Kết quả Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Hưng Yên của CNĐT TS. Đỗ Thị Thu Hằng

 21/10/2021  287

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Nghiên cứu phát triển dịch vụ công cộng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thu Hằng.

Thực hiện Quyết định số 955/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Nghiên cứu phát triển dịch vụ công cộng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên -  Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Thu Hằng đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Chủ tịch Hội đồng, TS. Bùi Nữ Hoàng Anh,  PGS.TS. Trần Văn Quyết, PGS.TS. Hoàng Thị Thu, PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương, TS. Nguyễn Thị Thúy Vân, TS. Nguyễn Việt Dũng – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN