Lịch tuần 20

 14/05/2022  1485
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN NGÀY 22/05/2022
(Tuần thứ 20)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 16/05/2022 9h00 P.họp B Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ chuẩn bị rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch Ban Thường vụ Đảng uỷ Đ/c Tài VPĐU
14h00 P.họp B Họp Ban Chỉ đạo khám sức khỏe sinh viên K15 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đặng Tất Thắng,
Tạ Việt Anh,
Đặng Quỳnh Trinh,
Hoàng Lê lệ
Đ/c Huy Phòng QT-PV
Thứ 3 17/05/2022 8h00 P.họp A Họp triển khai các hoạt động đánh giá ngoài theo kết luận của đoàn khảo sát sơ bộ  Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT: TCDN, Kế toán, KTĐT Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
8h00  Sở KHCN tỉnh TN Hội thảo "Kết nối hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên" Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng
BTC Phòng KHCN&HTQT
9h30  P.họp B Họp hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở đặt hàng năm 2022 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Thị Bích Thủy,
Nguyễn Quang Hợp,
 Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Tiến Long,
Đỗ Thị Thúy Phương,
Ngô Thị Mỹ
Đ/c Huy  Phòng KHCN&HTQT 
13h30 P.họp A Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
15h00 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh làm việc với Phòng Công tác HSSV Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
Toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
Phòng CT HSSV
Thứ 4 18/05/2022 7h00 TT Hội nghị Vĩnh Phúc Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025" tại tỉnh Vĩnh Phúc Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng
Sở KHCN tỉnh Vĩnh Phúc  Phòng KHCN&HTQT 
Thứ 4 18/05/2022 8h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy
BTC ĐU ĐHTN
14h00 P.họp B Chương trình giới thiệu học bổng có nguồn tài trợ từ DAAD, CHLB Đức Đại diện: Văn phòng  DAAD tại Hà Nội, Phòng KHCN&HTQT; Giảng viên sinh viên được cử tham dự Đ/c Long  Phòng KHCN&HTQT 
14h00 P.họp A Làm việc và trao đổi với Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), CHLB Đức, Liên đoàn quốc gia HTX Raiffeisen CHLB Đức Các đ/c: Đỗ Anh Tài, Nguyễn Bích Hồng,
Đại diện: Văn phòng  DAAD tại Hà Nội, Liên đoàn quốc gia HTX Raiffeisen CHLB Đức
Đ/c Tài  Phòng KHCN&HTQT 
14h45 P.họp A Họp rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Đ/c Tài Tổ công tác
16h15 Bước 1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 1) thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Trưởng khoa Kinh tế và Trưởng khoa Quản lý - Luật Kinh tế Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng HC-TC Đ/c Huy Phòng HC-TC
16h30 Họp rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Trường; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị Đ/c Tài Tổ công tác
Thứ 5 19/05/2022 8h00 P.họp A Họp rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 Ban Chấp hành Đảng bộ, Hiệu trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Trường Đ/c Tài Tổ công tác
9h00 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu
9h30  Họp xét khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo ĐU; VPĐU
14h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy
BTC BTC
14h00 P.họp A Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng, giám sát việc chấp hành quy định của Đảng, triển khai tuyên truyền biển đảo, phân loại đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Đoàn kiểm tra theo QĐ số 37-QĐ/UBKT ngày 26/4/2022 của UBKT Đảng ủy Trường; Chi ủy Chi bộ các Khoa Đ/c Linh Các chi bộ Khoa
15h00 'Sân bóng đá Ký túc xá Khai mạc giải bóng đá sinh viên lần thứ 12 Trường Đại học Kinh tế và QTKD năm 2022  Đại biểu mời, BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các vận động viên Nam – Nữ tham gia giải đấu và các cổ động viên Đ/c Hoàng VP ĐTN
VP HSV
Thứ 6 20/05/2022 8h00 P.101 GK1 Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm 2022 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Đại diện: BCN các Khoa chuyên môn, Viện ĐTQT;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, CT HSSV, KT &ĐBCL, TT-PC, QT-PV, KH-TC, KHCN & HTQT, Trung tâm TT-TV
- Toàn thể Cố vấn học tập, Trợ lý QLSV các Khoa, Viện
- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV
Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
14h00 P.họp A Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng, giám sát việc chấp hành quy định của Đảng, triển khai tuyên truyền biển đảo, phân loại đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Đoàn kiểm tra theo QĐ số 37-QĐ/UBKT ngày 26/4/2022 của UBKT Đảng ủy Trường; Chi ủy/Bí thư/Phó Bí thư Chi bộ Phòng, Trung tâm, Viện Đ/c Linh Các chi bộ Phòng, Trung tâm, Viện
Thứ 7 21/05/2022            
Chủ nhật 22/05/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng trường, các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2022 (bao gồm cả kết quả dự kiến đạt được); Phương hướng công tác tháng 6/2022 về Văn phòng Đảng ủy trước 9h00 thứ 6 (ngày 20/5/2022), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN NGÀY 22/05/2022
(Tuần thứ 20)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  16/05/2022 8h00 (cả ngày) P.họp A Tập huấn "Đào tạo kế toán số MISA AMIS" Đ/c Đinh Hồng Linh;
Lãnh đạo phòng Đào tạo; BCN Khoa Kế toán; Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán; đại diện sinh viên Khoa Kế toán và những người quan tâm
Đ/c Phương Bộ môn KTTC
08h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kinh tế học Toàn thể CBGV Bộ môn Kinh tế học Đ/c Lan Anh Bộ môn Kinh tế học
14h00 P.409 Nhà LV-NC Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c  Hoàng Anh Khoa Kinh tế
Thứ 3 17/05/2022            
Thứ 4  18/05/2022            
Thứ 5
19/05/2022
7h30 (cả ngày) P.họp B Nghiệm thu Đề tài NCKH Sinh viên năm 2021 Khoa QTKD Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Trợ lý KH&ĐT
14h00 P.101 GK1 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu thực tế Đ/c Đỗ Đình Long;
đại biểu mời; diễn giả; toàn thể sinh viên K15, K16 Viện Đào tạo quốc tế, sinh viên K15 Khoa Marketing, TM & DL, sinh viên K15 Khoa QTKD, các sinh viên quan tâm tới chương trình
Đ/c Hằng Viện Đào tạo quốc tế
Thứ 6
20/05/2022
7h30 (cả ngày) P.họp B Nghiệm thu Đề tài NCKH Sinh viên năm 2021 Khoa QTKD Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Trợ lý KH&ĐT
Thứ 7
21/05/2022
           
Chủ nhật 22/05/2022 13h30 P.101 GK1 Cuộc thi Rung chuông vàng "Tìm kiếm nhà quản lý tài năng" Đại biểu mời, đại diện BCN Khoa, BTV BCH Liên chi Đoàn, Đại diện BCH Liên chi Hội, CLB LMC Đ/c Dung BTC
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN