Lịch tuần 38

 17/09/2021  1252
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN NGÀY 26/09/2021
(Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/09/2021 15h00 Hội trường lớn tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND TP TN Họp thống nhất phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đặng Tất Thắng
UBND TP TN UBND TP TN
Thứ 3 21/09/2021 14h00 P.họp A Họp UBKT Đảng ủy UBKT Đảng ủy Đ/c Linh UBKT ĐU
Thứ 4 22/09/2021 8h00 P. họp A Tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ
cấp Trường của NCS. Lê Thanh Tùng
Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
14h00 P.họp B Hội nghị liên tịch lần II chuẩn bị cho tổ chức
Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng các Phòng, Trung tâm, Thường trực TĐKT, Trưởng ban TTND, Trợ lý BGH Đ/c Huy VPCĐ
Thứ 5 23/09/2021 8h00 P. họp A Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ – Chương trình đào tạo Tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippines cho NCS Mai Thị Phượng Khách mời, Hội đồng theo Quyết định, Viện Đào tạo quốc tế CTHĐ Viện Đào tạo quốc tế
8h00 P.họp B Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Trung tâm
Viện ĐBCLGD ĐHQGHN Phòng KT&ĐBCLGD
13h30 P.họp A
14h00 P.họp B Họp Hội đồng thanh lý tài sản công cụ dụng cụ
năm 2021
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Tạ Việt Anh,
Mai Việt Anh,
Trần Huy Ngọc,
Đoàn Mạnh Hồng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Văn Huy,
Nguyễn Thị Hồng
Đ/c Huy Phòng QT-PV, Phòng KH-TC
Thứ 6 24/09/2021 8h00 P.họp A Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Trung tâm
Viện ĐBCLGD ĐHQGHN Phòng KT&ĐBCLGD
8h00 P.họp B Xây dựng dự thảo Quy định tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Kinh tế & QTKD 'Các đ/c: 
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài, 
Trần Nhuận Kiên,
Đinh Hồng Linh,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Tiến Lâm,
Mai Việt Anh,
Nguyễn Thị Kim Nhung,
Bùi Thị Trà Ly
Đ/c Huy Phòng HC-TC
13h30 P.311 Nhà LVNC Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục Các đơn vị có liên quan Viện ĐBCLGD ĐHQGHN Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 Tỉnh đoàn Thái Nguyên 'Dự chương trình Chung kết xếp hạng toàn quốc "Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ IV năm 2021" Đ/c Trần Nhuận Kiên BTC BTC
14h00 P.họp A Tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ
cấp Trường của NCS. Hồ Chí Diên
Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
15h00 P.họp B Thường trực Đảng uỷ ĐHTN làm việc với Đảng bộ Trường  Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị  thuộc Trường Đ/c Tài VPĐU
Thứ 7 25/09/2021 8h00 P.họp A Tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ
cấp Trường của NCS. Hoàng Huy Trọng
Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
8h00 (cả ngày) P.họp B Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Trung tâm
Viện ĐBCLGD ĐHQGHN Phòng KT&ĐBCLGD
Chủ nhật 26/09/2021 8h00 (cả ngày) P.họp A Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Trung tâm
Viện ĐBCLGD ĐHQGHN Phòng KT&ĐBCLGD
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN NGÀY 26/09/2021
(Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/09/2021            
Thứ 3 21/09/2021 8h00 P.họp C Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa Kế toán Theo Quyết định Đ/c Phương Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp B Lễ kết nạp đảng viên mới Đại biểu mời và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Trung tâm TT-TV Đ/c Hồng Trung tâm TT-TV
14h00 P.họp C Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa NH-TC Theo Quyết định Đ/c Hậu Phòng KHCN&HTQT
Thứ 4 22/09/2021 8h00 P.họp C Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp
Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 của các Khoa: KHCB, Marketing TM&DL,  Kinh tế
Theo Quyết định Đ/c Tiến Long Phòng KHCN&HTQT
14h00 Thi trực tuyến  Chung kết Hướng dẫn viên du lịch lần 3, năm 2021 Khách mời, BCN khoa, GV và sinh viên khoa MKT, TM&DL Đ/c Gấm  Bộ môn
Quản trị du lịch khách sạn
Thứ 5 23/09/2021 8h00 P.họp C Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa QTKD Theo Quyết định Đ/c Giang Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp C Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa QL-LKT Theo Quyết định Đ/c Vân Phòng KHCN&HTQT
Thứ 6 24/09/2021 14h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán "Chuỗi seminar - Khám phá dữ liệu khoa học qua ngôn ngữ R" Toàn thể CBGV Bộ môn Toán Đ/c Mai Bộ môn Toán
Thứ 7 25/09/2021            
Chủ nhật 26/09/2021            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN