Lịch tuần 45

 05/11/2021  965
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 08/11/2021 ĐẾN NGÀY 14/11/2021
(Tuần thứ 45)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/11/2021            
Thứ 3 09/11/2021            
Thứ 4 10/11/2021 8h00 Trực tuyến Họp Hội đồng Khoa học đào tạo Nhà trường về phân bổ môn học vào các bộ môn của các Khoa thực hiện tái cơ cấu Hội đồng theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo 
Thứ 5 11/11/2021 15h00 P.họp A Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2021 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Quang Hợp,
Mai Việt Anh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thị Kim Nhung
Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 6 12/11/2021 8h00 Trực tuyến Hội nghị chuẩn bị rà soát, cập nhật chương trình Đào tạo năm 2022 Đ/c Đinh Hồng Linh;
lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD; Trưởng các Khoa; Trưởng các Bộ môn
Đ/c Linh Phòng Đào tạo 
Thứ 7 13/11/2021            
Chủ nhật 14/11/2021 8h30 TT Hội nghị 37 Hùng Vương, HN Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2021

Các đ/c:

Trần Quang Huy,

Đỗ Anh Tài,

Đỗ Thị Thúy Phương

Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT
9h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quốc tế, tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học 2021-2022 Đ/c Đinh Hồng Linh BTC BTC
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 08/11/2021 ĐẾN NGÀY 14/11/2021
(Tuần thứ 45)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/11/2021 14h00 Trực tuyến Họp Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Giang Khoa QTKD
15h30 Họp Khoa Quản trị kinh doanh  Toàn thể CBGV Khoa
 Quản trị kinh doanh 
Thứ 3 09/11/2021 14h00 Trực tuyến Họp Chi bộ mở rộng Toàn thể đảng viên, CBVC Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
14h30 P.họp B Họp Chi bộ Phòng KHCN & HTQT Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KHCN & HTQT
Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
16h00 Họp Phòng KHCN & HTQT Toàn thể CBVC Phòng KHCN & HTQT Phòng KHCN&HTQT
Thứ 4 10/11/2021            
Thứ 5 11/11/2021            
Thứ 6 12/11/2021            
Thứ 7 13/11/2021            
Chủ nhật 14/11/2021            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN