Lịch tuần 41

 08/10/2021  1138
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021
(Tuần thứ 41)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/10/2021 08h00 P.họp B Kiểm tra công tác thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại Trường

Đoàn kiểm tra;
Các đ/c: Trần Quang Huy;

Nguyễn Thị Kim Nhung,

Nguyễn Thị Mai Hương;

Đặng Quỳnh Trinh,
Dương Hương Giang

Đ/c Huy Phòng HC-TC
09h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo và Tổ kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo và Tổ kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 451/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 21/5/2021 Đ/c Huy Ban Chỉ đạo
Thứ 3 12/10/2021 09h00 P.họp A Thực hiện công tác
 tổ chức cán bộ
Hiệu trưởng;
Trưởng phòng HC-TC; Chi ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Khoa học Cơ bản
Đ/c Huy Phòng HC-TC
10h00 Thực hiện công tác
tổ chức cán bộ

Hiệu trưởng;
Trưởng phòng HC-TC;

Chi ủy, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng
Quản trị - Phục vụ

14h00 P.họp A Họp Ban chuyên môn và bốc thăm thi đấu Giải Cầu lông - Bóng chuyền hơi Viên chức người lao động năm 2021 Ban Tổ chức, Ban Văn thể, Tổ trọng tài, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Đ/c Việt Anh VPCĐ
15h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Vĩnh Phúc: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau khi bị thất nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
Chủ nhiệm đề tài:
 PGS.TS. Đỗ Anh Tài
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên
 Nguyễn Việt Dũng
 Bùi Nữ Hoàng Anh
Đỗ Xuân Luận
Trần Văn Quyết
Nguyễn Quang Hợp
Ngô Thị Hương Giang
Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT và Nhóm nghiên cứu
Thứ 4 13/10/2021 14h30 P.họp A Họp Hội đồng xét Khen thưởng - Kỷ Luật HSSV Theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng CT HSSV
15h00 Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV Theo Quyết định
Thứ 5 14/10/2021 15h00 P.số 1 ĐHTN Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Tạ Thị Thanh Huyền
CTHĐ ĐHTN
15h00 Sân cầu lông Nhà hiệu bộ Lễ khai mạc và thi đấu Giải Cầu lông viên chức, người lao động Trường Đại học KT&QTKD năm 2021 Đại biểu mời, Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, các đội tham gia thi đấu BTC Ban Văn thể
Thứ 6 15/10/2021 08h00 P.họp B Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Bước 1)

Chi ủy, Ban Chủ nhiệm

Khoa Ngân hàng - Tài chính,

Trưởng Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính 

Đ/c Thu Tổ công tác
8h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Bước 2)

Ban Thường vụ Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng trường,

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

Trưởng phòng HC-TC

Đ/c Huy
9h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Bước 3) Toàn thể viên chức và người lao động của Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường) Đ/c Thu
10h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Bước 4)

Chi ủy, Ban Chủ nhiệm

Khoa Ngân hàng - Tài chính

Đ/c Thu
10h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Bước 5) Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đ/c Tài
8h00 P.số 1 ĐHTN 'Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên
BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
9h00 Trường Đại học Khoa học Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng quý IV/2021 Các đ/c: Mai Việt Anh,
Phạm Xuân Thủy
CĐ ĐHTN VPCĐ ĐHTN
Thứ 7 16/10/2021 7h30 Giảng đường GK2 - NĐ Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 17/10/2021            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Từ ngày 15/10/2021 tất cả các đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường thực hiện giờ làm việc mùa đông như sau: buổi sáng: từ 7h30' đến 11h30', buổi chiều: từ 13h00' đến 17h00';
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021
(Tuần thứ 41)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/10/2021 14h00 P.họp B Họp Chi bộ
Phòng Hành chính - Tổ chức
Toàn thể đảng viên Phòng Hành chính - Tổ chức Đ/c Huệ Phòng HC-TC
15h30 Họp Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể viên chức và người lao động Phòng Hành chính - Tổ chức
Thứ 3 12/10/2021            
Thứ 4 13/10/2021 8h00 'Zoom meeting 'Tổ chức bảo vệ tên đề tài cho NCS lớp K2 DBM – chương trình liên kết với Đại học Central Philippine 'Hội đồng theo Quyết định, NCS lớp K2 DBM, Viện Đào tạo quốc tế Đ/c Hằng 'Viện Đào tạo quốc tế
15h30 P.họp A Họp Chi bộ Phòng Công tác HSSV  Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng CT HSSV Đ/c Thắng  Phòng CT HSSV
16h00 Họp Phòng CT HSSV Toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
Thứ 5 14/10/2021 14h00 P.họp C Họp xét tiến độ học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy K15,16,17 Ban Chủ nhiệm, Trợ lý Quản lý sinh viên, Cố vấn học tập các khóa K15,16,17 Đ/c Vân Trợ lý Quản lý sinh viên
Thứ 6 15/10/2021 8h00 P.họp C 'Triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và đối thoại với sinh viên Khoa Kinh tế; Phân công chuẩn bị chương trình chào Tân sinh viên K18 Khoa Kinh tế 'Đại diện BCN Khoa; Bí thư Liên chi; Trợ lý HSSV; Trợ lý KH-ĐT; Trợ lý giáo vụ và các CVHT Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long 'Đ/c Hoàng; Trịnh Trang
14h00 Họp Online Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán "Chuỗi seminar - Khám phá dữ liệu khoa học qua ngôn ngữ R" Toàn thể CBGV Bộ môn Toán Đ/c Mai Bộ môn Toán
Thứ 7 16/10/2021            
Chủ nhật 17/10/2021            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN