Lịch tuần 52

 25/12/2021  2689
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 27/12/2021 ĐẾN NGÀY 02/01/2022
Chúc mừng năm mới 2022
(Tuần thứ 52)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 27/12/2021 9h00 P.họp A Hôi nghị BCH Đảng bộ Trường BCH Đảng bộ Đ/c Tài VPĐU
14h00 Trường Cao đẳng Thái Nguyên Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên Đ/c Trần Quang Huy BTC BTC
Thứ 3 28/12/2021            
Thứ 4 29/12/2021 8h00 P.họp B Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học năm 2020 của chủ biên
 TS. Lê Ngọc Nương
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Việt Dũng,
Bùi Đình Hòa,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Quang Hợp,
Tạ Ngọc Minh,
Mai Anh Khoa
Đ/c Tài Phòng KHCN & HTQT 
14h00     P.họp B Họp hội đồng xác định danh mục giáo trình, tài liệu học tập đề xuất mua, biên soạn năm 2022 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Nga,
Ngô Thị Hương Giang,
Vũ Thị Hậu,
Phạm Hồng Trường,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Phạm Thị Ngọc Vân,
Đặng Quỳnh Trinh
Đ/c Huy Phòng KHCN & HTQT 
15h00 Họp hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 4 năm 2021 Theo Quyết định số 1287/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 22/12/2021 CTHĐ Phòng Đào tạo
16h00 Xét tốt nghiệp hệ đại học VB2, vừa làm vừa học Hội đồng theo Quyết định CTHĐ
16h30 Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 lần 2 năm 2021 Hội đồng theo Quyết định CTHĐ
Thứ 5 30/12/2021 7h30 P.họp B Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học
đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017 của
TS. Đỗ Đình Long 
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Thu Thương,
Bùi Đình Hòa,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Tạ Ngọc Minh,
Mai Anh Khoa
Đ/c Huy Phòng KHCN & HTQT 
8h00 P.họp A Sơ kết học kỳ 2, tổng kết năm học 2020-2021 và đối thoại với sinh viên Viện Đào tạo quốc tế Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm;
Viện ĐTQT
Đ/c Hằng Viện Đào tạo quốc tế
Trực tuyến Toàn thể giảng viên giảng dạy chương trình CLC và toàn thể sinh viên các lớp CLC: K14, K15, K16, K17 và K18                       
9h30 P.họp B Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học năm 2020 của
TS. Đỗ Thị Thùy Linh 
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Việt Dũng,
Đỗ Xuân Luận,
Bùi Đình Hòa,
Bùi Thị Minh Hằng,
Tạ Ngọc Minh,
Mai Anh Khoa
Đ/c Huy Phòng KHCN & HTQT 
14h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021,
triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022
Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy ĐHTN BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
Thứ 6 31/12/2021 8h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy,
Hiệu trưởng Nhà trường
Đ/c Tài VPĐU
9h00 Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021,
triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022; Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 01/2022
Đại biểu mời, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các đoàn thể thuộc Trường, các Bí thư chi bộ và các cá nhân được khen thưởng
14h00 P.họp A Giao ban công tác tháng 01 năm 2022 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Trưởng các Phòng,
Khoa, Trung tâm,
Viện; Trưởng các Đoàn thể thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng KH-TC
Thứ 7 01/01/2022            
Chủ nhật 02/01/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 27/12/2021 ĐẾN NGÀY 02/01/2022
Chúc mừng năm mới 2022
Tuần thứ 52)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 27/12/2021 14h00 P.họp A Soạn thảo mục tiêu, nội dung của CĐR CTĐT năm 2022 Khoa QTKD Tổ soạn thảo theo QĐ 1156/ĐHKT&QTKD-ĐT Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 3 28/12/2021            
Thứ 4 29/12/2021 8h30 P.họp A Thông qua mục tiêu, nội dung của CĐR CTĐT năm 2022 Khoa QTKD Hội đồng rà soát, cập nhật đổi mới Chương trình đào tạo theo QĐ 1156/ĐHKT&QTKD-ĐT Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 5 30/12/2021            
Thứ 6 31/12/2021            
Thứ 7 01/01/2022            
Chủ nhật 02/01/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN