Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh COVID-19

 17/02/2021  466

THÔNG BÁO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  96/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16  tháng  02  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh COVID-19

Căn cứ công văn số 558/UBND-KGVX ngày 15/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau dịp Tết Nguyên đán 2021; căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

1.Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19  theo các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã triển khai hướng dẫn trước đây.

2. Người học tiếp tục lùi thời gian trở lại trường đến hết ngày 28/2/2021 (cho đến khi Nhà trường có thông báo tiếp theo). Kế hoạch học tập trực tuyến Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website của Nhà trường.

3.Trong thời gian tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh, yêu cầu người học KHÔNG ĐẾN TRƯỜNGHẠN CHẾ đi lại, tiếp xúc với nhiều người; thường xuyên cập nhật thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh.

4. Nhà trường KHÔNG TIẾP NHẬN sinh viên đến ở Ký túc xá trong thời gian nghỉ học do dịch. Đối với sinh viên hiện đang ở Ký túc xá từ Tết Nguyên đán đến nay tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Yêu cầu cán bộ, viên chức, giảng viên Nhà trường hạn chế đến các khu vực đông người; sử dụng khẩu trang y tế đúng cách, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; khai báo y tế nghiêm túc đối với trường hợp tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc đi qua vùng dịch.

Mọi thông tin liên hệ khi cần thiết:

 Bác sĩ Hoàng Lê Lệ - Trạm Trưởng trạm Y Tế: 0917.802.326

 Phòng Công tác HSSV: 02083.647.721

Nơi nhận:     

- BGH (b/c);

- Các đơn vị trong trường (t/h);

- Cố vấn học tập các lớp (t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN