Lịch tuần 49

 04/12/2021  1418
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN NGÀY 12/12/2021
(Tuần thứ 49)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 06/12/2021 8h00 P.họp A Họp triển khai công tác kiện toàn viên chức quản lý tại Bộ môn mới thành lập  Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC; Chi ủy và BCN Khoa Khoa học Cơ bản Đ/c Huy Phòng HC-TC
9h00  Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC; Chi ủy và BCN Khoa QTKD
10h00  Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC; Chi ủy và BCN Khoa Kế toán
14h00 P.họp A Họp triển khai công tác kiện toàn viên chức quản lý  Ban Thường vụ Đảng ủy; Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC Đ/c Tài Phòng HC-TC
15h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức (đối với các chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020)  Theo Quyết định  Đ/c Huy
Thứ 3 07/12/2021 8h00 P.họp B Làm việc với Đoàn Kiểm tra của UBKT Đảng ủy ĐHTN về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
 giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác tài chính Đảng
Đoàn Kiểm tra,
Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, VPĐU, cán bộ phụ trách công tác tài chính của Đảng ủy
Đoàn Kiểm tra VPĐU, Kế toán công tác Đảng
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Công đoàn mở rộng
Ban Chấp hành Công đoàn Trường,
Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Đ/c Việt Anh VPCĐ
14h30     P.họp B Thẩm định sách đã xuất bản được tài trợ "Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên" Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Vũ Thị Hậu,
Tạ Thị Thanh Huyền,
Nguyễn Thu Nga
Đ/c Linh Phòng KHCN & HTQT
15h00 Thẩm định sách đã xuất bản "Festival and event Tourism Impacts" do TS. Phạm Thùy Dương là thành viên tham gia Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Thu Thương,
Đoàn Quang Huy,
Nguyễn Bích Hồng
Thứ 4 08/12/2021 8h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo Kiểm kê và Tổ Kiểm kê trang thiết bị tài sản năm 2021 Theo Quyết định số 1188/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 02/12/2021 Đ/c Huy Phòng QT-PV, Phòng KH-TC
14h00 P.họp B Họp Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi, Chi đoàn Khoa KHCB Đ/c Hoàng VP ĐTN
Thứ 5 09/12/2021            
Thứ 6 10/12/2021 8h00 P.họp A Hội nghị sơ kết công tác đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN Đ/c Đinh Hồng Linh, 
đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, HC-TC, TT-TV, QT-PV, KT & ĐBCLGD, các Khoa
ĐHTN ĐHTN
8h30 P.số 2 ĐHTN Hội nghị trực tuyến "Công đoàn với phong trào thi đua lao động sáng tạo, NCKH trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm" Đ/c Mai Việt Anh CĐ ĐHTN CĐ ĐHTN
Thứ 7 11/12/2021            
Chủ nhật 12/12/2021 7h30 Giảng đường GK2-NĐ Tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Ghi chú:

- Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;

- Từ thứ Năm đến hết thứ Sáu (từ ngày 09-10/12/2021) Nhà trường phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại Phòng 101 - GK1;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.

        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN NGÀY 12/12/2021
(Tuần thứ 49)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 06/12/2021 8h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ và họp Phòng KT & ĐBCLGD Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KT & ĐBCLGD
Đ/c Việt Anh Phòng  KT&ĐBCLGD
Thứ 3 07/12/2021 07h30 P.họp A  Họp Liên tịch Chi ủy Chi bộ, BCN Khoa KHCB Chi ủy Chi bộ, BCN Khoa  Đ/c Trường Chi bộ Khoa KHCB
8h00 P.họp A Họp kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Đại diện BCH Công đoàn Trường, BCN Khoa, Trưởng các Bộ môn  Khoa KHCB
Trực tuyến Toàn thể viên chức và NLĐ Khoa KHCB
08h30 P.họp A Họp Chi bộ Khoa KHCB mở rộng; Sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề: "Những vấn đề đặt ra về phát triển KT-XH đối với công tác lãnh đạo, quản lý của Cấp ủy, Chính quyền địa phương phía nam tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay"  Khách mời,
Chi ủy Chi bộ, Tổ trưởng các Tổ đảng
Chi bộ Khoa KHCB
Trực tuyến Báo cáo viên; Toàn thể đảng viên, viên chức và NLĐ Khoa KHCB
13h30 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán   Chi ủy Chi bộ  Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h00  Kết nạp đảng viên mới, họp Chi bộ Khoa Kế toán  Đại biểu mời, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kế toán
14h00 Văn phòng Khoa Marketing, TM&DL Họp Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
15h00 Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 4 08/12/2021 14h00 P.họp A Họp Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH  Toàn thể đảng viên thuộc Trung tâm Đ/c Chúc Chi bộ TT ĐT theo NCXH
15h30 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể cán bộ viên chức thuộc Trung tâm  TT ĐT theo NCXH
14h00 Họp Online Họp Chi bộ Khoa
Quản trị kinh doanh mở rộng
Đảng viên và giảng viên Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 5 09/12/2021 8h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Phòng HC-TC Chi ủy Chi bộ Đ/c Huệ Chi bộ
Phòng HC-TC
8h30 Họp Kiểm điểm đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021 Đ/c Đỗ Anh Tài, toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng HC-TC
10h30 Họp triển khai công tác tháng 12, thực hiện công khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021 Toàn thể CBVC Phòng HC-TC Phòng HC-TC
07h30 Hội trường 301 - GK1 Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
08h00 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế mở rộng Toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú là CBVC của Khoa Kinh tế
10h30 Hội nghị Công khai, minh bạch thu nhập, tài sản của các cá nhân trong BCN Khoa Kinh tế Toàn thể CBVC Khoa Kinh tế
08h30 Trực tuyến Họp Chi bộ mở rộng Toàn thể đảng viên, CBVC Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
10h30 Hội nghị Công khai, minh bạch thu nhập, tài sản của các cá nhân trong BCN Khoa QL-LKT Toàn thể CBVC Khoa QL-LKT
10h00 P.họp B Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2021 của Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Xuân   Các đ/c:
 Phạm Hồng Trường,
Nguyễn Việt Dũng,
Phạm Thị Linh,
Dương Thanh Hà,
Vũ Văn Huy
Đ/c Trường Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu 
14h00 P.họp B Họp Kiểm điểm đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021 Đ/c Đinh Hồng Linh, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Hợp Chi bộ
Phòng Đào tạo
15h30 Họp triển khai công tác tháng 12, thực hiện công khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021 Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
Thứ 6 10/12/2021 8h00 P.101 GK1 Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021 Đ/c Đỗ Đình Long, toàn thể đảng viên, viên chức và NLĐ Khoa KHCB Đ/c Trường Chi bộ Khoa KHCB
8h00 P.họp B Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021 Đ/c Đỗ Anh Tài, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kế toán
Đ/c Phương Đ/c Nga
8h00 P.505 Nhà
LV-NC
Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021 Đ/c Nguyễn Quang Hợp, toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT & PTNNL Đ/c Nam Chi bộ Viện
NCKT & PTNNL
14h00 P.họp A Họp Kiểm điểm đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021 Đ/c Đỗ Anh Tài, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Chi bộ
Phòng KH-TC
14h00 P.họp C Họp Hội đồng tuyển sinh Khoa Kinh tế Hội đồng tuyển sinh Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
Thứ 7 11/12/2021 8h00 Trực
tuyến
Toạ đàm: "Giáo dục Tài chính cá nhân cho Sinh viên tại các trường Đại học vùng" - Khách mời;
- BCN Khoa NH-TC;
'- Đại diện: Giảng viên và Sinh viên của Đại học Vinh; Khoa NH-TC Trường ĐH Kinh tế & QTKD; Viện Nghiên cứu Con người - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được cử tham dự;
- Các sinh viên quan tâm 
Ban Tổ chức Ban Tổ chức
Chủ nhật 12/12/2021 14h00 Họp Online Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán  Toàn thể CBGV Bộ môn Toán Đ/c Mai Bộ môn Toán
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN