Cơ cấu tổ chức

 12/07/2017  680

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG HC-TC
(Dữ liệu tính đến năm 2020)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ/ BP công tác

Số điện thoại

Email

Nam

Nữ

1

Hoàng Thị Huệ

 

1978

ThS

BT CB, TP

0912.660.588

hueqtkd@tueba.edu.vn

2

Bùi Đức Linh

1985

 

ThS

PBT CB, PTP

0989.851288

duclinh241@tueba.edu.vn

3

Hà Thị Kim Huế

 

1975

ĐH

CUV, HC-TH

0915.560.927

kimhuehpn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Nhung

 

1982

ThS

PTP

0917.007.223

khanhha24507@gmail.com

5

Hoàng Công Tuấn

1974

 

ThS

VP ĐU

0915.203929

vpdanguy@tueba.edu.vn

6

Đỗ Thị Tuyết Mai

 

1979

ĐH

VP CĐ

0982.996307

vpdangcongdoan@tueba.edu.vn

7

Bùi Thị Trà Ly

 

1986

ThS

TCCB

0983.759.581

ly_tccb@tueba.edu.vn

8

Phạm Thị Ngân

 

1987

ThS

CĐCS

0978.699418

ptngan0804@gmail.com

9

Nguyễn Thị Mai Hương

 

1990

ĐH

CĐCS

0389.371222

maihuongtn213@gmail.com

10

Trần Tiến Dũng

1968

 

ĐH

Lái xe

0915.471405

tiendung1202@tueba.edu.vn

11

Phạm Thái Phong

1969

 

ĐH

Lái xe

0913.309553

phamphong69@tueba.edu.vn

12

Nguyễn Thị Hương

 

1981

ĐH

Văn thư

0987.783844

vanthudhkt@tueba.edu.vn

13

Trần Linh Chi

 

1991

ĐH

Tạp vụ

0988.416953

heoxinh.me@gmail.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN