Thông tin nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2020 CNĐT TS. Nguyễn Thu Thuỷ

 17/01/2022  762

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2020

 

1. Tên đề tài: Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang

2. Mã số: ĐH2020-TN08-01

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Thuỷ

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2371/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 14h30 - Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN