Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2020 của CNĐT TS. Đỗ T Thùy Linh

 29/10/2021  177

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2020

 

1. Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác nguồn lực bên ngoài cho tăng trưởng kinh tế

2. Mã số: ĐH2020-TN08-03

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thùy Linh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1026/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ năm ngày 04 tháng 11 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN