự vệ của Nhà trường năm 2016; các Quyết định chi hỗ trợ học phí cho NCS, CBVC có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, CBVC bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

- Triển khai đăng ký quỹ lương năm 2017.

2.2.3. Lãnh đạo công tác Thanh tra - Pháp chế

- Thanh tra, kiểm tra tổng thể các nội dung theo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2016-2017.

- Thanh tra công tác tổ chức thi kết thúc học phần của các lớp hệ Sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

- Thực hiện kiểm tra công tác tổ chức thi, coi thi kết thúc học phần và giám sát phòng chấm thi K10, K11.

- Báo cáo kết quả hậu kiểm chứng chỉ Tiếng Anh, ngoại ngữ sinh viên tốt nghiệp ra trường đợt 4/2016.

2.2.4. Lãnh đạo công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tổ chức công tác thi, chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016-2017.

- Rà soát, bổ sung minh chứng báo cáo tự đánh giá của Nhà trường trên hệ thống Quản lý hồ sơ minh chứng.

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo (góp ý lần 1).

- Nộp báo cáo Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo phản biện lần 2 cho Trung tâm KĐCLGD.

- Số hóa minh chứng Tự đánh giá Cơ sở đào tạo.

 - Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017.

2.2.5. Lãnh đạo công tác Khoa học - Công nghệ

- Xác nhận giờ NCKH cho giảng viên trình độ cao năm học 2015 -2016.

- Lập kế hoạch Biên soạn giáo trình năm 2017.

- Ký Hợp đồng biên soạn giáo trình năm 2017 với các chủ biên.

- Ban hành quy chế hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

- Hoàn thiện thủ tục xuất bản và in ấn Tạp chí Kinh tế & QTKD số 01.

- Thẩm định thuyết minh và ký hợp đồng, thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở và đề tài sinh viên năm 2017.

- Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐH năm 2014.

- Rà soát, điều chỉnh Quy định về công tác quản lý Khoa học và Công nghệ của Trường đại học Kinh tế & QTKD.

- Tuyển chọn thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐH thực hiện từ năm 2017.

2.2.6. Lãnh đạo công tác Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục công tác tuyển sinh chương trình đào tạo Cử nhân Khóa I chuyên ngành Kinh tế thương mại quốc tế và chuyên ngành quản lý tài chính liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Học viện Hồng Hà - Trung Quốc.

- Bảo vệ luận văn lớp thạc sĩ K2MPA - chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản trị hành chính công liên kết giữa ĐH Thái Nguyên và ĐH Central Philippine.

- Trình Hội đồng KH & ĐT Nhà trường phê duyệt Đề án chương trình hợp tác đào tạo bậc cử nhân mô hình 2+2 với Học viện Hồng Hà.

- Viết đề xuất với tổ chức Korea Foundation về việc tài trợ Khóa tập huấn “Văn hóa doanh nghiệp của các Công ty Hàn Quốc”.

- Xây dựng đề án “Chương trình thực tập, thực tế ngắn hạn tại nước ngoài”.

- Tiếp tục cập nhật cho website tiếng Anh của Nhà trường.

- Xây dựng Quy định quản lý người nước ngoài làm việc và học tập tại Trường đại học Kinh tế & QTKD.

- Phối hợp với Đại học Central Philippine t�� chức hội nghị về hợp tác giáo dục cho các cộng đồng thích ứng.

- Xây dựng chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Central Philippine.

- Viết đề xuất xin tài trợ hội thảo quốc tế của DAAD.

2.2.7. Lãnh đạo công tác Thông tin - Thư viện

- Ban hành các Quy định về quản lý thư viện theo Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài liệu và tài chính của Thư viện.

- Mua bổ sung sách cho Thư viện.

- Điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quản lý về lĩnh vực CNTT và Thư viện.

- Rà soát cập nhật các thông tin trên website của Nhà trường và hoàn thiện cập nhật dữ liệu trên website của các đơn vị.

2.2.8. Lãnh đạo Công tác Học sinh sinh viên

- Kiểm tra tình hình sinh viên trước và sau khi nghỉ Tết Nguyên đán 2017.

- Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán cho sinh viên chính quy.

- Duy trì tốt tình hình ANTT trong khu vực, xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

2.2.9. Lãnh đạo công tác Kế hoạch - Tài chính

- Thanh toán tiền vượt giờ năm học 2015-2016 cho các bộ môn trong trường (tính cho số giờ vượt ≤ 240 giờ/GV/năm).

- Thanh toán lương tăng thêm quý IV/2016 cho cán bộ viên chức.

- Thanh toán % lệ phí ký túc xá 6 tháng cuối năm 2016 cho Đại học Nông lâm.

- Quyết toán các đề tài NCKH cấp Bộ với kho bạc nhà nước trước ngày 31/1/2017.

- Thanh toán kinh phí điều hòa cho các hoạt động chung quý IV năm 2016 cho Đại học Thái Nguyên.

- Thanh toán phúc lợi Tết nguyên đán cho cán bộ và sinh viên trong trường.

- Lập báo cáo quyết toán quý IV/2016.

- Lập dự toán NSNN năm 2017.

- Đôn đốc các Phòng, Khoa, Trung tâm thực hiện thu, chi theo đúng kế hoạch dự toán đã được phê duyệt.

2.2.10. Lãnh đạo công tác Quản trị - Phục vụ

- Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản năm 2016.

- Giám sát thi công công trình xây dựng đơn nguyên 2 - GK2.

- Mua bổ sung, sách, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo.

- Nghiệm thu khối lượng thanh toán (lần 2) đơn nguyên 2 – giảng đường GK2 .

- Sửa chữa các thiết bị, tài sản bị hỏng tại Khu Hiệu bộ, GĐ, KTX.

- Xây dựng dự toán đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị năm 2017 .

- Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị theo kế hoạch của Nhà trường.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường công tác PCCC đón tết Nguyên đán.

- In niên giám, sổ tay sinh viên năm 2016.

- Triển khai khám sức khỏe viên chức, người lao động năm 2016.

- Giao khoán văn phòng phẩm năm 2017 cho các đơn vị.

 

2.2.11. Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh

- Thành lập hội đồng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh.

- Hoàn thiện Website của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho năm học 2016 - 2017.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về trách nhiệm về các bên tham gia trong giảm nghèo bền vững tại Việt Nam.

- Triển khai thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.

2.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy giao cho các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy, các Đảng ủy viên, các Chi ủy chi bộ triển khai tốt các nội dung công tác nêu trên; chính quyền, các đoàn thể phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được nêu trong Nghị quyết.

2. Nghị quyết này được phổ biến tới các chi bộ, các tổ chức đoàn thể./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy Trường (để c/đạo);
- BCH Đảng bộ Trường (để t/hiện);
- BGH Nhà trường (để t/hiện);
- Các chi bộ (để t/hiện);
- Các tổ chức đoàn thể (để t/hiện);
- Đăng tải website Nhà trường;
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Đã ký

Trần Chí Thiện