Thông báo V/v khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2020

 05/01/2021  1433

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 07/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc “hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ- UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2020 với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG KHÁM

1. Khám thể lực, kiểm tra lâm sàng Nội và Tư vấn.

2. Xét nghiệm  tổng phân tích tế bào máu ngoại vi..

3. Xét nghiệm  tổng phân tích nước tiểu ; Đo tỷ trọng nước tiểu.

4. Xét nghiệm chức năng gan SGOT; SGPT.

6. Xét nghiệm chức năng thận Ure; Creatinin máu.

7. Sinh hóa máu:  A.Uric; Glucoza;  Cholesterol; Triglycerit.

8. Siêu âm ( gan, tuỵ, thận, tiết niệu, lách, phần phụ, tiền liêt….).

9. Điện Tâm đồ.

10. X-Quang tim phổi.

Nhà trường thanh toán các nội dung khám trên, cán bộ, viên chức có nhu cầu làm thêm các dịch vụ khác đăng ký khám và thanh toán trực tiếp với cơ sở y tế khám sức khoẻ.

II. LỊCH KHÁM VÀ ĐỊA ĐIỂM KHÁM SỨC KHOẺ

1.Lịch lấy máu, nước tiểu làm xét nghiệm tại Nhà trường

1.1. Thời gian

- Thứ 6, ngày 08 tháng 01 năm 2021. Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30

1.2. Địa điểm

- Trạm y tế Nhà trường.

2.  Lịch khám sức khỏe tại Phòng khám Hà Nội – Thái Nguyên

2.1. Thời gian

*Thứ hai, ngày 11  tháng 01 năm 2021. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Khoa Quản lý - Luật kinh tế.

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

- Khoa Kế toán.

- Tạp chí kinh tế & QTKD

- Khoa Quản trị Kinh doanh.

- Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

*Thứ ba, ngày 12 tháng 01 năm 2021. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Công tác học sinh sinh viên.

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Phòng Quản trị - Phục vụ.

- Khoa Khoa học cơ bản.

- Khoa Ngân hàng - Tài chính.

- Phòng Thanh tra Pháp chế.

*Thứ tư, ngày 13 tháng 01 năm 2021. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Khoa Marketing Thương mại và Du lịch.

- Phòng Đào tạo.

- Khoa Kinh tế.

- Trung tâm Thông tin Thư viện.

- Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và du học.

*Thứ  năm  , ngày 14 tháng 01 năm 2021. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên có lịch đi công tác hoặc có việc đột xuất trùng lịch khám của Nhà trường.

2.2. Địa điểm: Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên, Nhà CL20-01 Khu đô thị Hồ Xương Rồng – Tổ 16, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. (có sơ đồ kèm theo).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo, chỉ đạo cho cán bộ, viên chức tham gia khám sức khoẻ, đúng thời gian và đạt 100% quân số.

Ghi chú: Khi đi khám nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN