Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh của Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Hồng Linh

 29/01/2021  454

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Thu hút người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Hồng Linh - Mã số: ĐTCN.06/2019

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 28 tháng 01 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Thu hút người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -  Chủ nhiệm: TS. Đinh Hồng Linh, mã số: ĐTCN.06/2019 đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, Ông Cao Khắc Long – Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên,  TS. Bùi Nữ Hoàng Anh, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Vũ Thị Hậu, TS. Nguyễn Thị Thúy Vân, TS. Trần Lương Đức – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài đạt loại Đạt.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN