Kế hoạch giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn năm học 2019-2020

 30/06/2020  276

Kế hoạch giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năm học 2019-2020

Xem chi tiết tại đây.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN