Lịch tuần 26

 24/06/2022  1266
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 03/07/2022
(Tuần thứ 26)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 27/06/2022 14h00 Hội trường Trung tâm Số ĐHTN Hội nghị tập huấn và thực hiện đánh giá nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2022 Cán bộ được phân công tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2022 ĐHTN ĐHTN
Thứ 3 28/06/2022 8h00 P.số 1 ĐHTN Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN Đ/c Đỗ Anh Tài BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
13h00 P.họp B Họp xét thi đua năm học 2021-2022 Theo Quyết định số 752/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 21/6/2022 Đ/c Huy  Đ/c Thuỷ
15h00 Phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương quý II/2022  Theo Quyết định số 753/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 21/6/2022
Thứ 4 29/06/2022 14h00 P.họp B Kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài KH&CN cấp Bộ và cấp Đại học năm 2021, năm 2022 Hội đồng theo Quyết định Đ/c Long Phòng KHCN&HTQT, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN 
Thứ 5 30/06/2022            
Thứ 6 01/07/2022 8h00 P.họp số 2 ĐHTN Tập huấn và thực hiện đánh giá nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Các đ/c: 
Nguyễn Tiến Long,
Mai Việt Anh
ĐHTN ĐHTN
Thứ 7 02/07/2022            
Chủ nhật 03/07/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 03/07/2022
(Tuần thứ 26)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  27/06/2022 8h00  P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Quản lý và CSC Toàn thể giảng viên Bộ môn Quản lý và CSC Đ/c Thủy Bộ môn Quản lý và CSC
Thứ 3 28/06/2022            
Thứ 4  29/06/2022            
Thứ 5
30/06/2022
8h00  P.họp B Báo cáo Seminar của NCS Nguyễn Huy Hoàng Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Thủy Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 6
01/07/2022
           
Thứ 7
02/07/2022
           
Chủ nhật 03/07/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN