Lịch tuần 16

 15/04/2022  1243
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 18/04/2022 ĐẾN NGÀY 24/04/2022
(Tuần thứ 16)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/04/2022 8h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín và danh mục tạp chí quốc tế cảnh báo về chất lượng năm 2022  Hội đồng theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 09/11/2021 Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT;
Phòng Đào tạo
9h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt văn kiện đại hội Hội CCB Nhà trường Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Nhà trường Đ/c Tài VPĐU, BCH Hội CCB
14h00 P.họp A Họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu giải bóng chuyền hơi viên chức người lao động Trường ĐHKT & QTKD năm 2022 Ban Tổ chức, Ban Văn thể, Tổ trọng tài, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Đ/c Việt Anh VPCĐ
Thứ 3 19/04/2022 7h30 P.họp B Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025 Hội đồng Thi đua Khen thưởng theo Quyết định Đ/c Huy Đ/c Thủy
8h00 P.họp số 2 ĐHTN Họp chuẩn bị cho Hội thảo và hoàn thiện tài liệu cho Đề án của Ban Kinh tế Trung ương Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Việt Dũng,
Vũ Quỳnh Nam
ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp số 1 ĐHTN Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Đình Chúc
ĐHTN ĐHTN
19h30 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Hội nghị Tuyên truyền năm 2022 (Theo kế hoạch số 02-KH/BDV ngày 12/4/2022 của Ban Dân vận Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên) Đại biểu triệu tập theo kế hoạch BDV Đảng ủy ĐHTN BDV Đảng ủy Trường
Thứ 4 20/04/2022 9h00 P.họp A
(trực tuyến)
Giao ban trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2022 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Đình Chúc
Bộ GD&ĐT Trung tâm TT-TV
14h00 P.họp số 1 ĐHTN Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học và Ban Thư ký thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học, đợt tháng 5 năm 2022 Các đ/c: 
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Quang Hợp
ĐHTN ĐHTN
14h30 P.họp B Công bố Quyết định thanh tra của Sở Xây dựng Thái Nguyên về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Nhà trường Đ/c Trần Quang Huy; 
đại diện Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các Phòng: QT-PV, KH-TC; đại diện các đơn vị liên quan
Đ/c Huy Phòng QT-PV
16h00 Quảng trường Sinh viên Lễ khai mạc và thi đấu Giải Bóng chuyền hơi viên chức, người lao động Trường ĐHKT&QTKD năm 2022 Đại biểu mời,
đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, các đội tham dự giải
BTC Ban Văn thể
Thứ 5 21/04/2022            
Thứ 6 22/04/2022 14h00 P.101 GK1 Sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 và đối thoại với sinh viên Viện Đào tạo quốc tế Đ/c Trần Quang Huy;
đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm; toàn thể CBGV; toàn thể sinh viên Viện Đào tạo quốc tế
Đ/c Hằng Viện Đào tạo quốc tế
15h00 P.họp B Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 Đại biểu mời, toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Nhà trường Đoàn Chủ tịch Hội CCB
Thứ 7 23/04/2022 7h30 (Cả ngày) GĐ GK2 - Đơn nguyên Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 24/04/2022 6h30 Giảng đường GK2 Tổ chức thi đánh giá học phần và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các học viên trình độ thạc sĩ Theo Quyết định Trưởng Ban coi thi Phòng Đào tạo
8h00 P.101 GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp lớp TN20V-KTTH12 Theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐTTNCXH Khoa Kế toán Khoa Kế toán
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 18/04/2022 ĐẾN NGÀY 24/04/2022
(Tuần thứ 16)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  18/04/2022 10h00 P.họp C Họp Hội đồng khoa học Khoa Kinh tế  Hội đồng khoa học - đào tạo Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
14h00 P.101 GK1 Đại hội Liên chi đoàn Phòng ban nhiệm kỳ 2022 - 2024 Đại biểu mời,
toàn thể đoàn viên LCĐ Phòng ban 
Đoàn Chủ tịch BCH LCĐ Phòng ban
Thứ 3 19/04/2022 10h00 P.họp B 'Thông qua Khoa chuyên môn Luận án của NCS  Hoàng Tuấn Anh Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Huy Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 4  20/04/2022 14h00 P.họp A Kết nạp đảng viên mới Chi bộ Khoa QTKD Đại biểu mời,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD 
Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 5
21/04/2022
8h00 P.họp C Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Quản lý - Luật kinh tế Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa QL-LKT Đ/c Vân Trợ lý KH&ĐT
8h00 P.họp A Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Đ/c Hằng BM Kế toán tài chính
Thứ 6
22/04/2022
8h00 P.họp B Báo cáo Seminar và một số nội dung nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Đông Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
14h00 P.họp A Gặp mặt các giảng viên là nghiên cứu sinh và giảng viên chưa tham gia học nghiên cứu sinh của Khoa Kế toán Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, các nghiên cứu sinh và giảng viên chưa tham gia nghiên cứu sinh của Khoa Kế toán Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h00 P.họp C Báo cáo Chuyên đề nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Đông Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Huy Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
16h00 Báo cáo Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Đông Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long
Thứ 7
23/04/2022
           
Chủ nhật 24/04/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN