Lịch tuần 24

 10/06/2022  1397
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN NGÀY 19/06/2022
(Tuần thứ 24)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/06/2022 7h30 P.họp B Khảo sát chính thức 03 CTĐT: Kinh tế đầu tư, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp theo kế hoạch Đoàn đánh giá ngoài; Ban Giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT Trưởng Đoàn đánh giá ngoài Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Các khoa: Kinh tế, NH-TC, Kế toán
13h00 Bế mạc đợt khảo sát chính thức 03 CTĐT: Kinh tế đầu tư, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp theo kế hoạch Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN, Đoàn đánh giá ngoài; Đại diện ĐHTN; Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng, Trung tâm; trưởng các đoàn thể; Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT, Phòng KT&ĐBCLGD Hiệu trưởng, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Các khoa:
Kinh tế, NH-TC, Kế toán
Thứ 3 14/06/2022            
Thứ 4 15/06/2022 9h00 P.họp B Họp triển khai công tác tổ chức Hội thảo quốc tế: “Thị trường lao động sau đại dịch COVID-19: Những thay đổi và giải pháp” thuộc dự án LABMOVIE Ban Chỉ đạo Hội thảo theo Quyết định số 709/ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 14/6/2022 Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT 
14h00 P.họp B Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà trường Theo Quyết định Đ/c Huy Đ/c Thủy
16h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Lễ trao giấy chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Quang Hợp,
lãnh đạo và cán bộ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
ĐHTN ĐHTN
Thứ 5 16/06/2022 8h00 P.họp B Họp đánh giá tiến độ thực hiện viết báo cáo tự đánh giá CTĐT Quản trị Marketing theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT AUN-QA 4. Đ/c Trần Quang Huy; 
Bộ phận ĐBCLGD; toàn thể giảng viên Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
8h00 P.họp A 'Họp xét đánh giá điểm rèn luyện toàn khoá cho sinh viên hệ liên thông chính quy 'Hội đồng theo Quyết định số 712/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 14/6/2022 Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
9h00 'Họp Hội đồng xét huỷ hồ sơ, tài liệu cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ, liên thông, VB2 'Hội đồng theo Quyết định số 713/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 14/6/2022
14h00 P.họp B Hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản của Chủ biên: PGS.TS. Đỗ Anh Tài Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Đàm Thanh Thủy,
Nguyễn Tiến Long,
Hoàng Thị Thu
Đ/c Linh Phòng KHCN&HTQT, Ban biên soạn
14h40 Hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản của TS. Dương Thị Hương Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Trần Huy Ngọc,
Phạm Thị Nga,
Nguyễn Thị Nội
  Phòng KHCN&HTQT,
Ban biên soạn
15h00 P.họp A Họp Ban truyền thông, cán bộ truyền thông Khoa, Viện, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội 'Ban truyền thông; cán bộ truyền thông Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Đ/c Linh Ban truyền thông
Thứ 6 17/06/2022 7h30 Giảng đường GK2-NĐ Tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
16h00 P.họp A Họp Tổ thẩm định hồ sơ đánh giá xếp loại đơn vị Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Quang Hợp,
Mai Việt Anh,
Nguyễn Bích Hồng,
Đặng Tất Thắng,
Phạm Thị Ngân
Đ/c Hoàng Anh Phòng HC-TC
16h30 P.họp B Bàn giao công tác tổ chức thi kết thúc học phần trình độ thạc sĩ Các đ/c: 
Đinh Hồng Linh, 
Nguyễn Quang Hợp, 
Mai Việt Anh, 
Nguyễn Thu Thủy
Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
Thứ 7 18/06/2022            
Chủ nhật 19/06/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN NGÀY 19/06/2022
(Tuần thứ 24)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  13/06/2022            
Thứ 3 14/06/2022 8h00 P.505 Nhà LV-NC  Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 Viện NCKT và Phát triển NNL Toàn thể cán bộ viên chức Viện NCKT và Phát triển NNL Đ/c Nam Viện NCKT và Phát triển NNL
15h00 P.họp B Họp Chi bộ và họp Phòng TT-PC Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng TT-PC
Đ/c Lâm Phòng TT-PC
  10h00 P.101 GĐ GK1 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế
  14h00 P.họp C Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa Kinh tế Thành viên Hội đồng Khoa học đào tạo Khoa Kinh tế CTHĐ Trợ lý Khoa học Đào tạo, Thư ký HĐ
Thứ 4  15/06/2022 14h00 P.họp A Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH bình xét thi đua năm học 2021-2022 Toàn thể cán bộ viên chức thuộc Trung tâm Đào tạo theo NCXH Đ/c Chúc  Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Thứ 5
16/06/2022
14h00 P.101 GĐ GK1 Triển khai kế hoạch thực tập môn học cho hệ đại học chính quy K16 Khoa QTKD Ban Chủ nhiệm Khoa, các giáo viên có trong Quyết định, toàn bộ SV đại học chính quy K16 có tên trong Quyết định đi thực tập môn học Khoa QTKD Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 6
17/06/2022
8h00 P.101 GĐ GK1 Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho sinh viên hệ đại học chính quy K16 Kinh tế đầu tư và K16 Kinh tế phát triển Khoa Kinh tế BCN Khoa, các giảng viên có tên trong Quyết định, toàn thể sinh viên đại học chính quy K16 có tên trong Quyết định đi thực tập môn học Khoa Kinh tế BCN Khoa Bộ môn Kinh tế ngành, Trợ lý giáo vụ Khoa Kinh tế
8h00 P.họp A Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nguyên lý kế toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Nguyên lý kế toán Đ/c Lan Anh Bộ môn Nguyên lý kế toán
8h00 P.204 GĐ GK2   Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho sinh viên hệ đại học chính quy K16 Luật kinh tế và K16 Quản lý kinh tế Khoa Quản lý - Luật Kinh tế BCN Khoa, các giảng viên có tên trong Quyết định, toàn thể sinh viên đại học chính quy có tên trong Quyết định đi thực tập môn học Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Đ/c Vân Khoa QL-LKT
14h00 P.101 GĐ GK1 Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho hệ Đại học chính quy K16 và sinh viên ghép K14, K15 Khoa Kế toán Ban Chủ nhiệm Khoa, các giáo viên có tên trong Quyết định, toàn bộ sinh viên đại học chính quy K16 và sinh viên ghép K14, K15 có tên trong Quyết định đi thực tập môn học Khoa Kế toán Đ/c Nga Khoa Kế toán
19h00 P.101 GĐ GK1 Chung kết cuộc thi
"Phân tích và đầu tư tài chính" lần thứ nhất năm 2022 Khoa NH-TC
Ban Giám khảo, đại diện TUEBA-VPS, Giám đốc BIDV Tân Lập, các đội dự thi, toàn thể CBGV; toàn thể sinh viên Khoa NH-TC  Đ/c Dư  Khoa NH-TC
Thứ 7
18/06/2022
8h00 P.101 GĐ GK1 Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho sinh viên hệ đại học chính quy K16 Marketing và K16 QTKD Du lịch - Khách sạn Khoa Marketing, TM&DL BCN Khoa, các giảng viên có tên trong Quyết định, toàn thể sinh viên đại học chính quy có tên trong Quyết định đi thực tập môn học Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Hà Khoa Marketing, TM&DL
Chủ nhật 19/06/2022 8h00 P.101 GĐ GK1 Tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Ngân hàng - Tài chính Khách mời,
Toàn thể CBGV và sinh viên Khoa NH-TC 
Đ/c Thu Khoa NH-TC
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN