Bế mạc đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA lần thứ 293

 13/09/2022  266

Sáng ngày 09/9/2022, các chuyên gia kiểm định chất lượng đến từ mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) đã kết thúc đợt đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo bằng hình thức trực tuyến theo tiêu chuẩn AUN-AQ lần thứ 293 đối với chương trình Quản trị Kinh doanh.

Trong 05 ngày làm việc, Đoàn đánh giá đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ người học bằng hình thức livestream đối với chương trình Quản trị Kinh doanh. Bên cạnh đó, để hiểu rõ hơn về chất lượng đào tạo, chất lượng giảng viên và sinh viên trong quá trình đánh giá các chuyên gia đã tiến hành phỏng vấn 05 cán bộ quản lý khoa, chương trình đào tạo và nhóm viết báo cáo, 17 giảng viên, 20 sinh viên, 20 cán bộ hỗ trợ, 14 nhà sử dụng lao động, 20 cựu người học.

Tại phiên Bế mạc, các chuyên gia đánh giá đến từ các trường Đại học uy tín của ĐNA đã báo cáo sơ bộ, chỉ ra những điểm mạnh và những vấn đề tồn tại mà trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nói chung và khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng cần khắc phục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Các đánh giá và góp ý từ các chuyên gia của AUN-QA sẽ góp phần giúp lãnh đạo Nhà trường và chương trình đào tạo QTKD hiểu rõ hơn về thực trạng của mình từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng tầm nhìn và sứ mạng mà Nhà trường đã đề ra. Đồng thời đây cũng là căn cứ để Nhà trường cải tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập với các nước trong khu vực ĐNA.

Kết thúc phiên bế mạc, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến Ban thư ký và chuyên gia đánh giá của AUN-QA về sự chuyên nghiệp và nỗ lực trong suốt 05 làm việc.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN