Lịch tuần 47

 20/11/2021  1180
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 22/11/2021 ĐẾN NGÀY 28/11/2021
(Tuần thứ 47)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/11/2021            
Thứ 3 23/11/2021            
Thứ 4 24/11/2021 8h30

P.họp A

(trực tuyến, cả ngày)

Tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT

Các đ/c:

Đinh Hồng Linh;

Nguyễn Thị Hương;

toàn thể cán bộ CNTT của TT TT-TV

Cục trưởng Cục CNTT

ĐHTN

TT TT-TV
Thứ 5 25/11/2021 8h00 P.họp A Kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 11/11/2021 của Đảng ủy Trường  Đoàn kiểm tra, Chi ủy Chi bộ
Khoa Kinh tế
Trưởng đoàn kiểm tra Chi bộ Khoa Kinh tế
9h30 Đoàn kiểm tra, Chi ủy Chi bộ
Phòng CT HSSV
 Chi bộ Phòng CT HSSV 
14h00 P.họp A Tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2021  Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐTNCXH ngày 08/7/2021, Trưởng phòng TT-PC CTHĐ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
15h30 P.họp C Kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 11/11/2021 của Đảng ủy Trường  Đoàn kiểm tra, Chi ủy Chi bộ
Phòng Đào tạo
Trưởng đoàn kiểm tra Chi bộ Phòng Đào tạo
Thứ 6 26/11/2021 7h30 P.họp A Hội nghị Đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2021-2022 Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các đơn vị; Các thầy cô trình bày tham luận BTC Phòng Đào tạo
Họp trực tuyến Toàn thể giảng viên; Khách mời; Sinh viên.
14h00 P.họp A Kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 11/11/2021 của Đảng ủy Trường  Đoàn kiểm tra, Chi ủy Chi bộ
Phòng KH-CN&HTQT
Trưởng đoàn kiểm tra  Chi bộ
Phòng KH-CN&HTQT
15h30 Đoàn kiểm tra, Chi ủy Chi bộ
Phòng KH-TC
Chi bộ Phòng KH-TC
Thứ 7 2/11/2021            
Chủ nhật 28/11/2021            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 22/11/2021 ĐẾN NGÀY 28/11/2021
(Tuần thứ 47)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/11/2021            
Thứ 3 23/11/2021            
Thứ 4 24/11/2021 8h00 P.họp B Báo cáo Tiểu luận Tổng quan và Chuyên đề số 1 của NCS. Nguyễn Huy Hoàng Hội đồng theo Quyết định, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Huy Trợ lý KH&ĐT, Khoa QL-LKT
Thứ 5 25/11/2021            
Thứ 6 26/11/2021            
Thứ 7 27/11/2021            
Chủ nhật 28/11/2021            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN