Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề án KH&CN cấp Tỉnh Cao Bằng, chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Chí Thiện

 13/01/2022  268

Nghiệm thu cấp cơ sở đề án KH&CN cấp Tỉnh Xây dựng đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại vùng Công viên Địa chất non nước Cao Bằng”, Chủ nhiệm đề án: PGS.TS. Trần Chí Thiện.

Thực hiện Quyết định số 1352/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐHTN về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề án khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 13 tháng 01 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề án KH&CN cấp Tỉnh: Xây dựng đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại vùng Công viên Địa chất non nước Cao Bằng” -  Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Chí Thiện đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề án.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương, PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm, TS. Bùi Nữ Hoàng Anh, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Bùi Thị Minh Hằng, TS. Nguyễn Hữu Thu.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Đề án đã bám sát kế hoạch, các sản phẩm đăng ký thuyết minh đạt yêu cầu, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề án khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề án đạt loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và Nhóm nghiên cứu

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN