Lịch tuần 42

 15/10/2021  1210
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 24/10/2021
(Nhiệt liệt chào mừng 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam)
(Tuần thứ 42)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/10/2021 14h30 P.số 1 ĐHTN Công tác chuẩn bị Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý LHS Lào tại tỉnh Thái Nguyên lần thứ hai năm 2021” Đ/c Trần Nhuận Kiên ĐHTN ĐHTN
15h00 P.hop B Họp Hội đồng xét bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với người lao động xin chấm dứt hợp đồng Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Mai Việt Anh,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Đỗ Thị Thúy Phương,
Nguyễn Thị Kim Nhung
Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 3 19/10/2021 8h30 P.số 1 ĐHTN Hội thảo “Xây dựng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học” Đ/c Trần Nhuận Kiên, lãnh đạo các Phòng: KHCN&HTQT, Công tác HSSV ĐHTN ĐHTN
13h30 P.họp A Điểm cầu Hội nghị Chương trình KHCN trọng điểm "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội" Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Việt Dũng và các giảng viên được cử tham dự
Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT
14h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đoàn thể cấp Trường BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
16h30 P.họp B Họp hội đồng TĐ-KT để suy tôn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2021 Hội đồng TĐ-KT theo Quyết định Đ/c Huy Đ/c Thủy
  9h00 P.số 1 ĐHTN Gặp mặt nữ cán bộ quản lý và nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên nhân dịp 20/10

Các đ/c:

Bùi Nữ Hoàng Anh,

Đỗ Thị Thúy Phương,

Hoàng Thị Thu,

Nguyễn Thị Gấm

ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 20/10/2021 14h30 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở
đề tài KH&CN cấp Tỉnh Hưng Yên: “Nghiên cứu phát triển dịch vụ công cộng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thu Hằng
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Việt Dũng,
 Bùi Nữ Hoàng Anh,
Hoàng Thị Thu,
Trần Văn Quyết,
Đỗ Thị Thúy Phương,
Nguyễn Thị Thúy Vân
Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT và Nhóm nghiên cứu
  15h45 P.họp B Làm việc với Trường Đại học Hạ Long về việc hỗ trợ trong kiểm định chương trình đào tạo Trường Đại học Hạ Long; đại diện BGH; đdlđ các Phòng: KT&ĐBCLGD, Đào tạo, HC-TC, KHCN&HTQT, Công tác HSSV; BCN Khoa Marketing, TM&DL; Trưởng Bộ môn Quản trị du lịch khách sạn  Đ/c Linh Phòng KT&ĐBCLGD; Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 5 21/10/2021 9h00 P.họp A Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2020: “Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển du lịch nông thôn tại Bắc Kạn", Mã số: ĐH2020-TN08-02
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Nương
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Thúy Vân,
Trần Chí Thiện,
Nguyễn Thị Lan Anh,
Phạm Minh Hương,
Đàm Thanh Thủy
Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT và Nhóm nghiên cứu
Thứ 6 22/10/2021 8h00 P.họp B Hội nghị lấy ý đóng góp cho Dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng năm học đối với tập thể đơn vị, viên chức và người lao động của Trường Đại học KT&QTKD Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các đơn vị thuộc Trường; Ban soạn thảo Đ/c Huy Ban soạn thảo
8h00 Hội trường tầng 4 Sở KHĐT Dự hội nghị Tổng kết "Chương trình Homestay" năm học 2020-2021 Đ/c Trần Nhuận Kiên, 
đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT 
BTC BTC
13h30 P.họp B Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội thảo trực tuyến: "Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thế giới thay đổi" Các đ/c: Đỗ Anh Tài, Nguyễn Bích Hồng, các giảng viên quan tâm  Đ/c Kiên Phòng KHCN & HTQT
Thứ 7 23/10/2021            
Chủ nhật 24/10/2021 14h00 Hội trường 101 GK1 Sơ kết học kỳ 2, tổng kết năm học 2020-2021 và đối thoại với sinh viên Khoa Kinh tế Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đại diện các Phòng chức năng, Trung tâm; toàn thể CBGV; toàn thể sinh viên K18 và sinh viên các khóa K15, K16, K17 Khoa Kinh tế được triệu tập
Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 24/10/2021
(Nhiệt liệt chào mừng 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam)
(Tuần thứ 42)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/10/2021            
Thứ 3 19/10/2021 7h30 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Khoa KHCB Chi ủy Chi bộ Khoa KHCB Đ/c Trường Chi ủy Chi bộ Khoa KHCB
8h30 Họp Chi bộ, họp Khoa KHCB Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB; toàn thể CBGV Khoa KHCB Chi bộ Khoa KHCB
Thứ 4 20/10/2021            
Thứ 5 21/10/2021 14h00 P.họp A Xét tiến độ học tập kỳ 2,
kỳ hè năm học 2020-2021cho các khóa K15, 16, 17 và các sinh viên chậm tiến độ K11, 12, 13, 14 Khoa Kinh tế 
Đại diện BCN Khoa Kinh tế, Trợ lý HSSV, Trợ lý giáo vụ, Cố vấn học tập các khóa K15,16,17, CVHT các khóa chậm tiến độ K11 - K14; Phụ huynh và SV cảnh báo học tập, sinh viên chậm tiến độ được triệu tập Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
Thứ 6 22/10/2021            
Thứ 7 23/10/2021            
Chủ nhật 24/10/2021 14h00 Họp Online Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán "Chuỗi seminar - Khám phá dữ liệu khoa học qua ngôn ngữ R" Toàn thể CBGV Bộ môn Toán Đ/c Mai Bộ môn Toán
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN