Lịch tuần 02

 08/01/2022  1246
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN NGÀY 16/01/2022
(Tuần thứ 02)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/01/2022            
Thứ 3 11/01/2022 14h00 P.họp B Họp Hội đồng trường Kỳ họp thứ VI  Các thành viên Hội đồng trường Đ/c Tài Thư ký HĐT, Tổ giúp việc HĐT
Thứ 4 12/01/2022            
Thứ 5 13/01/2022 9h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề án KH&CN cấp Tỉnh năm Cao Bằng 2019: “Xây dựng đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại vùng Công viên Địa chất non nước Cao Bằng". Chủ nhiệm đề tài:
PGS.TS. Trần Chí Thiện
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Việt Dũng,
Đỗ Thị Thuý Phương,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Hữu Thu,
Nguyễn Thị Gấm
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT và Nhóm nghiên cứu
15h00 P.họp số 1 ĐHTN Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng Quý I/2022 Các đ/c: Mai Việt Anh, Phạm Xuân Thủy CTCĐ ĐHTN CĐ ĐHTN
Thứ 6 14/01/2022 8h00 P.họp A Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán Chi ủy, BCN Khoa Kế toán, Phó Trưởng Bộ môn Kiểm toán Đ/c Phương Tổ công tác
8h30 Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng HC-TC Đ/c Huy
9h00 Toàn thể viên chức và người lao động của Bộ môn Kiểm toán (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường) Đ/c Phương
9h45 Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán
10h00 Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
15h00 P.họp B Làm việc với Đoàn công tác của huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác, 
các đ/c: 

Đỗ Anh Tài, 

Trần Quang Huy, 
Trưởng các đơn vị, đoàn thể; Trợ lý BGH

Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 7 15/01/2022 7h30 GĐ GK2-NĐ Tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 16/01/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN NGÀY 16/01/2022
(Tuần thứ 02)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/01/2022 8h30 P.họp A Họp Chi bộ Khoa QTKD mở rộng Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên và giảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Giang Khoa QTKD
13h30 P.họp A Thông qua mục tiêu, nội dung của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kế toán Hội đồng và Tổ soạn thảo rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra theo QĐ số 1156/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h30 Thông qua mục tiêu, nội dung của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kế toán, Kiểm toán
15h30  Thông qua mục tiêu, nội dung của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kế toán tổng hợp CLC
14h00 VP Khoa Marketing, TM&DL Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL  Đ/c Nguyễn Quang Hợp, toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm  Khoa Marketing, TM&DL
15h00 Họp Khoa Marketing, TM&DL  Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 3 11/01/2022 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng TT-PC Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng TT-PC
Đ/c Lâm Phòng TT-PC
9h30  Họp Online Họp Chi bộ Khoa KHCB mở rộng Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên và CBVC Khoa KHCB
Đ/c Bính Chi bộ Khoa KHCB
Thứ 4 12/01/2022 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QL-LKT mở rộng  Đ/c Đỗ Đình Long, toàn thể đảng viên và CBVC Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
15h00 P.họp A Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Đ/c Hằng BM Kế toán tài chính
Thứ 5 13/01/2022 14h00 P.họp B Họp Bộ môn QTKD, sinh hoạt chuyên môn Toàn thể giảng viên Bộ môn QTKD (cả kiêm nhiệm) Đ/c Giang Bộ môn QTKD 
Thứ 6 14/01/2022 7h30 P.họp B Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 có nguồn tài trợ từ Công ty TNHH Wiha của Chủ nhiệm đề tài:
Vy Thị Phương Thảo,
GVHD: TS. Phạm Thùy Dương
Các đ/c:
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thị Gấm,
 Triệu Thị Nguyệt,
Ngô Thị Hương Giang và Giáo viên hướng dẫn
Đ/c Hằng  Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu 
8h30  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 có nguồn tài trợ từ Công ty TNHH Wiha của Chủ nhiệm đề tài:
 Vũ Anh Văn,
GVHD: TS. Đặng Trung Kiên
Các đ/c:
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Gấm,
Triệu Thị Nguyệt,
Dương Thanh Hà và giáo viên hướng dẫn
9h30  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 có nguồn tài trợ từ Công ty TNHH Wiha của Chủ nhiệm đề tài:
Hoàng Hương Quỳnh, GVHD: TS. Đỗ Thị Thùy Linh
Các đ/c:
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Bích Hồng,
Dương Thanh Hà,
Triệu Thị Nguyệt,
Phạm Thị Thanh Mai và giáo viên hướng dẫn
14h00 Họp Online Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán - Tin với nội dung: "Thống kê hiện đại với phần mềm mã nguồn mở R" Toàn thể CBGV Bộ môn Toán - Tin Đ/c Mai Bộ môn Toán - Tin
Thứ 7 15/01/2022            
Chủ nhật 16/01/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN