Lịch tuần 19

 07/05/2022  1572
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN NGÀY 15/05/2022
(Tuần thứ 19)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 09/05/2022 8h00 P.họp A Họp rà soát công tác chuẩn bị đón Đoàn khảo sát sơ bộ 03 CTĐT: Kinh tế đầu tư, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đinh Hồng Linh;
Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT, Phòng KT & ĐBCLGD
Đ/c Huy Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
14h00 P.họp B Họp nhóm nghiên cứu đề tài “Giải pháp chuyển đổi số trường Đại học Kinh tế và QTKD Các thành viên nhóm nghiên cứu Đ/c Linh Đ/c Hồng
16h00 P.họp B Họp phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Đ/c Huy Trợ lý BGH
Thứ 3 10/05/2022 8h00
(cả ngày)
P.họp B Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua các Chương trình đào tạo khóa 19 trình độ đại học Hội đồng theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 09/11/2021 Đ/c Huy Phòng Đào tạo
15h00 P.102 GK1  Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường BCH Đoàn TN trường,
Bí thư các Liên chi đoàn, Chi đoàn Khoa KHCB
Đ/c Hoàng VP ĐTN
Thứ 4 11/05/2022 7h30 P.họp B Hội thảo khoa học "Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở R trong phân tích kinh tế" Đ/c Trần Quang Huy,
đại diện lãnh đạo các đơn vị, giảng viên Khoa KHCB, giảng viên Bộ môn Thông tin & Phân tích kinh tế Khoa Kinh tế, các giảng viên quan tâm
Đ/c Huy Khoa KHCB
14h30 P.họp C Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Bất cân xứng thông tin trong đào tạo Đại học tại Việt Nam" do ThS. Trần Thanh Hải là thành viên tham gia Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Đàm Thanh Thủy,
Nguyễn Tiến Long,
Nguyễn Thu Nga
Đ/c Linh Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
15h00 Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" của chủ biên TS. Đỗ Kim Dư  Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thu Nga,
Hà Thị Thanh Nga,
Vũ Thị Hậu
Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
15h30 Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Phát triển tín dụng cho hộ nghèo ở tỉnh Thái Nguyên" của đồng chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Thu và TS. Nguyễn Thu Thủy Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Hà Thị Thanh Nga,
Lê Ngọc Nương,
Đỗ Thị Thúy Phương
Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
16h00 Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên" của đồng chủ biên: TS. Nguyễn Thu Thủy và TS. Nguyễn Hữu Thu  Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Đàm Thanh Thủy,
Nguyễn Tiến Long,
Phùng Thị Thu Hà 
Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
14h00 P.101 GK1 Lễ Công bố Quyết định kiện toàn ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022 Đại biểu mời,
Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các CĐBP, đại diện Ban truyền thông của Nhà trường, Tổ trưởng Nữ công các Công đoàn Bộ phận, Ủy viên UBKT Công đoàn Trường
BTV Công đoàn Trường VPCĐ
15h00 Công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Bóng bàn và Cầu lông TUEBA
Thứ 5 12/05/2022 7h00 P.101 GK1

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022

Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh, 
- Đại diện lãnh đạo các Phòng; Đào tạo, QT-PV,  KH-TC,
 - Đại diện BCN các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế, 
- Phòng Công tác HSSV,
- Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng,
- Cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm,
- Toàn thể sinh viên K15, các sinh viên quan tâm chương trình
Đ/c Hoàng Anh Phòng Công tác HSSV
8h00
(cả ngày)
P.họp A Duyệt, thẩm định Quyết toán NSNN năm 2021 Đ/c Trần Quang Huy;
Đoàn duyệt quyết toán của ĐHTN; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Huy Phòng KH-TC
9h00 P.họp B Họp Ban soạn thảo xây dựng danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Tiến Lâm,
Nguyễn Thị Kim Nhung,
Lưu Thị Phương Thảo
Đ/c Tài Phòng HC-TC
10h00 P.họp B BTV Đoàn Thanh niên báo cáo BTV Đảng ủy về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kinh tế & QTKD lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024 BTV Đảng ủy, 
BTV Đoàn Thanh niên Trường
Đ/c Tài VP ĐTN
Thứ 6 13/05/2022 8h00
(cả ngày)
P.họp A Duyệt, thẩm định Quyết toán NSNN năm 2021 Đ/c Trần Quang Huy;
Đoàn duyệt quyết toán của ĐHTN; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Huy Phòng KH-TC
16h00 P.101 GK1 Tổ chức chương trình tặng máy tính cho không gian sáng tạo trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội sinh viên, BCN các CLB Đ/c Hoàng VP ĐTN
Thứ 7 14/05/2022 7h30 (cả ngày) GĐ GK2 - Đơn nguyên Tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
8h00
(cả ngày)
P.họp A Duyệt, thẩm định Quyết toán NSNN năm 2021 Đ/c Trần Quang Huy;
Đoàn duyệt quyết toán của ĐHTN; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Huy Phòng KH-TC
Chủ nhật 15/05/2022

8h00 (cả ngày)

P.họp B Đón đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 3 CTĐT: KTĐT, TCDN, Kế toán Đoàn khảo sát sơ bộ,
Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng TĐG,
Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện đào tạo quốc tế
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 P.101 GK1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Liên thông và văn bằng 2 chính quy năm 2022 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
 Đại biểu mời;
 Đdlđ: Phòng Đào tạo, Khoa Kế toán, 
Khoa QL-LKT;
Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c Hoàng Anh Phòng Công tác HSSV
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN NGÀY 15/05/2022
(Tuần thứ 19)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  09/05/2022 8h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kiểm toán
Toàn thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán
Đ/c Kim Anh Bộ môn Kiểm toán
14h00 P.họp A Họp Chi bộ và họp Phòng KH-TC Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC
Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 3 10/05/2022 8h00 P.họp A Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nguyên lý kế toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Nguyên lý kế toán Đ/c Lan Anh Bộ môn Nguyên lý kế toán
Thứ 4  11/05/2022 8h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Phòng HC-TC Chi ủy Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Phòng HC-TC
8h30 Họp Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên Phòng HC-TC
10h00 Họp Phòng HC-TC Toàn thể CBVC Phòng HC-TC
8h00 P.họp C Họp Chi ủy Khoa QL-LKT Chi ủy Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
8h30 Họp Chi bộ mở rộng Khoa QL-LKT Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên, CBVC Khoa QL-LKT 
15h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng TT-PC Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng TT-PC
Đ/c Lâm Phòng TT-PC
15h30 P.họp A Báo cáo Seminar và một số nội dung nghiên cứu của NCS Phạm Thị Quỳnh Nga Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 5
12/05/2022
8h00
(cả ngày)
P.họp C Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2021 Khoa Kế toán Hội đồng theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Phòng KHCN&HTQT Trợ lý KH và nhóm nghiên cứu
Thứ 6
13/05/2022
8h00
(cả ngày)
P.họp C Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2021 Khoa Kế toán Hội đồng theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Phòng KHCN&HTQT Trợ lý KH và nhóm nghiên cứu
8h00 P.họp B Kết nạp đảng viên mới, Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đại biểu mời; toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Chi bộ Khoa NH-TC
9h00  Hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Toàn thể đảng viên và CBGV Khoa NH-TC
14h00 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính Khoa NH-TC
Thứ 7
14/05/2022
13h30 P.101 GK1 Tọa đàm ”Kỳ vọng với sự thật nghề bán hàng và Marketing”  Đại biểu khách mời; giảng viên Khoa Marketing, TM&DL, toàn thể sinh viên chuyên ngành Marketing BTC Khoa Marketing, TM&DL
Chủ nhật 15/05/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN