Lịch tuần 37

 10/09/2021  1316
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/09/2021 ĐẾN NGÀY 19/09/2021
(Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/09/2021 8h30 P.họp C Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Viện Đào tạo quốc tế
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Phạm Xuân Thủy
toàn thể CBVC Viện Đào tạo quốc tế
Đoàn
Chủ tịch
Viện Đào tạo quốc tế
8h00 P.họp A Họp bàn phương án tổ chức dạy và học tập trực tiếp trong tình hình mới Ban Giám hiệu,
Đd lđ các đơn vị: Phòng CT HSSV, Phòng QT-PV, Trung tâm TT-TV, Phòng Đào tạo; Trạm trưởng trạm Y tế, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV
Đ/c Huy Phòng
CT HSSV
9h30 P.số 1 ĐHTN Thẩm định phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2026 Đ/c Trần Quang Huy,
đdlđ các phòng: KH-TC,
HC-TC, QT-PV, Đào tạo
GĐ ĐHTN Phòng KH-TC
14h00 P.họp A Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
 TT TT-TV
Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Dương Thanh Tình,
toàn thể CBVC TT TT-TV
Đoàn
Chủ tịch
 TT TT-TV
14h00 P.họp B Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
 Phòng TT-PC 
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Phạm Xuân Thủy,
toàn thể CBVC Phòng TT-PC 
Đoàn
Chủ tịch
 Phòng TT-PC 
14h00 P.họp C Họp Ban tiếp sinh K18 hệ chính quy (đợt 2) Theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 3 14/09/2021 8h00 P.họp A Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
 Phòng KT&ĐBCLGD
Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Mai Việt Anh,
toàn thể CBVC Phòng KT&ĐBCLGD
Đoàn
Chủ tịch
 Phòng KT&ĐBCLGD 
8h00 P.họp C Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Viện NCKT và Phát triển NNL
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Phạm Xuân Thủy,
toàn thể CBVC Viện NCKT và
Phát triển NNL
Đoàn
Chủ tịch
Viện NCKT và
Phát triển NNL 
14h00 P.họp A Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Khoa NH-TC
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Dương Thanh Tình,
toàn thể CBGV Khoa NH-TC
Đoàn
Chủ tịch
Khoa NH-TC
14h00 P.họp B Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
 Phòng KHCN&HTQT
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Phạm Xuân Thủy,
toàn thể CBVC Phòng KHCN&HTQT
Đoàn
Chủ tịch
 Phòng KHCN&HTQT 
14h00 P.họp C Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Mai Việt Anh
 toàn thể CBVC Trung tâm Đào tạo
theo NCXH
Đoàn Chủ tịch Trung tâm Đào tạo
theo NCXH
Thứ 4 15/09/2021 8h00 P.101 GK1 Hội nghị CBVC năm học 2020-2021
Khoa Kế toán
Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Dương Thanh Tình,
toàn thể CBGV Khoa Kế toán
Đoàn
Chủ tịch
Khoa Kế toán
8h30 P.204 Nhà LV-NC Kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2021 của cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Tỉnh Thái Nguyên Các đ/c: 
Trần Nhuận Kiên, 
Tạ Việt Anh, 
Trần Huy Ngọc, 
Phạm Văn Phượng
Đ/c Kiên Phòng QT-PV
14h00 P.họp A Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Khoa Marketing, TM&DL
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Thị Phương Hảo,
toàn thể CBGV
Khoa Marketing, TM&DL
Đoàn
Chủ tịch
Khoa Marketing, TM&DL
14h00 P.họp B Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Phòng KH-TC
Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Mai Việt Anh,
 toàn thể CBVC Phòng KH-TC
Đoàn Chủ tịch Phòng KH-TC
14h30 P.họp 1 ĐHTN Họp thống nhất điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2021 Các đ/c:
Trần Quang Huy;
Trần Đình Chúc

ĐHTN
Ban Đào tạo
ĐHTN
Thứ 5 16/09/2021 8h00 P.họp A Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Phòng QT-PV
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Mai Việt Anh,
 toàn thể CBVC Phòng QT-PV
Đoàn Chủ tịch Phòng QT-PV
9h00 P.họp B Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
 Phòng HC-TC 
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Phạm Xuân Thủy,
toàn thể CBVC Phòng HC-TC
Đoàn
Chủ tịch
Phòng HC-TC
13h30 P.101 GK1 Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Khoa Kinh tế
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Thị Phương Hảo,
toàn thể CBGV Khoa Kinh tế
Đoàn
Chủ tịch
Khoa Kinh tế
Thứ 6 17/09/2021 7h30 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Dự lễ phát động quyên góp, ủng hộ
 "Máy tính cho HSSV"
Đ/c Trần Nhuận Kiên;
đdlđ các Phòng: CT HSSV, HC-TC, QT-PV; đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp Trường
ĐHTN ĐHTN
8h00 P.họp A Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Khoa QL-LKT
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Dương Thanh Tình,
toàn thể CBGV Khoa QL-LKT
Đoàn
Chủ tịch
Khoa QL-LKT
8h00 P.họp B Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Phòng Đào tạo
Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Mai Việt Anh,
 toàn thể CBVC Phòng Đào tạo
Đoàn Chủ tịch Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Phòng CT HSSV
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Phạm Xuân Thủy,
 toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
Đoàn Chủ tịch Phòng
CT HSSV
14h00 P.họp B Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Khoa QTKD
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Dương Thanh Tình,
toàn thể CBGV Khoa QTKD
Đoàn
Chủ tịch
Khoa QTKD
14h00 P.101 GK1 Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Khoa KHCB
Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Thị Phương Hảo,
toàn thể CBGV Khoa KHCB
Đoàn
Chủ tịch
Khoa KHCB
Thứ 7 18/09/2021 14h00 P.họp A Tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Thu Trang Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 19/09/2021            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 13/09/2021 ĐẾN NGÀY 19/09/2021
(Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/09/2021 8h30 P.101 GK1  Họp Chi bộ, họp Khoa KHCB Toàn thể đảng viên Chi bộ; toàn thể CB, GV Khoa KHCB Đ/c Trường Chi bộ Khoa KHCB
10h00 VP Khoa KHCB Họp liên tịch Chi uỷ Chi bộ và BCN Khoa KHCB Chi uỷ Chi bộ và BCN Khoa KHCB Chi uỷ và BCN Khoa
Thứ 3 14/09/2021            
Thứ 4 15/09/2021 8h00 P.họp C Họp Chi bộ mở rộng  Toàn thể đảng viên, CBVC Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 5 16/09/2021            
Thứ 6 17/09/2021            
Thứ 7 18/09/2021            
Chủ nhật 19/09/2021            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN