Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐHTN 2020 - CNĐT TS. Đỗ Thị Thuỳ Linh

 31/12/2021  1283

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác nguồn lực bên ngoài cho tăng trưởng kinh tế”, mã số: ĐH2020-TN08-03 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thùy Linh.

Thực hiện Quyết định số 2278/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác nguồn lực bên ngoài cho tăng trưởng kinh tế”, mã số: ĐH2020-TN08-03 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thùy Linh đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Bùi Thị Minh Hằng, TS. Bùi Đình Hoà, PGS.TS. Đỗ Xuân Luận, ThS. Tạ Ngọc Minh, TS. Mai Anh Khoa.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và Chủ nhiệm đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN