Lịch tuần 40

 02/10/2021  1393
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021
(Tuần thứ 40)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/10/2021 9h00 P.họp A Thực hiện công tác tổ chức cán bộ  Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC; Phó trưởng phòng, Chi ủy Phòng Đào tạo Đ/c Huy Phòng HC-TC
10h00 Thực hiện công tác tổ chức cán bộ  Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chi bộ Viện NCKT&PTNNL
14h00 P.họp B Góp ý thiết kế cơ sở công trình xây dựng thuộc dự án xây dựng ĐHTN bước 3 Chủ tịch HĐT;
Ban Giám hiệu;
lãnh đạo Phòng QT-PV
Đ/c Huy Phòng QT-PV
Thứ 3 05/10/2021 7h30 P.họp A Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
08h00 P.họp B Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên - Bước 2 Tập thể lãnh đạo mở rộng (Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Bí thư Chi bộ, Trưởng/Phó phòng Công tác Học sinh sinh viên)  Đ/c Huy Tổ công tác
8h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên - Bước 3 Tập thể lãnh đạo (Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC)
9h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên - Bước 4 Toàn thể viên chức, người lao động của Phòng Công tác Học sinh sinh viên
10h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên - Bước 5 Tập thể lãnh đạo (Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC)
10h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên - Bước 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Đ/c Tài
14h00 P.họp A Trao quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Khách mời;
Các cá nhân được hỗ trợ theo QĐ; BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Đ/c Việt Anh VP Công đoàn
14h30 Họp Ban Chấp hành
Công đoàn mở rộng
Ban Chấp hành
Công đoàn Trường,
Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Thứ 4 06/10/2021 08h00 P.họp A Họp xét hưởng thu nhập tăng thêm quý III/2021 Hội đồng theo Quyết định số 610/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 5/7/2021 Đ/c Huy Đ/c Thủy
09h00 Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo quy định đánh giá, xếp loại cá nhân và tập thể theo năm học Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, Trưởng các đơn vị  Đ/c Huy Ban soạn thảo
14h00 P.họp B Họp HĐ xét tốt nghiệp hệ VB2 và đại học VLVH Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 5 07/10/2021 8h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
Đinh Hồng Linh
BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
8h00 P.họp B Kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019, năm 2021; cấp ĐHTN năm 2020 và
năm 2021
Hội đồng theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT và Nhóm nghiên cứu
Thứ 6 08/10/2021 8h00 P.họp số 1 ĐHTN Hội nghị tổng kết công tác Học sinh sinh viên năm học 2020-2021 và triển khai công tác năm học 2021-2022 Các đ/c: Trần Nhuận Kiên, Đặng Tất Thắng ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp B Họp Hội đồng trường
(Kỳ họp thứ V năm 2021)
Thành viên Hội đồng trường Đ/c Tài Thư ký
Hội đồng trường
15h30 P.101 GK1 Lễ Công bố Nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại     Phó Hiệu trưởng Thành viên Hội đồng trường; Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị, Trưởng các đoàn thể Đ/c Tài Phòng HC-TC;  Thư ký
Hội đồng trường
16h00 Kỷ niệm 17 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (09/10/2004 - 09/10/2021) Thành viên Hội đồng trường; Trưởng, Phó các  đơn vị, đoàn thể Đ/c Huy Phòng HC-TC; Đoàn TNCSHCM
Thứ 7 09/10/2021            
Chủ nhật 10/10/2021            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021
(Tuần thứ 40)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/10/2021 9h00

Phòng 311,

Nhà LV-NC

Họp chi bộ phòng KT&ĐBCLGD Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD Đ/c Việt Anh Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
13h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán   Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h00  Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
14h00 Hội trường 101 - GK1 Họp Chi ủy  Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
14h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế mở rộng Toàn thể đảng viên và quần chúng là CBVC của Khoa Kinh tế
15h00 P.họp C Họp Chi bộ Phòng TT-PC Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng TT-PC Đ/c Lâm Phòng TT-PC
Thứ 3 05/10/2021 8h30 P.họp C Sinh hoạt Bộ môn Kế toán doanh nghiệp Toàn thể giảng viên Bộ môn KTDN Đ/c Nga Bộ môn KTDN
14h00 P.họp B Họp Chi bộ và họp phòng Phòng KH-TC Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KH-TC
Đ/c Trinh Phòng KH-TC
14h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn của
Bộ môn Kinh tế ngành 
Toàn thể giảng viên bộ môn Kinh tế ngành
(cả GV kiêm nhiệm)
Đ/c
 Thúy Vân
Bộ môn
Kinh tế ngành
Thứ 4 06/10/2021 14h00 P.họp A Họp Chi bộ mở rộng và
Kết nạp đảng viên
Toàn thể đảng viên, CBVC Khoa Quản lý - Luật kinh tế, quần chúng kết nạp Đảng Đ/c Long Khoa
QL- LKT
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa
 Ngân hàng - Tài chính
Đ/c Thu Khoa
 NH-TC
15h00 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa
 Ngân hàng - Tài chính
Thứ 5 07/10/2021 8h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh
(mở rộng)
Toàn thể đảng viên, CBGV Khoa
 Quản trị kinh doanh
Đ/c Giang Khoa
 QTKD
9h30 Họp Khoa Quản trị kinh doanh  Toàn thể CBGV Khoa
 Quản trị kinh doanh 
8h30 Văn phòng Viện 
NCKT & PTNNL
Họp Chi bộ Viện  NCKT & PTNNL Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT & PTNNL Đ/c Hợp Viện 
NCKT & PTNNL
9h30 Họp Viện  NCKT & PTNNL Toàn thể CBVC Viện NCKT & PTNNL
8h00 P.họp C Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể đảng viên Trung tâm ĐTTNCXH Đ/c Chúc Chi bộ TT ĐTTNCXH
9h30 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể VC, NLĐ Trung tâm ĐTTNCXH Trung tâm ĐTTNCXH
Thứ 6 08/10/2021 9h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Linh Phòng Đào tạo
10h00 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Đ/c Huyền
14h00 Họp Online Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán "Chuỗi seminar - Khám phá dữ liệu khoa học qua ngôn ngữ R" Toàn thể CBGV Bộ môn Toán Đ/c Mai Bộ môn Toán
14h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Lý luận Chính trị Toàn thể CBGV Bộ môn LLCT Đ/c Nga Bộ môn LLCT
Thứ 7 09/10/2021            
Chủ nhật 10/10/2021            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN