Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học triển khai từ năm 2018 -CNĐT : TS. Dương Thị Hương

 03/03/2021  102

Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học triển khai từ năm 2018: Vai trò của văn hóa sinh thái với phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Hương - Mã số: ĐH2018-TN08-02.

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-ĐHTN, ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 03 tháng 3 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: Vai trò của văn hóa sinh thái với phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Hương - Mã số: ĐH2018-TN08-02 đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Bùi Đình Hòa – Trường ĐH Nông Lâm – ĐHTN, TS. Trịnh Thị Nghĩa – Trường ĐH Khoa học - ĐHTN, ThS. Lê Thị Thu Hà – Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, PGS. TS. Trần Văn Quyết, TS. Nguyễn Thị Thúy Vân  – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐHTN.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Quyết định 3920/QĐ-ĐHTN, ngày 16/9/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 01 sách chuyên khảo, 01 bài báo đăng trên tạp chí Scopus, 02 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài, 01 Tập bài giảng “Mối quan hệ giữa văn hóa sinh thái với phát triển bền vững”.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định của Đại học Thái Nguyên.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Đạt”.

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN