Lịch tuần 03

 15/01/2022  1196
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN NGÀY 23/01/2022
(Tuần thứ 03)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 17/01/2022 8h00 P.họp A Xây dựng Kế hoạch công tác đón Tết và các phương án đảm bảo an ninh  trật tự cho  Trường ĐH Kinh tế và QTKD trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022   Ban Tổ chức Tết, Ban Trực Tết, Tổ Phục vụ và Tổ Trực bảo vệ, ký túc xá  theo QĐ số 32/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 3 18/01/2022 7h30 UBND xã Trung Hội, Huyện Định Hóa Tặng quà Tết Vì người nghèo năm 2022 cho các hộ nghèo xã Trung Hội, huyện Định Hóa Đoàn công tác theo Quyết định Đ/c Việt Anh VPCĐ
8h00 P.họp A Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học Cơ bản  Toàn thể viên chức, người lao động của Bộ môn Ngoại ngữ (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường) Đ/c Trường Tổ công tác
9h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản Toàn thể viên chức, người lao động của Bộ môn Lý luận Chính trị (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường)
10h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Trưởng bộ môn Lý luận chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản  Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Khoa học Cơ bản
Thứ 4 19/01/2022 9h00 P.họp B Họp Chương trình thực tập “Tập làm Chủ tịch xã” Các Đ/c:
Đinh Hồng Linh; 
Nguyễn Quang Hợp;
Bùi Nữ Hoàng Anh; 
Đỗ Đình Long; 
Đặng Quỳnh Trinh,
 Đoàn Mạnh Hồng;
 Nguyễn Bích Hồng; 
Phạm Minh Hoàng; 
Nguyễn Huy Hoàng; 
Nguyễn Thị Anh Đào
Đ/c Linh Phòng Đào tạo, VP ĐTN
Thứ 5 20/01/2022 8h00 P.họp B Họp hội đồng xét phụ cấp ưu đãi năm học 2020-2021; Phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2021 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đinh Hồng Linh,
Đỗ Anh Tài,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Quang Hợp,
Nguyễn Tiến Lâm,
Mai Việt Anh,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thị Kim Nhung
Đ/c Huy Phòng HC-TC
9h00 Họp về việc phân bổ giảng viên cơ hữu theo ngành đào tạo, phục vụ đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Quang Hợp,
Tạ Thị Thanh Huyền,
Trần Đình Chúc,
Hoàng Thị Huệ,
Trưởng các Khoa: KHCB, Kinh tế, Kế toán, QTKD, NHTC, QL-LKT, Marketing và các chuyên viên phụ trách
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
9h00 P.họp A Gặp mặt và trao quà Tết cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Đại diện BTV Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Công đoàn viên được tặng quà theo danh sách Đ/c Việt Anh VP Công đoàn
14h00 P.họp B Thông qua Bộ Tiêu chí Thi đua Khen thưởng năm học 2021-2022 Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường  Đ/c Huy Đ/c Thủy
14h00 P.họp A Khởi động dự án "Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa" - Trực tiếp tại Đại học quốc gia Hà Nội: 
Đ/c Đỗ Anh Tài
- Trực tuyến tại trường: Lãnh đạo,chuyên viên phòng KHCN & HTQT, Đỗ Thị Thùy Linh, Phạm Thùy Dương 
Đ/c Tài Phòng KHCN & HTQT 
Thứ 6 21/01/2022 8h00 P. họp số 1 và trực tuyến tại các điểm cầu trường Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo
năm 2021
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Quang Hợp,
Đặng Tất Thắng,
Trần Đình Chúc
GĐ ĐHTN ĐHTN
8h30 P.số 2 ĐHTN Hội nghị (trực tuyến) sơ kết hoạt động Công đoàn GDVN học kỳ I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2021-2022 Đ/c Mai Việt Anh CĐ ĐHTN CĐ ĐHTN
14h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Hội nghị tổng kết công tác KHCN&ĐN năm 2021; gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân  có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN&ĐN năm 2021 Đ/c Trần Quang Huy,
đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, chuyên viên phụ trách công tác KHCN&HTQT, các tập thể, cá nhân được khen thưởng
ĐHTN ĐHTN
16h00 P.101 GK1 Tổ chức chương trình Xuân Ấm Yêu thương – Tặng quà tết cho Sinh viên nhân dịp tết Nhâm Dần năm 2022 Đ/c Trần Quang Huy; 
Đại diện lãnh đạo các Phòng: Công tác HSSV, Đào tạo; Đại diện BCN các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế; BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tết năm 2022
Đ/c Huy VP ĐTN
Thứ 7 22/01/2022            
Chủ nhật 23/01/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN NGÀY 23/01/2022
(Tuần thứ 03)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 17/01/2022 8h00 P.họp C Họp Bộ môn Quản lý và Chính sách công Toàn thể CBGV Bộ môn Quản lý
và Chính sách công
Đ/c Thủy Bộ môn Quản lý và Chính sách công
Thứ 3 18/01/2022 8h00 Trực tuyến qua Zoom Thông qua mục tiêu, nội dung của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp Hội đồng và Tổ soạn thảo rà soát,
điều chỉnh chuẩn đầu ra
 theo QĐ số 1156/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT
Đ/c Thu Đ/c Trợ lý Khoa học -
 Đào tạo Khoa NH-TC
9h00 Thông qua mục tiêu, nội dung của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng
10h00 Thông qua mục tiêu, nội dung của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính CLC
9h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nguyên lý kế toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Nguyên lý kế toán Đ/c Lan Anh Bộ môn Nguyên lý kế toán
14h00 P.họp A Họp hội đồng rà soát, cập nhật đổi mới Chương trình đào tạo của Khoa QTKD Theo QĐ 1156/ĐHKT&QTKD-ĐT  Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 4 19/01/2022 8h00 Trực tuyến qua Google meet Thông qua mục tiêu, nội dung của CĐR CCĐT Luật kinh tế  Hội đồng và Tổ soạn thảo rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra theo QĐ số 1156/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT Đ/c Vân Trợ lý KH-ĐT Khoa QL-LKT
9h00 Thông qua mục tiêu, nội dung của CĐR CCĐT Quản lý kinh tế 
10h00 Thông qua mục tiêu, nội dung của CĐR CCĐT Quản lý công 
15h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng Công tác HSSV  Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng CT HSSV Đ/c Thắng  Phòng
CT HSSV
15h45 Họp Phòng CT HSSV Toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
Thứ 5 20/01/2022            
Thứ 6 21/01/2022 14h00 P.họp A Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Khoa Kinh tế BCN Khoa, Lãnh đạo các Bộ môn, Bí thư Liên chi đoàn, các Trợ lý, các CVHT và các giảng viên: Nguyễn Ngân, Bạch Diệp, Huyền Nga Đ/c Tiến Long Các đ/c: Huy Hoàng, Trịnh Trang, Bích Liên
  14h00 Văn phòng Khoa Marketing, TM&DL Họp rà soát chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Hội đồng khoa học Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Hà Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 7 22/01/2022            
Chủ nhật 23/01/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN