Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Xuân Quang

 04/01/2022  99

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quang với đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế.              

Mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Thời gian: 8 giờ 00’, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN