Thông tin nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2017, CNĐT TS Đỗ Đình Long

 24/12/2021  271

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đến kinh tế Việt Nam

2. Mã số: ĐH2017 – TN08 – 15

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Đình Long

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2249/QĐ-ĐHTN, ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 7h30 – Thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN