Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐH Thái Nguyên của CNĐT: TS. Nguyễn Thu Thuỷ

 24/01/2022  269

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang”, mã số: ĐH2020-TN08-01 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Thuỷ.

Thực hiện Quyết định số 2371/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 24 tháng 01 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang”, mã số: ĐH2020-TN08-01 -  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Thuỷ đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đinh Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Ngô Huyền Trang, TS. Bùi Đình Hoà, TS. Bùi Thị Minh Hằng , ThS. Tạ Ngọc Minh, TS. Nguyễn Hữu Thu.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và Chủ nhiệm đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN