Văn bản Hành chính - tổ chức

 17/11/2021  1239

QĐ 1040 ngày 29/10/2021 -Quy định tuyển dụng viên chức

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định trong công tác tuyển dụng viên chức của Trường ĐHKT&QTKD

Thông báo công tác quy hoạch cán bộ 2014

QĐ ban hành tuyển dụng CBVC ĐHKT&QTKD năm 2015

Các thông báo về tuyển dụng viên chức, KH tổ chức thi viên chức 2015

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Quy định về tuyển chọn tạo nguồn giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Quy định về việc tuyển dụng giảng viên hợp đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN


BÀI VIẾT LIÊN QUAN