Khung chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2018

 12/03/2019  497

1. Khung chương trình K15 ngành Kinh tế: https://drive.google.com/open?id=1pQ3BWEmDdspFZfKmUGYH0vrZ6BhA2KEp

2. Khung chương trình K15 ngành Quản trị Kinh doanh: https://drive.google.com/open?id=1L8fr14H2OOVTjdsAU5QCd2FhmLhISy_E

3. Khung chương trình K15 ngành Marketing: https://drive.google.com/open?id=1ossQ9Vj5a80SHVlez7bgGBFJWSJWNRzB

4. Khung chương trình K15 ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành: https://drive.google.com/open?id=10NqSsH4an5ufxnHBDlz-HZVCzffXXn4L

5. Khung chương trình K15 ngành Kế toán: https://drive.google.com/open?id=1cikR8orGuGtHEFtyakt4h6RGjuq0Zr2V

6. Khung chương trình K15 ngành Tài chính - Ngân hàng: https://drive.google.com/open?id=1YZWj4bLSAeTcLO3Y6o142-D1cWKbHOgs

7. Khung chương trình K15 ngành Tài chính - Ngân hàng: https://drive.google.com/open?id=1WznTaf33Q-05xKgzPp8dDomPi5GD-32u

8. Khung chương trình K15 ngành Quản lý công: https://drive.google.com/open?id=1i6Cd5Wiu_n6wY0qdQTg1YuO3IBBvinzi

9. Khung chương trình K15 ngành Kinh tế Đầu tư: https://drive.google.com/open?id=1Mp4plCLVOTrtSfQuyVu10dN7tvU8m3DN

10. Khung chương trình K15 ngành Kinh tế phát triển: https://drive.google.com/open?id=1-JhNoF4R6cEveIN4PTvO2QRp0QnSoLIx


BÀI VIẾT LIÊN QUAN