Lịch tuần 44

 30/10/2021  1256
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN NGÀY 07/11/2021
(Tuần thứ 44)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/11/2021 7h30 (cả ngày) P.họp A Tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Hiệu trưởng,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng TT-PC
Bộ GD&ĐT Phòng TT-PC
Thứ 3 02/11/2021 8h00 P.họp 01 tầng 5 ĐHTN Hội nghị chuyên đề về đầu tư công Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đặng Quỳnh Trinh,
Trần Huy Ngọc,
Nguyễn Thị Hồng
ĐHTN ĐHTN
14h00 Trực tuyến Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường,
Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Đ/c Việt Anh VPCĐ
14h00 P.họp B Họp rà soát công tác tiêm chủng và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong sinh viên 

Các đ/c: Trần Nhuận Kiên, Đặng Tất Thắng, Trưởng các Khoa chuyên môn, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV Trường

Đ/c Kiên Phòng CT HSSV
15h00 P.họp B 'Họp hội đồng thanh lý tài sản CCDC Các đ/c: 
Trần Quang Huy,
Mai Việt Anh,
Trần Huy Ngọc,
Đoàn Mạnh Hồng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Văn Huy,
Nguyễn Thị Hồng
Đ/c Huy Phòng QT-PV
Thứ 4 03/11/2021 8h30 P.họp B Họp Hội đồng thuyết minh đề tài KH&CN cấp Cơ sở đặt hàng năm 2022 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Quang Hợp,
Trần Văn Quyết,
Mai Việt Anh,
Ngô Thị Hương Giang,
Nguyễn Thị Kim Anh (P.KH-TC)
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp B Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ VB2 và đại học VLVH Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Họp xét chế độ chính sách, học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021-2022 Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Đặng Tất Thắng,
Tạ Thị Thanh Huyền, Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Minh Hoàng,
Nguyễn Tiến Long,
Đỗ Kim Dư,
Phạm Thị Ngọc Vân,
Hà Thị Thanh Hoa,
Đàm Phương Lan,
Nguyễn Thị Gấm,
Nguyễn Thành Vũ
Đ/c Kiên Phòng CT HSSV
Thứ 5 04/11/2021 9h00 Online Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2020: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác nguồn lực bên ngoài cho tăng trưởng kinh tế", Mã số: ĐH2020-TN08-03
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thùy Linh 
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Việt Dũng,
Đoàn Quang Huy,
Nguyễn Thị Nhung,
Đỗ Đình Long,
Hoàng Thị Thu,
Trần Văn Quyết
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
Thứ 6 05/11/2021 19h30 Online 'Hội nghị tập huấn ứng dụng CNTT trong việc phân tích độ khó và phân biệt của câu hỏi/đề thi KTHP Đ/c Đinh Hồng Linh; Phòng Khảo thí và ĐBCLGD; đại diện: Viện Đào tạo quốc tế, BCN các Khoa; Trưởng/Phó các Bộ môn; các giảng viên quan tâm  Đ/c Linh Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 7 06/11/2021 8h30 P.số 1 ĐHTN 'Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng ; các Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD Bộ GD&ĐT BTC
13h00 Online Tổ chức Tọa đàm Nghiên cứu khoa học để ứng dụng khởi nghiệp cho Sinh viên Đ/c Trần Nhuận Kiên,
Đại biểu mời; đại diện BCN các Khoa chuyên môn, đại diện lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế, BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, BCH các Chi đoàn, Chi hội
Đ/c Hoàng VP ĐTN
15h00 Tổ chức chương trình Tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2020-2021
Chủ nhật 07/11/2021            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN NGÀY 07/11/2021
(Tuần thứ 44)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/11/2021 7h45 P.họp B Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở (các đề tài của các CB, GV thuộc khoa KHCB) Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia
8h00 P.họp C Xét nâng lương năm 2021 Khoa Kinh tế Hội đồng xét lương Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
14h00 P.họp B Họp Chi bộ và họp Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 3 02/11/2021 7h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán   Chi ủy Chi bộ Khoa
Kế toán 
Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00  Kết nạp đảng viên mới, họp Chi bộ, họp Khoa Kế toán  Đại biểu mời, toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
8h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng Đào tạo
BTCB Phòng Đào tạo
9h00 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Đ/c Hợp
Thứ 4 03/11/2021 8h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng HC-TC Toàn thể đảng viên Phòng HC-TC Đ/c Huệ Phòng HC-TC
9h30 Họp Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể viên chức và người lao động Phòng HC-TC
13h30 GĐ 101-GK1 Sơ kết học kỳ 2, tổng kết năm học 2020-2021 và đối thoại với sinh viên Khoa NH-TC Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm; toàn thể CBGV; toàn thể SV K18 và sinh viên các khóa K15,K16,K17 Khoa NH-TC được triệu tập
Đ/c Dư  Khoa NH-TC
Thứ 5 04/11/2021 8h00 P.họp C Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và đề tài NCKH Sinh viên năm 2020 - đợt 2 Khoa Ngân hàng - Tài chính Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định CTHĐ Phòng 
KHCN&HTQT
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể đảng viên Trung tâm ĐTTNCXH Đ/c Chúc Chi bộ TT ĐTTNCXH
15h30 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể VC, NLĐ Trung tâm ĐTTNCXH Trung tâm ĐTTNCXH
Thứ 6 05/11/2021 7h30 P.họp B Toạ đàm "Những vấn đề đặt ra về phát triển KT-XH đối với công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, Chính quyền địa phương phía nam tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay" Báo cáo viên, khách mời, toàn thể đảng viên chi bộ Khoa KHCB; toàn thể CB, GV Khoa KHCB Đ/c
Trường
Chi bộ Khoa KHCB
8h00 Online Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở và Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh Theo Quyết định CTHĐ Trợ lý KH&ĐT
8h30

VP Viện

NCKT&PTNNL
Họp Chi bộ Viện NCKT&PTNNL

Toàn thể đảng viên

Chi bộ Viện NCKT&PTNNL
Đ/c Hợp Chi bộ Viện NCKT&PTNNL
10h00 Họp Viện NCKT&PTNNL Toàn thể CBVC Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nam Viện NCKT&PTNNL
14h00 P.101 GK 1 Sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2020-2021 và đối thoại sinh viên Khoa Kế toán Đ/c Đinh Hồng Linh,
đd lđ các Phòng, Trung tâm; BCN Khoa, các cán bộ giảng viên và đại diện sinh viên các lớp K15, K16, K17 và K18 Khoa Kế toán
Đ/c Lan Đ/c Tình
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu  Khoa NH-TC
15h00 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm  Khoa Marketing, TM&DL
14h30 Họp Khoa Marketing, TM&DL  Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 7 06/11/2021            
Chủ nhật 07/11/2021            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN