Lịch tuần 01

 31/12/2021  1157
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN NGÀY 09/01/2022
Chúc mừng năm mới 2022
(Tuần thứ 01)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 03/01/2022 Nghỉ bù Tết Dương lịch 
Thứ 3 04/01/2022            
Thứ 4 05/01/2022 8h00 P.họp B Họp xét hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2021 Hội đồng theo Quyết định  Đ/c Huy Đ/c Thủy
9h30 Họp ban Chỉ đạo khám sức khỏe CBVC năm 2021 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Mai Việt Anh,
Đặng Quỳnh Trinh,
Trần Huy Ngọc,
Nguyễn Thị Hồng,
Hoàng Lê Lệ
Phòng QT-PV
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Công đoàn mở rộng
Ban Chấp hành
Công đoàn Trường,
Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Đ/c Việt Anh VPCĐ
15h00 Bầu bổ sung Ủy viên
BTV Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017-2022
Ban Chấp hành
Công đoàn Trường
Thứ 5 06/01/2022 9h00 P.họp B Hội nghị BTV Đảng ủy mở rộng BTV Đảng ủy; Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đ/c Tài VPĐU
Thứ 6 07/01/2022

8h00

(cả ngày)

P.họp A Tổ chức "Hội thảo quốc tế về những tiến bộ của đạo đức kinh doanh và tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp năm 2021" Ban Tổ chức; cán bộ, giảng viên và sinh viên được cử tham dự và các giảng viên, sinh viên quan tâm Đ/c  Tài Phòng KHCN & HTQT 
Thứ 7 08/01/2022 14h00 P.101 GK1 Tổ chức chương trình Tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2020-2021 Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2022)  Khách mời, BCH Hội Sinh viên, Liên Chi Hội trưởng, BCN các câu lạc bộ, Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, cấp Tỉnh, tiêu biểu cấp Trường Đ/c Huy Hoàng VP Hội SV
Chủ nhật 09/01/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN NGÀY 09/01/2022
Chúc mừng năm mới 2022
(Tuần thứ 01)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 03/01/2022 Nghỉ bù Tết Dương lịch 
Thứ 3 04/01/2022 8h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ và họp Phòng  KT & ĐBCLGD Đ/c Đinh Hồng Linh, toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KT & ĐBCLGD
Đ/c Việt Anh Phòng  KT&ĐBCLGD
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng QT-PV  Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
toàn thể đảng viên
 Chi bộ Phòng QT-PV
Đ/c Ngọc Phòng QT-PV
15h30 Họp Phòng QT-PV Toàn thể CBVC
Phòng QT-PV
Đ/c Hồng
Thứ 4 05/01/2022 8h00 Văn phòng Viện
NCKT & PTNNL
Họp Chi bộ Viện  NCKT & PTNNL Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT & PTNNL Đ/c Nam Viện
NCKT & PTNNL
9h30 Họp Viện  NCKT & PTNNL Toàn thể CBVC Viện NCKT & PTNNL
9h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Nguyễn Quang Hợp, toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
10h30 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC
Phòng Đào tạo
14h00 P.họp B Báo cáo Seminar tổng thể NCS  Hoàng Tuấn Anh Hội đồng theo danh sách, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 5 06/01/2022 7h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa
Kế toán  
Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00  Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kế toán
9h00 P.họp C Họp Chi bộ
 Phòng KHCN & HTQT
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KHCN & HTQT
Đ/c Hồng Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
10h30 Họp
Phòng KHCN & HTQT
Toàn thể CBVC Phòng KHCN & HTQT Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp A Họp Chi ủy  Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
14h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế
mở rộng
Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh, toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú là CBVC của Khoa Kinh tế
16h00 Họp Hội đồng KH-ĐT Khoa triển khai rà soát, cập nhật CĐR và CTĐT Hội đồng KH-ĐT Khoa Kinh tế
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH  Đ/c Đinh Hồng Linh,
toàn thể đảng viên thuộc TT Đào tạo TNCXH
Đ/c Chúc Chi bộ TT ĐT theo NCXH
15h30 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể cán bộ viên chức thuộc TT Đào tạo TNCXH  TT ĐT theo NCXH
Thứ 6 07/01/2022 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC
Đ/c Thu  Khoa NH-TC
9h00 Họp Khoa NH-TC Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính
14h00 P.họp B Họp Chi bộ và họp Phòng Kế hoạch - Tài chính Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KH-TC
Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 7 08/01/2022            
Chủ nhật 09/01/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN