Lịch tuần 27

 03/07/2022  710
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN NGÀY 10/07/2022
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/07/2022 9h00 P.số 1 ĐHTN Họp đoàn kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lãnh đạo đoàn, thư ký đoàn và Tổ trưởng tại các điểm thi ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp B Họp triển khai công tác dịch thuật phục vụ đánh giá ngoài CTĐT Quản trị kinh doanh theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA Thành viên Tổ dịch thuật hỗ trợ đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA theo Quyết định số 784/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 28/6/2022 Đ/c Linh Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Thứ 3 05/07/2022 8h00 P.họp B Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Đ/c Tài VPĐU
9h00  Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 07/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ
14h00 P.họp B Giao ban công tác tháng 07 năm 2022 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Trưởng các Phòng,
Khoa, Trung tâm,
Viện, Đoàn thể thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng KH-TC
15h30 Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2022 (Bổ sung) Hội đồng theo Quyết định số 745/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20/6/2022    Phòng Đào tạo
Thứ 4 06/07/2022 8h00 P.họp B Họp tổ chuyên gia đánh giá kết quả đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 của CNĐT: TS. Đoàn Quang Huy Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Việt Dũng
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 
9h00 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 của CNĐT: TS. Đoàn Quang Huy Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Việt Dũng,
Phạm Quốc Chính,
Bùi Đình Hòa,
Mai Anh Khoa
Phòng KHCN&HTQT, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 
Thứ 5 07/07/2022 8h00 (cả ngày) Trường Đại học Phenika Phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế "Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học và vai trò của nữ lãnh đạo" trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa” do Hội đồng Anh tài trợ Các đ/c: Đỗ Anh Tài, 
Nguyễn Bích Hồng, 
Đỗ Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Thùy Dương
BTC Phòng KHCN&HTQT
Thứ 6 08/07/2022 14h30 P.họp B Đón tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học ST. Clair, Canada Các đ/c: Đỗ Đình Long, 
Nguyễn Bích Hồng, 
Bùi Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Thành Vũ
Đ/c Long Phòng KHCN&HTQT
Thứ 7 09/07/2022            
Chủ nhật 10/07/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN NGÀY 10/07/2022
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/07/2022 8h00  P.họp A Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Quản lý và CSC Toàn thể giảng viên Bộ môn Quản lý và CSC Đ/c Thủy Bộ môn Quản lý và CSC
Thứ 3 05/07/2022            
Thứ 4 06/07/2022            
Thứ 5 07/07/2022            
Thứ 6 08/07/2022            
Thứ 7 09/07/2022            
Chủ nhật 10/07/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN